Informace o requestu

Smaže položky ze seznamu ceníku.

Příklad URL:
v2.0/PriceListItems/Batch/{deleteIfReferenced}
JménoPopisTypDoplňující informace
deleteIfReferenced

Indikuje, jestli se smažou položky, které mají vazby na faktury nebo jsou exportovány.

boolean

Default value is True

deleteIfReferenced

Indikuje, jestli se smažou položky, které mají vazby na faktury nebo jsou exportovány.

boolean

Default value is True

Seznam id položek na smazání

BatchModelOfInt32
JménoPopisTypDoplňující informace
Items

Jednotlivé položky dávky se shodují s běžnou verzí endpointu.

Collection of integer

Kolekce by měla obsahovat 1 až 50 prvků

Ukážka:
{
 "Items": [
  1
 ]
}
Ukážka:
<BatchModelOfint xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
 <Items xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:int>1</d2p1:int>
 </Items>
</BatchModelOfint>

Informace o response

BatchResultOfInt32
JménoPopisTypDoplňující informace
Results

Výsledky dílčích operací. Pořadí výsledků je stejné jako pořadí v dávce.

Collection of BatchItemResultOfInt32

Žádné.

Status

Celkový výsledek operace.

BatchResultType

Žádné.

Ukážka:
{
 "Results": [
  {
   "IsSuccess": true,
   "Data": 2,
   "Message": "sample string 3",
   "StatusCode": 4
  }
 ],
 "Status": 0
}
Ukážka:
<BatchResultOfint xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/">
 <Results>
  <BatchItemResultOfint>
   <Data>2</Data>
   <IsSuccess>true</IsSuccess>
   <Message>sample string 3</Message>
   <StatusCode>4</StatusCode>
  </BatchItemResultOfint>
 </Results>
</BatchResultOfint>