JménoPopisTypDoplňující informace
Results

Výsledky dílčích operací. Pořadí výsledků je stejné jako pořadí v dávce.

Collection of BatchItemResultOfInt32

Žádné.

Status

Celkový výsledek operace.

BatchResultType

Žádné.