Request Information

Spáruje pokladní doklad s neuhrazenou fakturou. Při párování se vytvoří úhrada k dané faktuře.

Example URL:
v2.0/CashVouchers/Pair/{cashVoucherId}/{invoiceType}/{invoiceId}
NameDescriptionTypeAdditional information
cashVoucherId

Id pokladního dokladu

integer

Required

cashVoucherId

Id pokladního dokladu

integer

Required

invoiceType

Typ párované faktury

InvoiceType

Required

invoiceType

Typ párované faktury

InvoiceType

Required

invoiceId

Id párované faktury

integer

Required

invoiceId

Id párované faktury

integer

Required

None.