JménoPopisTypDoplňující informace
Amount

Množství položky

decimal number

Rozsah: mezi 0 a 1,79769313486232E+308 včetně

CustomVatRate

Vlastní hodnota DPH

decimal number

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

Name

Název položky

string

Délka: mezi 0 a 200 včetně

PriceListItemId

Id ceníkové položky

integer

Žádné.

PriceType

Typ ceny položky

PriceType

Žádné.

Unit

Měrná jednotka

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

UnitPrice

Cena za jednotku

decimal number

Žádné.

VatCodeId

Id členení DPH

integer

Žádné.

VatRateType

Typ DPH položky

VatRateType

Žádné.