Platné hodnoty:

Užitečné rady

API iDokladu akceptuje jméno i číselnou hodnotu pro tenhle typ.

JménoHodnotaPopis
CashVoucher

0

Pokladní doklad

Contact

1

Kontakt

CreditNote

2

Dobropis

IssuedInvoice

3

Faktura vydaná

IssuedInvoicePayment

4

Úhrada faktury vydané

ReceivedInvoicePayment

5

Úhrada faktury přijaté

ProformaInvoice

6

Zálohová faktura

ReceivedInvoice

7

Faktura přijatá

SalesReceipt

8

Prodejka

DocumentAddress

9

Adresa na dokumente

PriceListItem

10

Položka ceníku

IssuedTaxDocument

11

Daňový doklad