Informace o requestu

Metoda provede plnou úhradu faktury.

Příklad URL:
v2.0/ReceivedInvoices/{id}/FullyPay?dateOfPayment={dateOfPayment}
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id faktury

integer

Required

id

Id faktury

integer

Required

Žádné.

Informace o response

boolean
Ukážka:
true
Ukážka:
<boolean xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">true</boolean>