Informace o requestu

Upraví položky ceníku. Dávková operace.

Příklad URL:
v2.0/PriceListItems/Batch

None.

Celé položky ceníku

BatchModelOfPriceListPutModelV2
JménoPopisTypDoplňující informace
Items

Jednotlivé položky dávky se shodují s běžnou verzí endpointu.

Collection of PriceListPutModelV2

Kolekce by měla obsahovat 1 až 50 prvků

Ukážka:
{
 "Items": [
  {
   "Amount": 1.0,
   "Code": "sample string 1",
   "CurrencyId": 1,
   "DateLastChange": "2024-07-11T09:38:43.1942098+00:00",
   "HasStockMovement": true,
   "Name": "sample string 2",
   "Price": 1.0,
   "PriceType": 0,
   "Unit": "sample string 3",
   "VatCodeId": 1,
   "VatRateType": 0,
   "Id": 4
  }
 ]
}
Ukážka:
<BatchModelOfPriceListPutModelV25BFZeHoS xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
 <Items xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">
  <d2p1:PriceListPutModelV2>
   <Id>4</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <d2p1:Amount>1</d2p1:Amount>
   <d2p1:Code>sample string 1</d2p1:Code>
   <d2p1:CurrencyId>1</d2p1:CurrencyId>
   <d2p1:DateLastChange>2024-07-11T09:38:43.1942098+00:00</d2p1:DateLastChange>
   <d2p1:HasStockMovement>true</d2p1:HasStockMovement>
   <d2p1:Name>sample string 2</d2p1:Name>
   <d2p1:Price>1</d2p1:Price>
   <d2p1:PriceType>0</d2p1:PriceType>
   <d2p1:Unit>sample string 3</d2p1:Unit>
   <d2p1:VatCodeId>1</d2p1:VatCodeId>
   <d2p1:VatRateType>0</d2p1:VatRateType>
  </d2p1:PriceListPutModelV2>
 </Items>
</BatchModelOfPriceListPutModelV25BFZeHoS>

Informace o response

BatchResultOfPriceListApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
Results

Výsledky dílčích operací. Pořadí výsledků je stejné jako pořadí v dávce.

Collection of BatchItemResultOfPriceListApiModel

Žádné.

Status

Celkový výsledek operace.

BatchResultType

Žádné.

Ukážka:
{
 "Results": [
  {
   "IsSuccess": true,
   "Data": {
    "Amount": 1.0,
    "BarCode": "sample string 1",
    "Code": "sample string 2",
    "CurrencyId": 1,
    "DateLastChange": "2024-07-11T09:38:43.1942098+00:00",
    "HasStockMovement": true,
    "InitialDateStockBalance": "2024-07-11T09:38:43.1942098+00:00",
    "InitialStockBalance": 5.0,
    "Name": "sample string 6",
    "Note": "sample string 7",
    "Price": 1.0,
    "PriceType": 0,
    "StockBalance": 8.0,
    "Unit": "sample string 9",
    "VatCodeId": 1,
    "VatRateType": 0,
    "Id": 10
   },
   "Message": "sample string 2",
   "StatusCode": 3
  }
 ],
 "Status": 0
}
Ukážka:
<BatchResultOfPriceListApiModel5BFZeHoS xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/">
 <Results>
  <BatchItemResultOfPriceListApiModel5BFZeHoS>
   <Data xmlns:d4p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">
    <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">10</Id>
    <Links xmlns:d5p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
     <d5p1:KeyValueOfstringstring>
      <d5p1:Key>sample string 1</d5p1:Key>
      <d5p1:Value>sample string 2</d5p1:Value>
     </d5p1:KeyValueOfstringstring>
    </Links>
    <d4p1:Amount>1</d4p1:Amount>
    <d4p1:BarCode>sample string 1</d4p1:BarCode>
    <d4p1:Code>sample string 2</d4p1:Code>
    <d4p1:CurrencyId>1</d4p1:CurrencyId>
    <d4p1:DateLastChange>2024-07-11T09:38:43.1942098+00:00</d4p1:DateLastChange>
    <d4p1:HasStockMovement>true</d4p1:HasStockMovement>
    <d4p1:InitialDateStockBalance>2024-07-11T09:38:43.1942098+00:00</d4p1:InitialDateStockBalance>
    <d4p1:InitialStockBalance>5</d4p1:InitialStockBalance>
    <d4p1:Name>sample string 6</d4p1:Name>
    <d4p1:Note>sample string 7</d4p1:Note>
    <d4p1:Price>1</d4p1:Price>
    <d4p1:PriceType>0</d4p1:PriceType>
    <d4p1:StockBalance>8</d4p1:StockBalance>
    <d4p1:Unit>sample string 9</d4p1:Unit>
    <d4p1:VatCodeId>1</d4p1:VatCodeId>
    <d4p1:VatRateType>0</d4p1:VatRateType>
   </Data>
   <IsSuccess>true</IsSuccess>
   <Message>sample string 2</Message>
   <StatusCode>3</StatusCode>
  </BatchItemResultOfPriceListApiModel5BFZeHoS>
 </Results>
</BatchResultOfPriceListApiModel5BFZeHoS>