Informace o requestu

Update příznaku Exported entity. Využívá se při komunikaci s externími účetními programy.

Příklad URL:
v2.0/Batch/Exported

None.

Id faktury

BatchModelOfUpdateExportedModel
JménoPopisTypDoplňující informace
Items

Jednotlivé položky dávky se shodují s běžnou verzí endpointu.

Collection of UpdateExportedModel

Kolekce by měla obsahovat 1 až 50 prvků

Ukážka:
{
 "Items": [
  {
   "Id": 1,
   "EntityType": 0,
   "Exported": 0
  }
 ]
}
Ukážka:
<BatchModelOfUpdateExportedModelGFuS1t_Se xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
 <Items>
  <UpdateExportedModel>
   <EntityType>CashVoucher</EntityType>
   <Exported>0</Exported>
   <Id>1</Id>
  </UpdateExportedModel>
 </Items>
</BatchModelOfUpdateExportedModelGFuS1t_Se>

Informace o response

BatchResultOfUpdateExportedModel
JménoPopisTypDoplňující informace
Results

Výsledky dílčích operací. Pořadí výsledků je stejné jako pořadí v dávce.

Collection of BatchItemResultOfUpdateExportedModel

Žádné.

Status

Celkový výsledek operace.

BatchResultType

Žádné.

Ukážka:
{
 "Results": [
  {
   "IsSuccess": true,
   "Data": {
    "Id": 1,
    "EntityType": 0,
    "Exported": 0
   },
   "Message": "sample string 2",
   "StatusCode": 3
  }
 ],
 "Status": 0
}
Ukážka:
<BatchResultOfUpdateExportedModelGFuS1t_Se xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/">
 <Results>
  <BatchItemResultOfUpdateExportedModelGFuS1t_Se>
   <Data xmlns:d4p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:EntityType>CashVoucher</d4p1:EntityType>
    <d4p1:Exported>0</d4p1:Exported>
    <d4p1:Id>1</d4p1:Id>
   </Data>
   <IsSuccess>true</IsSuccess>
   <Message>sample string 2</Message>
   <StatusCode>3</StatusCode>
  </BatchItemResultOfUpdateExportedModelGFuS1t_Se>
 </Results>
</BatchResultOfUpdateExportedModelGFuS1t_Se>