Informace o requestu

Vytvoří nové skladové pohyby. Pohyby mohou být i k různým ceníkovým položkám. Pro záporný pohyb použijte záporné množství.

Příklad URL:
v2.0/StockMovements/Batch

None.

Skladové pohyby.

BatchModelOfStockMovementApiModelPost
JménoPopisTypDoplňující informace
Items

Jednotlivé položky dávky se shodují s běžnou verzí endpointu.

Collection of StockMovementApiModelPost

Kolekce by měla obsahovat 1 až 50 prvků

Ukážka:
{
 "Items": [
  {
   "PriceListItemId": 1,
   "Amount": 2.0,
   "Note": "sample string 3",
   "DateOfMovement": "2023-06-07T22:24:11.1331444+00:00"
  }
 ]
}
Ukážka:
<BatchModelOfStockMovementApiModelPostJO41exbO xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
 <Items xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.StockMovement">
  <d2p1:StockMovementApiModelPost>
   <d2p1:Amount>2</d2p1:Amount>
   <d2p1:DateOfMovement>2023-06-07T22:24:11.1331444+00:00</d2p1:DateOfMovement>
   <d2p1:Note>sample string 3</d2p1:Note>
   <d2p1:PriceListItemId>1</d2p1:PriceListItemId>
  </d2p1:StockMovementApiModelPost>
 </Items>
</BatchModelOfStockMovementApiModelPostJO41exbO>

Informace o response

BatchResultOfStockMovementApiModelGet
JménoPopisTypDoplňující informace
Results

Výsledky dílčích operací. Pořadí výsledků je stejné jako pořadí v dávce.

Collection of BatchItemResultOfStockMovementApiModelGet

Žádné.

Status

Celkový výsledek operace.

BatchResultType

Žádné.

Ukážka:
{
 "Results": [
  {
   "IsSuccess": true,
   "Data": {
    "Amount": 1.0,
    "DateCreated": "2023-06-07T22:24:11.1487715+00:00",
    "DateLastChange": "2023-06-07T22:24:11.1487715+00:00",
    "DateOfMovement": "2023-06-07T22:24:11.1487715+00:00",
    "Id": 5,
    "Note": "sample string 6",
    "PriceListItemId": 7
   },
   "Message": "sample string 2",
   "StatusCode": 3
  }
 ],
 "Status": 0
}
Ukážka:
<BatchResultOfStockMovementApiModelGetJO41exbO xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/">
 <Results>
  <BatchItemResultOfStockMovementApiModelGetJO41exbO>
   <Data xmlns:d4p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.StockMovement">
    <d4p1:Amount>1</d4p1:Amount>
    <d4p1:DateCreated>2023-06-07T22:24:11.1487715+00:00</d4p1:DateCreated>
    <d4p1:DateLastChange>2023-06-07T22:24:11.1487715+00:00</d4p1:DateLastChange>
    <d4p1:DateOfMovement>2023-06-07T22:24:11.1487715+00:00</d4p1:DateOfMovement>
    <d4p1:Id>5</d4p1:Id>
    <d4p1:Note>sample string 6</d4p1:Note>
    <d4p1:PriceListItemId>7</d4p1:PriceListItemId>
   </Data>
   <IsSuccess>true</IsSuccess>
   <Message>sample string 2</Message>
   <StatusCode>3</StatusCode>
  </BatchItemResultOfStockMovementApiModelGetJO41exbO>
 </Results>
</BatchResultOfStockMovementApiModelGetJO41exbO>