Informace o requestu

Vytvoří nový skladový pohyb. Pro záporný pohyb použijte záporné množství. V případě, že ceníková položka není skladová, změní se na skladovou.

Příklad URL:
v2.0/StockMovements

None.

Model skladového pohybu.

StockMovementApiModelPost
JménoPopisTypDoplňující informace
Amount

Aktuální skladové množství

decimal number

Žádné.

DateOfMovement

Datum provedení pohybu

date

Žádné.

Note

Vaše poznámka k pohybu

string

Délka: mezi 0 a 100 včetně

PriceListItemId

Vazba na položku ceníku

integer

Rozsah: mezi 1 a 2147483647 včetně

Ukážka:
{
 "PriceListItemId": 1,
 "Amount": 2.0,
 "Note": "sample string 3",
 "DateOfMovement": "2023-05-30T17:22:32.7639315+00:00"
}
Ukážka:
<StockMovementApiModelPost xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.StockMovement">
 <Amount>2</Amount>
 <DateOfMovement>2023-05-30T17:22:32.7639315+00:00</DateOfMovement>
 <Note>sample string 3</Note>
 <PriceListItemId>1</PriceListItemId>
</StockMovementApiModelPost>

Informace o response

StockMovementApiModelGet
JménoPopisTypDoplňující informace
Amount

Aktuální skladové množství

decimal number

Žádné.

DateCreated

Datum vytvoření entity

date

Žádné.

DateLastChange

Datum poslední změny entity

date

Žádné.

DateOfMovement

Datum provedení pohybu

date

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Žádné.

Note

Vaše poznámka k pohybu

string

Žádné.

PriceListItemId

Vazba na položku ceníku

integer

Žádné.

Ukážka:
{
 "Amount": 1.0,
 "DateCreated": "2023-05-30T17:22:32.7639315+00:00",
 "DateLastChange": "2023-05-30T17:22:32.7639315+00:00",
 "DateOfMovement": "2023-05-30T17:22:32.7639315+00:00",
 "Id": 5,
 "Note": "sample string 6",
 "PriceListItemId": 7
}
Ukážka:
<StockMovementApiModelGet xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.StockMovement">
 <Amount>1</Amount>
 <DateCreated>2023-05-30T17:22:32.7639315+00:00</DateCreated>
 <DateLastChange>2023-05-30T17:22:32.7639315+00:00</DateLastChange>
 <DateOfMovement>2023-05-30T17:22:32.7639315+00:00</DateOfMovement>
 <Id>5</Id>
 <Note>sample string 6</Note>
 <PriceListItemId>7</PriceListItemId>
</StockMovementApiModelGet>