Informace o requestu

Odeslání cenové nabídky.

Příklad URL:
v2.0/Mails/SalesOrder/Send

None.

Nastavení pro odeslání.

SalesOrderEmailSettings
JménoPopisTypDoplňující informace
AttachmentIds

Id příloh cenové nabídky k odeslání.

Collection of integer

Žádné.

DocumentId

Id dokumentu pro odeslání.

integer

Required

EmailBody

Vlastní šablona e-mailu. Může obsahovat zástupné znaky. Je-li nevyplněná, použije se šablona z nastavení.

string

Žádné.

EmailSubject

Vlastní předmět e-mailu. Je-li nevyplněný, použije se předmět z nastavení.

string

Žádné.

OtherRecipients

Seznam dalších příjemců.

Collection of string

Kolekce by měla obsahovat 0 až 5 prvků

ReportLanuage

Jazyk dokumentu

Language

Žádné.

SendAttachment

Připojit i přílohu dokladu, má-li nějakou.

boolean

Žádné.

SendToPartner

Poslat partnerovi (dodavateli/příjemci).

boolean

Required

Ukážka:
{
 "AttachmentIds": [
  1
 ],
 "DocumentId": 1,
 "EmailBody": "sample string 2",
 "EmailSubject": "sample string 3",
 "OtherRecipients": [
  "sample string 1"
 ],
 "ReportLanuage": 1,
 "SendAttachment": true,
 "SendToPartner": true
}
Ukážka:
<SalesOrderEmailSettings xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.Email">
 <AttachmentIds xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:int>1</d2p1:int>
 </AttachmentIds>
 <DocumentId>1</DocumentId>
 <EmailBody>sample string 2</EmailBody>
 <EmailSubject>sample string 3</EmailSubject>
 <OtherRecipients xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
 </OtherRecipients>
 <ReportLanuage>Cz</ReportLanuage>
 <SendAttachment>true</SendAttachment>
 <SendToPartner>true</SendToPartner>
</SalesOrderEmailSettings>

Informace o response

EmailSendResult
JménoPopisTypDoplňující informace
NotSent

Neodeslané emaily

Collection of string

Žádné.

Sent

Odeslané emaily

Collection of string

Žádné.

Ukážka:
{
 "NotSent": [
  "sample string 1"
 ],
 "Sent": [
  "sample string 1"
 ]
}
Ukážka:
<EmailSendResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.Version3.Email">
 <NotSent xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
 </NotSent>
 <Sent xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:string>sample string 1</d2p1:string>
 </Sent>
</EmailSendResult>