Informace o requestu

Částečný update skladového pohybu s daným id.

Příklad URL:
v2.0/StockMovements/{id}
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id položky ceníku

integer

Required

id

Id položky ceníku

integer

Required

Nové vlastnosti daného pohybu.

StockMovementApiModelPatch
JménoPopisTypDoplňující informace
Note

Vaše poznámka k pohybu

string

Délka: mezi 0 a 100 včetně

Ukážka:
{
 "Note": "sample string 1"
}
Ukážka:
<StockMovementApiModelPatch xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.StockMovement">
 <Note>sample string 1</Note>
</StockMovementApiModelPatch>

Informace o response

StockMovementApiModelGet
JménoPopisTypDoplňující informace
Amount

Aktuální skladové množství

decimal number

Žádné.

DateCreated

Datum vytvoření entity

date

Žádné.

DateLastChange

Datum poslední změny entity

date

Žádné.

DateOfMovement

Datum provedení pohybu

date

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Žádné.

Note

Vaše poznámka k pohybu

string

Žádné.

PriceListItemId

Vazba na položku ceníku

integer

Žádné.

Ukážka:
{
 "Amount": 1.0,
 "DateCreated": "2023-11-16T18:20:48.2204657+00:00",
 "DateLastChange": "2023-11-16T18:20:48.2204657+00:00",
 "DateOfMovement": "2023-11-16T18:20:48.2204657+00:00",
 "Id": 5,
 "Note": "sample string 6",
 "PriceListItemId": 7
}
Ukážka:
<StockMovementApiModelGet xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.StockMovement">
 <Amount>1</Amount>
 <DateCreated>2023-11-16T18:20:48.2204657+00:00</DateCreated>
 <DateLastChange>2023-11-16T18:20:48.2204657+00:00</DateLastChange>
 <DateOfMovement>2023-11-16T18:20:48.2204657+00:00</DateOfMovement>
 <Id>5</Id>
 <Note>sample string 6</Note>
 <PriceListItemId>7</PriceListItemId>
</StockMovementApiModelGet>