Informace o requestu

Neprovede žádnou operaci, jenom vrátí query string v response. Může se použít jako redirect url pro callback pri authorization code flow.

Příklad URL:
v{version:apiVersion}/TestVersion2

None.

Žádné.

Informace o response