Informace o requestu

Vrátí kód plnění s daným id.

Příklad URL:
v2.0/VatReverseChargeCodes/{id}
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id kódu plnění

integer

Required

id

Id kódu plnění

integer

Required

Žádné.

Informace o response

VatReverseChargeCodeGetModelV2
JménoPopisTypDoplňující informace
Code

Hodnota kódu plnění

string

Žádné.

DateCreated

Datum vytvoření entity

date

Žádné.

DateLastChange

Datum posledné změny entity

date

Žádné.

DateValidityFrom

Platnost kódu od

date

Žádné.

DateValidityTo

Platnost kódu do

date

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

Name

Popis kódu

string

Žádné.

Ukážka:
{
 "Code": "sample string 1",
 "DateCreated": "2024-06-07T20:55:52.784522+00:00",
 "DateLastChange": "2024-06-07T20:55:52.784522+00:00",
 "DateValidityFrom": "2024-06-07T20:55:52.784522+00:00",
 "DateValidityTo": "2024-06-07T20:55:52.784522+00:00",
 "Name": "sample string 6",
 "Id": 7
}
Ukážka:
<VatReverseChargeCodeGetModel xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.ReadOnlyEntites">
 <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">7</Id>
 <Links xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
  <d2p1:KeyValueOfstringstring>
   <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
   <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
  </d2p1:KeyValueOfstringstring>
 </Links>
 <Code>sample string 1</Code>
 <DateCreated>2024-06-07T20:55:52.784522+00:00</DateCreated>
 <DateLastChange>2024-06-07T20:55:52.784522+00:00</DateLastChange>
 <DateValidityFrom>2024-06-07T20:55:52.784522+00:00</DateValidityFrom>
 <DateValidityTo>2024-06-07T20:55:52.784522+00:00</DateValidityTo>
 <Name>sample string 6</Name>
</VatReverseChargeCodeGetModel>