Informace o requestu

Metoda vrátí seznam kódů plnění.

Příklad URL:
v2.0/VatReverseChargeCodes

None.

Žádné.

Informace o response

IPageOfVatReverseChargeCodeGetModelV2
JménoPopisTypDoplňující informace
Data

Seznam záznamů ve stránce

Collection of VatReverseChargeCodeGetModelV2

Žádné.

TotalItems

Celkový počet záznamů

integer

Žádné.

TotalPages

Celkový počet stránek

integer

Žádné.

Ukážka:
{
 "Data": [
  {
   "Code": "sample string 1",
   "DateCreated": "2024-07-11T07:36:46.9752881+00:00",
   "DateLastChange": "2024-07-11T07:36:46.9752881+00:00",
   "DateValidityFrom": "2024-07-11T07:36:46.9752881+00:00",
   "DateValidityTo": "2024-07-11T07:36:46.9752881+00:00",
   "Name": "sample string 6",
   "Id": 7
  }
 ],
 "TotalItems": 1,
 "TotalPages": 1
}
Ukážka:

Ukázka není dostupná.

Ukážka:

Ukázka není dostupná.