Informace o requestu

Metoda vrátí seznam sazeb DPH.

Příklad URL:
v2.0/VatRates

None.

Žádné.

Informace o response

IPageOfVatRateApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
Data

Seznam záznamů ve stránce

Collection of VatRateApiModel

Žádné.

TotalItems

Celkový počet záznamů

integer

Žádné.

TotalPages

Celkový počet stránek

integer

Žádné.

Ukážka:
{
 "Data": [
  {
   "Country": {
    "Code": "sample string 1",
    "Currency": {
     "Code": "sample string 1",
     "Country": "sample string 2",
     "Name": "sample string 3",
     "Priority": 4,
     "Symbol": "sample string 5",
     "Id": 6
    },
    "CurrencyId": 2,
    "DateLastChange": "2024-05-27T04:26:32.2308251+00:00",
    "Name": "sample string 4",
    "NameEnglish": "sample string 5",
    "IsEuMember": true,
    "Id": 7
   },
   "CountryId": 1,
   "DateLastChange": "2024-05-27T04:26:32.2308251+00:00",
   "DateValidityFrom": "2024-05-27T04:26:32.2308251+00:00",
   "DateValidityTo": "2024-05-27T04:26:32.2308251+00:00",
   "Name": "sample string 5",
   "Rate": 6.0,
   "RateType": 0,
   "Id": 7
  }
 ],
 "TotalItems": 1,
 "TotalPages": 1
}
Ukážka:

Ukázka není dostupná.

Ukážka:

Ukázka není dostupná.