Informace o requestu

Metoda vrátí seznam členení DPH.

Příklad URL:
v2.0/VatCodes

None.

Žádné.

Informace o response

RowsResultWrapperOfVatCodeApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
Data

Stranka se seznamem dat

Collection of VatCodeApiModel

Žádné.

Links

Linky pro navigaci v seznamu

LinksModel

Zastaralé.

TotalItems

Celkový počet záznamu

integer

Žádné.

TotalPages

Počet stranek

integer

Žádné.

Ukážka:
{
 "Data": [
  {
   "CountryId": 1,
   "CountryType": 0,
   "Code": "sample string 2",
   "Name": "sample string 3",
   "MoneyS3Code": "sample string 4",
   "MoneyS5Code": "sample string 5",
   "Moss": true,
   "DateValidityFrom": "2023-11-16T09:39:58.090201+00:00",
   "DateValidityTo": "2023-11-16T09:39:58.090201+00:00",
   "ReverseChargeType": 0,
   "VatMovementType": 0,
   "VatReturnRow": "sample string 9",
   "Id": 10
  }
 ],
 "TotalItems": 1,
 "TotalPages": 2
}
Ukážka:
<RowsResultWrapperOfVatCodeApiModelV0VXmgYg xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ResultModels.Wrappers">
 <Data xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.ReadOnlyEntites">
  <d2p1:VatCodeApiModel>
   <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">10</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <d2p1:Code>sample string 2</d2p1:Code>
   <d2p1:CountryId>1</d2p1:CountryId>
   <d2p1:CountryType>WithoutRestriction</d2p1:CountryType>
   <d2p1:DateValidityFrom>2023-11-16T09:39:58.090201+00:00</d2p1:DateValidityFrom>
   <d2p1:DateValidityTo>2023-11-16T09:39:58.090201+00:00</d2p1:DateValidityTo>
   <d2p1:MoneyS3Code>sample string 4</d2p1:MoneyS3Code>
   <d2p1:MoneyS5Code>sample string 5</d2p1:MoneyS5Code>
   <d2p1:Moss>true</d2p1:Moss>
   <d2p1:Name>sample string 3</d2p1:Name>
   <d2p1:ReverseChargeType>NoReverseCharge</d2p1:ReverseChargeType>
   <d2p1:VatMovementType>None</d2p1:VatMovementType>
   <d2p1:VatReturnRow>sample string 9</d2p1:VatReturnRow>
  </d2p1:VatCodeApiModel>
 </Data>
 <Links>
  <First>sample string 1</First>
  <Last>sample string 2</Last>
  <Next>sample string 3</Next>
  <Prev>sample string 4</Prev>
  <Self>sample string 5</Self>
 </Links>
 <TotalItems>1</TotalItems>
 <TotalPages>2</TotalPages>
</RowsResultWrapperOfVatCodeApiModelV0VXmgYg>