Informace o requestu

Vždy vrátí status pro prekročení limitu.

Příklad URL:
v2.0/Test/RateLimitExceeded

None.

Žádné.

Informace o response