Informace o requestu

Vždy vrátí status informující o nutnosti zakoupit předplatné před použitím volané funkce.

Příklad URL:
v2.0/Test/PaymentRequired

None.

Žádné.

Informace o response