Informace o requestu

Vždy vrátí status informující o nutnosti v aplikaci manuálně provést přechod na nižší předplatné.

Příklad URL:
v2.0/Test/DowngradeNeeded

None.

Žádné.

Informace o response