Informace o requestu

Indikace zda v číselníku nastala změna oproti poslední kontrole.

Příklad URL:
v2.0/System/GetCodeBooksChanges?lastCheck={lastCheck}

None.

Žádné.

Informace o response

CodeBooksChangesApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
Bank

Příznak změny v číselníku bank

boolean

Žádné.

ConstantSymbols

Příznak změny v číselníku konstantních symbolů

boolean

Žádné.

Country

Příznak změny v číselníku států

boolean

Žádné.

Currencies

Příznak změny v číselníku měn

boolean

Žádné.

ExchangeRates

Příznak změny v číselníku kurzů

boolean

Žádné.

PaymentOptions

Příznak změny v číselníku způsobů úhrady

boolean

Žádné.

VatCodes

Příznak změny v číselníku členení DPH

boolean

Žádné.

VatRates

Příznak změny v číselníku sazeb DPH

boolean

Žádné.

VatReverseChargeCodes

Příznak změny v číselníku kódů plňení

boolean

Používá se v Cz legislativě.

Ukážka:
{
 "Bank": true,
 "ConstantSymbols": true,
 "Country": true,
 "Currencies": true,
 "ExchangeRates": true,
 "PaymentOptions": true,
 "VatCodes": true,
 "VatRates": true,
 "VatReverseChargeCodes": true
}
Ukážka:
<CodeBooksChangesApiModel xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">
 <Bank>true</Bank>
 <ConstantSymbols>true</ConstantSymbols>
 <Country>true</Country>
 <Currencies>true</Currencies>
 <ExchangeRates>true</ExchangeRates>
 <PaymentOptions>true</PaymentOptions>
 <VatCodes>true</VatCodes>
 <VatRates>true</VatRates>
 <VatReverseChargeCodes>true</VatReverseChargeCodes>
</CodeBooksChangesApiModel>