Informace o requestu

Vrátí seznam prodejek. Filtry jsou volitelné.

Příklad URL:
v2.0/SalesReceipts

None.

Žádné.

Informace o response

IPageOfSalesReceiptApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
Data

Seznam záznamů ve stránce

Collection of SalesReceiptApiModel

Žádné.

TotalItems

Celkový počet záznamů

integer

Žádné.

TotalPages

Celkový počet stránek

integer

Žádné.

Ukážka:
{
 "Data": [
  {
   "CurrencyId": 1,
   "DateOfIssue": "2023-11-16T18:15:56.4697312+00:00",
   "DocumentNumber": "sample string 3",
   "DocumentSerialNumber": 4,
   "EetResponsibility": 0,
   "ExchangeRate": 5.0,
   "ExchangeRateAmount": 6.0,
   "Exported": 0,
   "ExternalDocumentNumber": "sample string 7",
   "Imported": 0,
   "IsAccounted": true,
   "IsCumulative": true,
   "IsEet": true,
   "MyDocumentAddress": {
    "AccountNumber": "sample string 1",
    "Bank": "sample string 2",
    "BankNumberCode": "sample string 3",
    "City": "sample string 4",
    "Country": "sample string 5",
    "CountryId": 1,
    "DateLastChange": "2023-11-16T18:15:56.4697312+00:00",
    "Email": "sample string 7",
    "Fax": "sample string 8",
    "Firstname": "sample string 9",
    "Iban": "sample string 10",
    "IdentificationNumber": "sample string 11",
    "Mobile": "sample string 12",
    "NickName": "sample string 13",
    "Phone": "sample string 14",
    "PostalCode": "sample string 15",
    "Street": "sample string 16",
    "Surname": "sample string 17",
    "Swift": "sample string 18",
    "Title": "sample string 19",
    "VatIdentificationNumber": "sample string 20",
    "VatIdentificationNumberSk": "sample string 21",
    "Www": "sample string 22",
    "Id": 23
   },
   "Name": "sample string 11",
   "PartnerDocumentAddress": {
    "AccountNumber": "sample string 1",
    "Bank": "sample string 2",
    "BankNumberCode": "sample string 3",
    "City": "sample string 4",
    "Country": "sample string 5",
    "CountryId": 1,
    "DateLastChange": "2023-11-16T18:15:56.4697312+00:00",
    "Email": "sample string 7",
    "Fax": "sample string 8",
    "Firstname": "sample string 9",
    "Iban": "sample string 10",
    "IdentificationNumber": "sample string 11",
    "Mobile": "sample string 12",
    "NickName": "sample string 13",
    "Phone": "sample string 14",
    "PostalCode": "sample string 15",
    "Street": "sample string 16",
    "Surname": "sample string 17",
    "Swift": "sample string 18",
    "Title": "sample string 19",
    "VatIdentificationNumber": "sample string 20",
    "VatIdentificationNumberSk": "sample string 21",
    "Www": "sample string 22",
    "Id": 23
   },
   "PartnerId": 1,
   "RegisteredSale": {
    "BaseTaxBasicRateHc": 1.0,
    "BaseTaxReducedRate1Hc": 2.0,
    "BaseTaxReducedRate2Hc": 3.0,
    "BaseTaxZeroRateHc": 4.0,
    "Bkp": "sample string 5",
    "CancelledRegisteredSaleId": 1,
    "CashVoucherId": 1,
    "DateOfAnswer": "2023-11-16T18:15:56.4697312+00:00",
    "DateOfSale": "2023-11-16T18:15:56.4697312+00:00",
    "DateOfSend": "2023-11-16T18:15:56.4697312+00:00",
    "DocumentNumber": "sample string 9",
    "DocumentType": 0,
    "EetRegime": 0,
    "ErrorCode": 10,
    "ErrorText": "sample string 11",
    "Fik": "sample string 12",
    "IsCanceled": true,
    "IsFirstReport": true,
    "IssuedInvoiceId": 1,
    "IssuedInvoicePaymentId": 1,
    "Pkp": "sample string 15",
    "ReceiptNumber": "sample string 16",
    "SalesOfficeDesignation": 17,
    "SalesPosEquipmentDesignation": "sample string 18",
    "SalesPosEquipmentId": 1,
    "SalesReceiptId": 1,
    "Status": 0,
    "TaxBasicRateHc": 19.0,
    "TaxReducedRate1Hc": 20.0,
    "TaxReducedRate2Hc": 21.0,
    "TotalAdvancePayment": 22.0,
    "TotalFromAdvancePayment": 23.0,
    "TotalTravelServiceHc": 24.0,
    "TotalUsedGoodsBasicRateHc": 25.0,
    "TotalUsedGoodsReducedRate1Hc": 26.0,
    "TotalUsedGoodsReducedRate2Hc": 27.0,
    "TotalWithVatHc": 28.0,
    "Uuid": "70d5e6c9-b4cb-4b00-9f07-f5c99807bf68",
    "VatIdentificationNumber": "sample string 30",
    "Id": 31
   },
   "SalesPosEquipmentId": 1,
   "SalesReceiptItems": [
    {
     "Amount": 1.0,
     "CashVoucherItemId": 1,
     "ItemType": 0,
     "Name": "sample string 2",
     "Price": 3.0,
     "PriceListItemId": 1,
     "PriceTotalWithoutVat": 4.0,
     "PriceTotalWithoutVatHc": 5.0,
     "PriceTotalWithVat": 6.0,
     "PriceTotalWithVatHc": 7.0,
     "PriceType": 0,
     "Rank": 8,
     "SalesReceiptId": 9,
     "Unit": "sample string 10",
     "VatRate": 11.0,
     "VatRateType": 0,
     "VatTotal": 12.0,
     "VatTotalHc": 13.0,
     "Id": 14
    }
   ],
   "SalesReceiptPayments": [
    {
     "PaymentAmount": 1.0,
     "PaymentOptionId": 2,
     "PaymentTransactionCode": "sample string 3",
     "SalesReceiptId": 4,
     "Id": 5
    }
   ],
   "TotalVat": 12.0,
   "TotalVatHc": 13.0,
   "TotalWithoutVat": 14.0,
   "TotalWithoutVatHc": 15.0,
   "TotalWithVat": 16.0,
   "TotalWithVatHc": 17.0,
   "IsIncomeTax": true,
   "RecountVersion": 0,
   "VatRegime": 0,
   "Id": 18
  }
 ],
 "TotalItems": 1,
 "TotalPages": 1
}
Ukážka:

Ukázka není dostupná.

Ukážka:

Ukázka není dostupná.