Informace o requestu

Vrátí seznam prodejních zařízení s rozšířenými entitami.

Příklad URL:
v2.0/SalesPosEquipment/Expand

None.

Žádné.

Informace o response

IPageOfSalesPosEquipmentApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
Data

Seznam záznamů ve stránce

Collection of SalesPosEquipmentApiModel

Žádné.

TotalItems

Celkový počet záznamů

integer

Žádné.

TotalPages

Celkový počet stránek

integer

Žádné.

Ukážka:
{
 "Data": [
  {
   "CashRegisterId": 1,
   "Designation": "sample string 1",
   "IsRegisteredEet": true,
   "Name": "sample string 3",
   "SalesOfficeId": 1,
   "SalesPosEquipmentType": 0,
   "Id": 4
  }
 ],
 "TotalItems": 1,
 "TotalPages": 1
}
Ukážka:

Ukázka není dostupná.

Ukážka:

Ukázka není dostupná.