Informace o requestu

Vrátí pdf s tiskovou sestavou Pokladní doklad pro vydanou fakturu.

Příklad URL:
v2.0/Reports/IssuedInvoice/{id}/CashVoucherPdf?compressed={compressed}&language={language}
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id faktury

integer

Required

id

Id faktury

integer

Required

Žádné.

Informace o response

string
Ukážka:
"sample string 1"
Ukážka:
<string xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">sample string 1</string>