Informace o requestu

Vrátí údaje o evidované tržbě pro typ prodeje a id dokladu s pridruženými entitami.

Příklad URL:
v2.0/RegisteredSales/{type}/{id}/Expand
JménoPopisTypDoplňující informace
type

Typ prodeje

SalesType

Required

type

Typ prodeje

SalesType

Required

id

Id dokladu dle typu prodeje

integer

Required

id

Id dokladu dle typu prodeje

integer

Required

Žádné.

Informace o response

RegisteredSaleApiModelExpand
JménoPopisTypDoplňující informace
BaseTaxBasicRateHc

Celkový základ daně se základní sazbou

decimal number

Žádné.

BaseTaxReducedRate1Hc

Celkový základ daně s první sníženou sazbou

decimal number

Žádné.

BaseTaxReducedRate2Hc

Celkový základ daně s druhou sníženou sazbou

decimal number

Žádné.

BaseTaxZeroRateHc

Celkový základ daně s nulovou sazbou

decimal number

Žádné.

Bkp

Bezpečnostní kód poplatníka

string

Žádné.

CancelledRegisteredSale

Zružená účtenka

RegisteredSaleApiModel

Žádné.

CancelledRegisteredSaleId

Id zrušené účtenky

integer

Žádné.

CashVoucher

Pokladní doklad

CashVoucherApiModel

Žádné.

CashVoucherId

Id pokladního dokladu

integer

Žádné.

DateOfAnswer

Datum odpovědi

date

Žádné.

DateOfSale

Datum přijetí tržby

date

Žádné.

DateOfSend

Datum odeslání

date

Žádné.

DocumentNumber

Číslo dokumentu

string

Žádné.

DocumentType

Typ dokumentu

DocumentType

Žádné.

EetRegime

Typ eet režimu

EetRegime

Žádné.

ErrorCode

Kód chyby

integer

Žádné.

ErrorText

Text chyby

string

Žádné.

Fik

Fiskální identifikační kód

string

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

IsCanceled

Příznak storno

boolean

Žádné.

IsFirstReport

Příznak prní záznam

boolean

Žádné.

IssuedInvoice

Faktura

IssuedInvoiceApiModel

Žádné.

IssuedInvoiceId

Id faktury

integer

Žádné.

IssuedInvoicePayment

Úhrada

IssuedDocumentPaymentApiModel

Žádné.

IssuedInvoicePaymentId

Id úhrady

integer

Žádné.

Pkp

Podpisový kód poplatníka

string

Žádné.

ReceiptNumber

Pořadové číslo evidované tržby

string

Žádné.

SalesOfficeDesignation

Označení provozovny

integer

Žádné.

SalesPosEquipment

Prodejní zařízení

SalesPosEquipmentApiModel

Žádné.

SalesPosEquipmentDesignation

Označení pokladního zařízení

string

Žádné.

SalesPosEquipmentId

Id pokladního zařízení

integer

Žádné.

SalesReceipt

Prodejka

SalesReceiptApiModel

Žádné.

SalesReceiptId

Id prodejky

integer

Žádné.

Status

Stav registrace eet

RegisteredSaleState

Žádné.

TaxBasicRateHc

Celková DPH se základní sazbou

decimal number

Žádné.

TaxReducedRate1Hc

Celková DPH s první sníženou sazbou

decimal number

Žádné.

TaxReducedRate2Hc

Celková DPH s druhou sníženou sazbou

decimal number

Žádné.

TotalAdvancePayment

Celková částka plateb určená k následnému čerpání, nebo zúčtování

decimal number

Žádné.

TotalFromAdvancePayment

Celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby

decimal number

Žádné.

TotalTravelServiceHc

Celková částka v režimu DPH pro cestovní službu

decimal number

Žádné.

TotalUsedGoodsBasicRateHc

Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží

decimal number

Žádné.

TotalUsedGoodsReducedRate1Hc

Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s první sníženou sazbou

decimal number

Žádné.

TotalUsedGoodsReducedRate2Hc

Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s druhou sníženou sazbou

decimal number

Žádné.

TotalWithVatHc

Celková částka s DPH

decimal number

Žádné.

Uuid

Univerzálně jedinečný identifikátor

globally unique identifier

Žádné.

VatIdentificationNumber

DIČ poplatníka

string

Žádné.

Ukážka:
{
 "CancelledRegisteredSale": {
  "BaseTaxBasicRateHc": 1.0,
  "BaseTaxReducedRate1Hc": 2.0,
  "BaseTaxReducedRate2Hc": 3.0,
  "BaseTaxZeroRateHc": 4.0,
  "Bkp": "sample string 5",
  "CancelledRegisteredSaleId": 1,
  "CashVoucherId": 1,
  "DateOfAnswer": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
  "DateOfSale": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
  "DateOfSend": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
  "DocumentNumber": "sample string 9",
  "DocumentType": 0,
  "EetRegime": 0,
  "ErrorCode": 10,
  "ErrorText": "sample string 11",
  "Fik": "sample string 12",
  "IsCanceled": true,
  "IsFirstReport": true,
  "IssuedInvoiceId": 1,
  "IssuedInvoicePaymentId": 1,
  "Pkp": "sample string 15",
  "ReceiptNumber": "sample string 16",
  "SalesOfficeDesignation": 17,
  "SalesPosEquipmentDesignation": "sample string 18",
  "SalesPosEquipmentId": 1,
  "SalesReceiptId": 1,
  "Status": 0,
  "TaxBasicRateHc": 19.0,
  "TaxReducedRate1Hc": 20.0,
  "TaxReducedRate2Hc": 21.0,
  "TotalAdvancePayment": 22.0,
  "TotalFromAdvancePayment": 23.0,
  "TotalTravelServiceHc": 24.0,
  "TotalUsedGoodsBasicRateHc": 25.0,
  "TotalUsedGoodsReducedRate1Hc": 26.0,
  "TotalUsedGoodsReducedRate2Hc": 27.0,
  "TotalWithVatHc": 28.0,
  "Uuid": "333b4e28-f790-4bac-ae78-a6817bc247bc",
  "VatIdentificationNumber": "sample string 30",
  "Id": 31
 },
 "CashVoucher": {
  "CashRegisterId": 1,
  "CurrencyId": 2,
  "DateLastChange": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
  "DateOfTransaction": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
  "DocumentNumber": "sample string 5",
  "DocumentSerialNumber": 6,
  "EetResponsibility": 0,
  "ExchangeRate": 1.0,
  "ExchangeRateAmount": 1.0,
  "Exported": 0,
  "IsEet": true,
  "IsSummarySalesReceipt": true,
  "Item": {
   "Amount": 1.0,
   "Name": "sample string 2",
   "Price": 3.0,
   "PriceTotalWithoutVat": 4.0,
   "PriceTotalWithoutVatHc": 5.0,
   "PriceTotalWithVat": 6.0,
   "PriceTotalWithVatHc": 7.0,
   "PriceType": 0,
   "Status": 64,
   "VariableSymbol": "sample string 9",
   "VatRate": 10.0,
   "VatRateType": 0,
   "VatTotal": 11.0,
   "VatTotalHc": 12.0,
   "Id": 13
  },
  "Items": [
   {
    "Amount": 1.0,
    "Name": "sample string 2",
    "Price": 3.0,
    "PriceTotalWithoutVat": 4.0,
    "PriceTotalWithoutVatHc": 5.0,
    "PriceTotalWithVat": 6.0,
    "PriceTotalWithVatHc": 7.0,
    "PriceType": 0,
    "Status": 64,
    "VariableSymbol": "sample string 9",
    "VatRate": 10.0,
    "VatRateType": 0,
    "VatTotal": 11.0,
    "VatTotalHc": 12.0,
    "Id": 13
   }
  ],
  "MovementType": 1,
  "MyCompanyDocumentAddressId": 1,
  "Name": "sample string 9",
  "PartnerContactId": 1,
  "PartnerDocumentAddressId": 1,
  "Person": "sample string 10",
  "RegisteredSale": {
   "BaseTaxBasicRateHc": 1.0,
   "BaseTaxReducedRate1Hc": 2.0,
   "BaseTaxReducedRate2Hc": 3.0,
   "BaseTaxZeroRateHc": 4.0,
   "Bkp": "sample string 5",
   "CancelledRegisteredSaleId": 1,
   "CashVoucherId": 1,
   "DateOfAnswer": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
   "DateOfSale": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
   "DateOfSend": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
   "DocumentNumber": "sample string 9",
   "DocumentType": 0,
   "EetRegime": 0,
   "ErrorCode": 10,
   "ErrorText": "sample string 11",
   "Fik": "sample string 12",
   "IsCanceled": true,
   "IsFirstReport": true,
   "IssuedInvoiceId": 1,
   "IssuedInvoicePaymentId": 1,
   "Pkp": "sample string 15",
   "ReceiptNumber": "sample string 16",
   "SalesOfficeDesignation": 17,
   "SalesPosEquipmentDesignation": "sample string 18",
   "SalesPosEquipmentId": 1,
   "SalesReceiptId": 1,
   "Status": 0,
   "TaxBasicRateHc": 19.0,
   "TaxReducedRate1Hc": 20.0,
   "TaxReducedRate2Hc": 21.0,
   "TotalAdvancePayment": 22.0,
   "TotalFromAdvancePayment": 23.0,
   "TotalTravelServiceHc": 24.0,
   "TotalUsedGoodsBasicRateHc": 25.0,
   "TotalUsedGoodsReducedRate1Hc": 26.0,
   "TotalUsedGoodsReducedRate2Hc": 27.0,
   "TotalWithVatHc": 28.0,
   "Uuid": "333b4e28-f790-4bac-ae78-a6817bc247bc",
   "VatIdentificationNumber": "sample string 30",
   "Id": 31
  },
  "SummarySalesReceiptDate": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
  "TotalVat": 12.0,
  "TotalVatHc": 13.0,
  "TotalWithoutVat": 14.0,
  "TotalWithoutVatHc": 15.0,
  "TotalWithVat": 16.0,
  "TotalWithVatHc": 17.0,
  "VariableSymbol": "sample string 18",
  "IsIncomeTax": true,
  "RecountVersion": 0,
  "VatRegime": 0,
  "Id": 20
 },
 "IssuedInvoice": {
  "IssuedInvoiceItems": [
   {
    "InvoiceId": 1,
    "TotalWithVatBeforeDiscount": 2.0,
    "TotalWithoutVatBeforeDiscount": 3.0,
    "TotalVatBeforeDiscount": 4.0,
    "Code": "sample string 5",
    "DateLastChange": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
    "IsRoundedItem": true,
    "IsTaxMovement": true,
    "ItemType": 0,
    "Price": 9.0,
    "PriceTotalWithoutVat": 10.0,
    "PriceTotalWithoutVatHc": 11.0,
    "PriceTotalWithVat": 12.0,
    "PriceTotalWithVatHc": 13.0,
    "PriceUnitVat": 14.0,
    "PriceUnitVatHc": 15.0,
    "PriceUnitWithoutVat": 16.0,
    "PriceUnitWithoutVatHc": 17.0,
    "PriceUnitWithVat": 18.0,
    "PriceUnitWithVatHc": 19.0,
    "TotalPrice": 20.0,
    "VatRate": 21.0,
    "VatTotal": 22.0,
    "VatTotalHc": 23.0,
    "Amount": 24.0,
    "Name": "sample string 25",
    "PriceListItemId": 1,
    "PriceType": 0,
    "Unit": "sample string 26",
    "UnitPrice": 27.0,
    "VatCodeId": 1,
    "VatRateType": 0,
    "Id": 28
   }
  ],
  "NumericSequenceId": 1,
  "AttachmentFileName": "sample string 2",
  "VatReverseChargeCodeId": 1,
  "TotalDiscountAmount": 3.0,
  "TotalWithoutDiscount": 4.0,
  "BaseTaxBasicRate": 5.0,
  "BaseTaxBasicRateHc": 6.0,
  "BaseTaxReducedRate1": 7.0,
  "BaseTaxReducedRate1Hc": 8.0,
  "BaseTaxReducedRate2": 9.0,
  "BaseTaxReducedRate2Hc": 10.0,
  "BaseTaxZeroRate": 11.0,
  "BaseTaxZeroRateHc": 12.0,
  "ConstantSymbolId": 13,
  "CurrencyId": 14,
  "DateLastChange": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
  "DateOfAccountingEvent": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
  "DateOfIssue": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
  "DateOfLastReminder": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
  "DateOfMaturity": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
  "DateOfPayment": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
  "DateOfTaxing": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
  "DateOfVatApplication": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
  "Description": "sample string 23",
  "Discount": 24.0,
  "DocumentNumber": "sample string 25",
  "DocumentSerialNumber": 26,
  "EetResponsibility": 0,
  "ExchangeRate": 27.0,
  "ExchangeRateAmount": 28.0,
  "Exported": 0,
  "HasVatRegimeOss": true,
  "IsEet": true,
  "IsSentToAccountant": true,
  "IsSentToPurchaser": true,
  "ItemsTextPrefix": "sample string 33",
  "ItemsTextSuffix": "sample string 34",
  "LanguageCode": "sample string 35",
  "LanguageId": 36,
  "Maturity": 37,
  "MyCompanyDocumentAdrressId": 38,
  "Note": "sample string 39",
  "OrderNumber": "sample string 40",
  "PaymentOptionId": 41,
  "PaymentStatus": 0,
  "PurchaserDocumentAddressId": 42,
  "PurchaserId": 43,
  "RemindersCount": 44,
  "ReportColorValue": "sample string 45",
  "ReportId": 46,
  "RoundingDifference": 47.0,
  "TaxBasicRate": 48.0,
  "TaxBasicRateHc": 49.0,
  "TaxReducedRate1": 50.0,
  "TaxReducedRate1Hc": 51.0,
  "TaxReducedRate2": 52.0,
  "TaxReducedRate2Hc": 53.0,
  "TotalBasicRate": 54.0,
  "TotalBasicRateHc": 55.0,
  "TotalReducedRate1": 56.0,
  "TotalReducedRate1Hc": 57.0,
  "TotalReducedRate2": 58.0,
  "TotalReducedRate2Hc": 59.0,
  "TotalVat": 60.0,
  "TotalVatHc": 61.0,
  "TotalWithoutVat": 62.0,
  "TotalWithoutVatHc": 63.0,
  "TotalWithVat": 64.0,
  "TotalWithVatHc": 65.0,
  "VariableSymbol": "sample string 66",
  "VatOnPayStatus": 0,
  "VatRateBasic": 67.0,
  "VatRateReduced1": 68.0,
  "VatRateReduced2": 69.0,
  "VatRegime": 0,
  "IsIncomeTax": true,
  "RecountVersion": 0,
  "Id": 71
 },
 "IssuedInvoicePayment": {
  "EetResponsibility": 0,
  "IsEet": true,
  "RegisteredSale": {
   "BaseTaxBasicRateHc": 1.0,
   "BaseTaxReducedRate1Hc": 2.0,
   "BaseTaxReducedRate2Hc": 3.0,
   "BaseTaxZeroRateHc": 4.0,
   "Bkp": "sample string 5",
   "CancelledRegisteredSaleId": 1,
   "CashVoucherId": 1,
   "DateOfAnswer": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
   "DateOfSale": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
   "DateOfSend": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
   "DocumentNumber": "sample string 9",
   "DocumentType": 0,
   "EetRegime": 0,
   "ErrorCode": 10,
   "ErrorText": "sample string 11",
   "Fik": "sample string 12",
   "IsCanceled": true,
   "IsFirstReport": true,
   "IssuedInvoiceId": 1,
   "IssuedInvoicePaymentId": 1,
   "Pkp": "sample string 15",
   "ReceiptNumber": "sample string 16",
   "SalesOfficeDesignation": 17,
   "SalesPosEquipmentDesignation": "sample string 18",
   "SalesPosEquipmentId": 1,
   "SalesReceiptId": 1,
   "Status": 0,
   "TaxBasicRateHc": 19.0,
   "TaxReducedRate1Hc": 20.0,
   "TaxReducedRate2Hc": 21.0,
   "TotalAdvancePayment": 22.0,
   "TotalFromAdvancePayment": 23.0,
   "TotalTravelServiceHc": 24.0,
   "TotalUsedGoodsBasicRateHc": 25.0,
   "TotalUsedGoodsReducedRate1Hc": 26.0,
   "TotalUsedGoodsReducedRate2Hc": 27.0,
   "TotalWithVatHc": 28.0,
   "Uuid": "333b4e28-f790-4bac-ae78-a6817bc247bc",
   "VatIdentificationNumber": "sample string 30",
   "Id": 31
  },
  "IsConfirmationSent": true,
  "CurrencyId": 3,
  "DateCreated": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
  "DateLastChange": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
  "DateOfPayment": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
  "DateOfVatApplication": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
  "ExchangeRate": 8.0,
  "ExchangeRateAmount": 9.0,
  "Exported": 0,
  "InvoiceId": 10,
  "InvoiceDocumentNumber": "sample string 11",
  "Partner": "sample string 12",
  "PartnerId": 13,
  "PaymentAmount": 14.0,
  "PaymentAmountHc": 15.0,
  "PaymentOptionId": 16,
  "Id": 17
 },
 "SalesPosEquipment": {
  "CashRegisterId": 1,
  "Designation": "sample string 1",
  "IsRegisteredEet": true,
  "Name": "sample string 3",
  "SalesOfficeId": 1,
  "SalesPosEquipmentType": 0,
  "Id": 4
 },
 "SalesReceipt": {
  "CurrencyId": 1,
  "DateOfIssue": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
  "DocumentNumber": "sample string 3",
  "DocumentSerialNumber": 4,
  "EetResponsibility": 0,
  "ExchangeRate": 5.0,
  "ExchangeRateAmount": 6.0,
  "Exported": 0,
  "ExternalDocumentNumber": "sample string 7",
  "Imported": 0,
  "IsAccounted": true,
  "IsCumulative": true,
  "IsEet": true,
  "MyDocumentAddress": {
   "AccountNumber": "sample string 1",
   "Bank": "sample string 2",
   "BankNumberCode": "sample string 3",
   "City": "sample string 4",
   "Country": "sample string 5",
   "CountryId": 1,
   "DateLastChange": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
   "Email": "sample string 7",
   "Fax": "sample string 8",
   "Firstname": "sample string 9",
   "Iban": "sample string 10",
   "IdentificationNumber": "sample string 11",
   "Mobile": "sample string 12",
   "NickName": "sample string 13",
   "Phone": "sample string 14",
   "PostalCode": "sample string 15",
   "Street": "sample string 16",
   "Surname": "sample string 17",
   "Swift": "sample string 18",
   "Title": "sample string 19",
   "VatIdentificationNumber": "sample string 20",
   "VatIdentificationNumberSk": "sample string 21",
   "Www": "sample string 22",
   "Id": 23
  },
  "Name": "sample string 11",
  "PartnerDocumentAddress": {
   "AccountNumber": "sample string 1",
   "Bank": "sample string 2",
   "BankNumberCode": "sample string 3",
   "City": "sample string 4",
   "Country": "sample string 5",
   "CountryId": 1,
   "DateLastChange": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
   "Email": "sample string 7",
   "Fax": "sample string 8",
   "Firstname": "sample string 9",
   "Iban": "sample string 10",
   "IdentificationNumber": "sample string 11",
   "Mobile": "sample string 12",
   "NickName": "sample string 13",
   "Phone": "sample string 14",
   "PostalCode": "sample string 15",
   "Street": "sample string 16",
   "Surname": "sample string 17",
   "Swift": "sample string 18",
   "Title": "sample string 19",
   "VatIdentificationNumber": "sample string 20",
   "VatIdentificationNumberSk": "sample string 21",
   "Www": "sample string 22",
   "Id": 23
  },
  "PartnerId": 1,
  "RegisteredSale": {
   "BaseTaxBasicRateHc": 1.0,
   "BaseTaxReducedRate1Hc": 2.0,
   "BaseTaxReducedRate2Hc": 3.0,
   "BaseTaxZeroRateHc": 4.0,
   "Bkp": "sample string 5",
   "CancelledRegisteredSaleId": 1,
   "CashVoucherId": 1,
   "DateOfAnswer": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
   "DateOfSale": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
   "DateOfSend": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
   "DocumentNumber": "sample string 9",
   "DocumentType": 0,
   "EetRegime": 0,
   "ErrorCode": 10,
   "ErrorText": "sample string 11",
   "Fik": "sample string 12",
   "IsCanceled": true,
   "IsFirstReport": true,
   "IssuedInvoiceId": 1,
   "IssuedInvoicePaymentId": 1,
   "Pkp": "sample string 15",
   "ReceiptNumber": "sample string 16",
   "SalesOfficeDesignation": 17,
   "SalesPosEquipmentDesignation": "sample string 18",
   "SalesPosEquipmentId": 1,
   "SalesReceiptId": 1,
   "Status": 0,
   "TaxBasicRateHc": 19.0,
   "TaxReducedRate1Hc": 20.0,
   "TaxReducedRate2Hc": 21.0,
   "TotalAdvancePayment": 22.0,
   "TotalFromAdvancePayment": 23.0,
   "TotalTravelServiceHc": 24.0,
   "TotalUsedGoodsBasicRateHc": 25.0,
   "TotalUsedGoodsReducedRate1Hc": 26.0,
   "TotalUsedGoodsReducedRate2Hc": 27.0,
   "TotalWithVatHc": 28.0,
   "Uuid": "333b4e28-f790-4bac-ae78-a6817bc247bc",
   "VatIdentificationNumber": "sample string 30",
   "Id": 31
  },
  "SalesPosEquipmentId": 1,
  "SalesReceiptItems": [
   {
    "Amount": 1.0,
    "CashVoucherItemId": 1,
    "ItemType": 0,
    "Name": "sample string 2",
    "Price": 3.0,
    "PriceListItemId": 1,
    "PriceTotalWithoutVat": 4.0,
    "PriceTotalWithoutVatHc": 5.0,
    "PriceTotalWithVat": 6.0,
    "PriceTotalWithVatHc": 7.0,
    "PriceType": 0,
    "Rank": 8,
    "SalesReceiptId": 9,
    "Unit": "sample string 10",
    "VatRate": 11.0,
    "VatRateType": 0,
    "VatTotal": 12.0,
    "VatTotalHc": 13.0,
    "Id": 14
   }
  ],
  "SalesReceiptPayments": [
   {
    "PaymentAmount": 1.0,
    "PaymentOptionId": 2,
    "PaymentTransactionCode": "sample string 3",
    "SalesReceiptId": 4,
    "Id": 5
   }
  ],
  "TotalVat": 12.0,
  "TotalVatHc": 13.0,
  "TotalWithoutVat": 14.0,
  "TotalWithoutVatHc": 15.0,
  "TotalWithVat": 16.0,
  "TotalWithVatHc": 17.0,
  "IsIncomeTax": true,
  "RecountVersion": 0,
  "VatRegime": 0,
  "Id": 18
 },
 "BaseTaxBasicRateHc": 1.0,
 "BaseTaxReducedRate1Hc": 2.0,
 "BaseTaxReducedRate2Hc": 3.0,
 "BaseTaxZeroRateHc": 4.0,
 "Bkp": "sample string 5",
 "CancelledRegisteredSaleId": 1,
 "CashVoucherId": 1,
 "DateOfAnswer": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
 "DateOfSale": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
 "DateOfSend": "2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00",
 "DocumentNumber": "sample string 9",
 "DocumentType": 0,
 "EetRegime": 0,
 "ErrorCode": 10,
 "ErrorText": "sample string 11",
 "Fik": "sample string 12",
 "IsCanceled": true,
 "IsFirstReport": true,
 "IssuedInvoiceId": 1,
 "IssuedInvoicePaymentId": 1,
 "Pkp": "sample string 15",
 "ReceiptNumber": "sample string 16",
 "SalesOfficeDesignation": 17,
 "SalesPosEquipmentDesignation": "sample string 18",
 "SalesPosEquipmentId": 1,
 "SalesReceiptId": 1,
 "Status": 0,
 "TaxBasicRateHc": 19.0,
 "TaxReducedRate1Hc": 20.0,
 "TaxReducedRate2Hc": 21.0,
 "TotalAdvancePayment": 22.0,
 "TotalFromAdvancePayment": 23.0,
 "TotalTravelServiceHc": 24.0,
 "TotalUsedGoodsBasicRateHc": 25.0,
 "TotalUsedGoodsReducedRate1Hc": 26.0,
 "TotalUsedGoodsReducedRate2Hc": 27.0,
 "TotalWithVatHc": 28.0,
 "Uuid": "aec61d54-7d56-468d-80f7-dd6aec9db93d",
 "VatIdentificationNumber": "sample string 30",
 "Id": 31
}
Ukážka:
<RegisteredSaleApiModelExpand xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">
 <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">31</Id>
 <Links xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
  <d2p1:KeyValueOfstringstring>
   <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
   <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
  </d2p1:KeyValueOfstringstring>
 </Links>
 <BaseTaxBasicRateHc>1</BaseTaxBasicRateHc>
 <BaseTaxReducedRate1Hc>2</BaseTaxReducedRate1Hc>
 <BaseTaxReducedRate2Hc>3</BaseTaxReducedRate2Hc>
 <BaseTaxZeroRateHc>4</BaseTaxZeroRateHc>
 <Bkp>sample string 5</Bkp>
 <CancelledRegisteredSaleId>1</CancelledRegisteredSaleId>
 <CashVoucherId>1</CashVoucherId>
 <DateOfAnswer>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</DateOfAnswer>
 <DateOfSale>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</DateOfSale>
 <DateOfSend>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</DateOfSend>
 <DocumentNumber>sample string 9</DocumentNumber>
 <DocumentType>IssuedInvoice</DocumentType>
 <EetRegime>None</EetRegime>
 <ErrorCode>10</ErrorCode>
 <ErrorText>sample string 11</ErrorText>
 <Fik>sample string 12</Fik>
 <IsCanceled>true</IsCanceled>
 <IsFirstReport>true</IsFirstReport>
 <IssuedInvoiceId>1</IssuedInvoiceId>
 <IssuedInvoicePaymentId>1</IssuedInvoicePaymentId>
 <Pkp>sample string 15</Pkp>
 <ReceiptNumber>sample string 16</ReceiptNumber>
 <SalesOfficeDesignation>17</SalesOfficeDesignation>
 <SalesPosEquipmentDesignation>sample string 18</SalesPosEquipmentDesignation>
 <SalesPosEquipmentId>1</SalesPosEquipmentId>
 <SalesReceiptId>1</SalesReceiptId>
 <Status>New</Status>
 <TaxBasicRateHc>19</TaxBasicRateHc>
 <TaxReducedRate1Hc>20</TaxReducedRate1Hc>
 <TaxReducedRate2Hc>21</TaxReducedRate2Hc>
 <TotalAdvancePayment>22</TotalAdvancePayment>
 <TotalFromAdvancePayment>23</TotalFromAdvancePayment>
 <TotalTravelServiceHc>24</TotalTravelServiceHc>
 <TotalUsedGoodsBasicRateHc>25</TotalUsedGoodsBasicRateHc>
 <TotalUsedGoodsReducedRate1Hc>26</TotalUsedGoodsReducedRate1Hc>
 <TotalUsedGoodsReducedRate2Hc>27</TotalUsedGoodsReducedRate2Hc>
 <TotalWithVatHc>28</TotalWithVatHc>
 <Uuid>aec61d54-7d56-468d-80f7-dd6aec9db93d</Uuid>
 <VatIdentificationNumber>sample string 30</VatIdentificationNumber>
 <CancelledRegisteredSale>
  <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">31</Id>
  <Links xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
   <d3p1:KeyValueOfstringstring>
    <d3p1:Key>sample string 1</d3p1:Key>
    <d3p1:Value>sample string 2</d3p1:Value>
   </d3p1:KeyValueOfstringstring>
  </Links>
  <BaseTaxBasicRateHc>1</BaseTaxBasicRateHc>
  <BaseTaxReducedRate1Hc>2</BaseTaxReducedRate1Hc>
  <BaseTaxReducedRate2Hc>3</BaseTaxReducedRate2Hc>
  <BaseTaxZeroRateHc>4</BaseTaxZeroRateHc>
  <Bkp>sample string 5</Bkp>
  <CancelledRegisteredSaleId>1</CancelledRegisteredSaleId>
  <CashVoucherId>1</CashVoucherId>
  <DateOfAnswer>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</DateOfAnswer>
  <DateOfSale>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</DateOfSale>
  <DateOfSend>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</DateOfSend>
  <DocumentNumber>sample string 9</DocumentNumber>
  <DocumentType>IssuedInvoice</DocumentType>
  <EetRegime>None</EetRegime>
  <ErrorCode>10</ErrorCode>
  <ErrorText>sample string 11</ErrorText>
  <Fik>sample string 12</Fik>
  <IsCanceled>true</IsCanceled>
  <IsFirstReport>true</IsFirstReport>
  <IssuedInvoiceId>1</IssuedInvoiceId>
  <IssuedInvoicePaymentId>1</IssuedInvoicePaymentId>
  <Pkp>sample string 15</Pkp>
  <ReceiptNumber>sample string 16</ReceiptNumber>
  <SalesOfficeDesignation>17</SalesOfficeDesignation>
  <SalesPosEquipmentDesignation>sample string 18</SalesPosEquipmentDesignation>
  <SalesPosEquipmentId>1</SalesPosEquipmentId>
  <SalesReceiptId>1</SalesReceiptId>
  <Status>New</Status>
  <TaxBasicRateHc>19</TaxBasicRateHc>
  <TaxReducedRate1Hc>20</TaxReducedRate1Hc>
  <TaxReducedRate2Hc>21</TaxReducedRate2Hc>
  <TotalAdvancePayment>22</TotalAdvancePayment>
  <TotalFromAdvancePayment>23</TotalFromAdvancePayment>
  <TotalTravelServiceHc>24</TotalTravelServiceHc>
  <TotalUsedGoodsBasicRateHc>25</TotalUsedGoodsBasicRateHc>
  <TotalUsedGoodsReducedRate1Hc>26</TotalUsedGoodsReducedRate1Hc>
  <TotalUsedGoodsReducedRate2Hc>27</TotalUsedGoodsReducedRate2Hc>
  <TotalWithVatHc>28</TotalWithVatHc>
  <Uuid>333b4e28-f790-4bac-ae78-a6817bc247bc</Uuid>
  <VatIdentificationNumber>sample string 30</VatIdentificationNumber>
 </CancelledRegisteredSale>
 <CashVoucher>
  <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">20</Id>
  <Links xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
   <d3p1:KeyValueOfstringstring>
    <d3p1:Key>sample string 1</d3p1:Key>
    <d3p1:Value>sample string 2</d3p1:Value>
   </d3p1:KeyValueOfstringstring>
  </Links>
  <CashRegisterId>1</CashRegisterId>
  <CurrencyId>2</CurrencyId>
  <DateLastChange>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</DateLastChange>
  <DateOfTransaction>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</DateOfTransaction>
  <DocumentNumber>sample string 5</DocumentNumber>
  <DocumentSerialNumber>6</DocumentSerialNumber>
  <EetResponsibility>Idoklad</EetResponsibility>
  <ExchangeRate>1</ExchangeRate>
  <ExchangeRateAmount>1</ExchangeRateAmount>
  <Exported>0</Exported>
  <IsEet>true</IsEet>
  <IsIncomeTax>true</IsIncomeTax>
  <IsSummarySalesReceipt>true</IsSummarySalesReceipt>
  <Item>
   <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">13</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <Amount>1</Amount>
   <Name>sample string 2</Name>
   <Price>3</Price>
   <PriceTotalWithVat>6</PriceTotalWithVat>
   <PriceTotalWithVatHc>7</PriceTotalWithVatHc>
   <PriceTotalWithoutVat>4</PriceTotalWithoutVat>
   <PriceTotalWithoutVatHc>5</PriceTotalWithoutVatHc>
   <PriceType>WithVat</PriceType>
   <Status>64</Status>
   <VariableSymbol>sample string 9</VariableSymbol>
   <VatRate>10</VatRate>
   <VatRateType>0</VatRateType>
   <VatTotal>11</VatTotal>
   <VatTotalHc>12</VatTotalHc>
  </Item>
  <Items>
   <CashVoucherItemApiModel>
    <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">13</Id>
    <Links xmlns:d5p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
     <d5p1:KeyValueOfstringstring>
      <d5p1:Key>sample string 1</d5p1:Key>
      <d5p1:Value>sample string 2</d5p1:Value>
     </d5p1:KeyValueOfstringstring>
    </Links>
    <Amount>1</Amount>
    <Name>sample string 2</Name>
    <Price>3</Price>
    <PriceTotalWithVat>6</PriceTotalWithVat>
    <PriceTotalWithVatHc>7</PriceTotalWithVatHc>
    <PriceTotalWithoutVat>4</PriceTotalWithoutVat>
    <PriceTotalWithoutVatHc>5</PriceTotalWithoutVatHc>
    <PriceType>WithVat</PriceType>
    <Status>64</Status>
    <VariableSymbol>sample string 9</VariableSymbol>
    <VatRate>10</VatRate>
    <VatRateType>0</VatRateType>
    <VatTotal>11</VatTotal>
    <VatTotalHc>12</VatTotalHc>
   </CashVoucherItemApiModel>
  </Items>
  <MovementType>Entry</MovementType>
  <MyCompanyDocumentAddressId>1</MyCompanyDocumentAddressId>
  <Name>sample string 9</Name>
  <PartnerContactId>1</PartnerContactId>
  <PartnerDocumentAddressId>1</PartnerDocumentAddressId>
  <Person>sample string 10</Person>
  <RecountVersion>None</RecountVersion>
  <RegisteredSale>
   <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">31</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <BaseTaxBasicRateHc>1</BaseTaxBasicRateHc>
   <BaseTaxReducedRate1Hc>2</BaseTaxReducedRate1Hc>
   <BaseTaxReducedRate2Hc>3</BaseTaxReducedRate2Hc>
   <BaseTaxZeroRateHc>4</BaseTaxZeroRateHc>
   <Bkp>sample string 5</Bkp>
   <CancelledRegisteredSaleId>1</CancelledRegisteredSaleId>
   <CashVoucherId>1</CashVoucherId>
   <DateOfAnswer>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</DateOfAnswer>
   <DateOfSale>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</DateOfSale>
   <DateOfSend>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</DateOfSend>
   <DocumentNumber>sample string 9</DocumentNumber>
   <DocumentType>IssuedInvoice</DocumentType>
   <EetRegime>None</EetRegime>
   <ErrorCode>10</ErrorCode>
   <ErrorText>sample string 11</ErrorText>
   <Fik>sample string 12</Fik>
   <IsCanceled>true</IsCanceled>
   <IsFirstReport>true</IsFirstReport>
   <IssuedInvoiceId>1</IssuedInvoiceId>
   <IssuedInvoicePaymentId>1</IssuedInvoicePaymentId>
   <Pkp>sample string 15</Pkp>
   <ReceiptNumber>sample string 16</ReceiptNumber>
   <SalesOfficeDesignation>17</SalesOfficeDesignation>
   <SalesPosEquipmentDesignation>sample string 18</SalesPosEquipmentDesignation>
   <SalesPosEquipmentId>1</SalesPosEquipmentId>
   <SalesReceiptId>1</SalesReceiptId>
   <Status>New</Status>
   <TaxBasicRateHc>19</TaxBasicRateHc>
   <TaxReducedRate1Hc>20</TaxReducedRate1Hc>
   <TaxReducedRate2Hc>21</TaxReducedRate2Hc>
   <TotalAdvancePayment>22</TotalAdvancePayment>
   <TotalFromAdvancePayment>23</TotalFromAdvancePayment>
   <TotalTravelServiceHc>24</TotalTravelServiceHc>
   <TotalUsedGoodsBasicRateHc>25</TotalUsedGoodsBasicRateHc>
   <TotalUsedGoodsReducedRate1Hc>26</TotalUsedGoodsReducedRate1Hc>
   <TotalUsedGoodsReducedRate2Hc>27</TotalUsedGoodsReducedRate2Hc>
   <TotalWithVatHc>28</TotalWithVatHc>
   <Uuid>333b4e28-f790-4bac-ae78-a6817bc247bc</Uuid>
   <VatIdentificationNumber>sample string 30</VatIdentificationNumber>
  </RegisteredSale>
  <SummarySalesReceiptDate>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</SummarySalesReceiptDate>
  <TotalVat>12</TotalVat>
  <TotalVatHc>13</TotalVatHc>
  <TotalWithVat>16</TotalWithVat>
  <TotalWithVatHc>17</TotalWithVatHc>
  <TotalWithoutVat>14</TotalWithoutVat>
  <TotalWithoutVatHc>15</TotalWithoutVatHc>
  <VariableSymbol>sample string 18</VariableSymbol>
  <VatRegime>NonVatRegime</VatRegime>
 </CashVoucher>
 <IssuedInvoice xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">
  <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">71</Id>
  <Links xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
   <d3p1:KeyValueOfstringstring>
    <d3p1:Key>sample string 1</d3p1:Key>
    <d3p1:Value>sample string 2</d3p1:Value>
   </d3p1:KeyValueOfstringstring>
  </Links>
  <d2p1:BaseTaxBasicRate>5</d2p1:BaseTaxBasicRate>
  <d2p1:BaseTaxBasicRateHc>6</d2p1:BaseTaxBasicRateHc>
  <d2p1:BaseTaxReducedRate1>7</d2p1:BaseTaxReducedRate1>
  <d2p1:BaseTaxReducedRate1Hc>8</d2p1:BaseTaxReducedRate1Hc>
  <d2p1:BaseTaxReducedRate2>9</d2p1:BaseTaxReducedRate2>
  <d2p1:BaseTaxReducedRate2Hc>10</d2p1:BaseTaxReducedRate2Hc>
  <d2p1:BaseTaxZeroRate>11</d2p1:BaseTaxZeroRate>
  <d2p1:BaseTaxZeroRateHc>12</d2p1:BaseTaxZeroRateHc>
  <d2p1:ConstantSymbolId>13</d2p1:ConstantSymbolId>
  <d2p1:CurrencyId>14</d2p1:CurrencyId>
  <d2p1:DateLastChange>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</d2p1:DateLastChange>
  <d2p1:DateOfAccountingEvent>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</d2p1:DateOfAccountingEvent>
  <d2p1:DateOfIssue>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</d2p1:DateOfIssue>
  <d2p1:DateOfLastReminder>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</d2p1:DateOfLastReminder>
  <d2p1:DateOfMaturity>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</d2p1:DateOfMaturity>
  <d2p1:DateOfPayment>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</d2p1:DateOfPayment>
  <d2p1:DateOfTaxing>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</d2p1:DateOfTaxing>
  <d2p1:DateOfVatApplication>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</d2p1:DateOfVatApplication>
  <d2p1:Description>sample string 23</d2p1:Description>
  <d2p1:Discount>24</d2p1:Discount>
  <d2p1:DocumentNumber>sample string 25</d2p1:DocumentNumber>
  <d2p1:DocumentSerialNumber>26</d2p1:DocumentSerialNumber>
  <d2p1:EetResponsibility>Idoklad</d2p1:EetResponsibility>
  <d2p1:ExchangeRate>27</d2p1:ExchangeRate>
  <d2p1:ExchangeRateAmount>28</d2p1:ExchangeRateAmount>
  <d2p1:Exported>0</d2p1:Exported>
  <d2p1:HasVatRegimeOss>true</d2p1:HasVatRegimeOss>
  <d2p1:IsEet>true</d2p1:IsEet>
  <d2p1:IsIncomeTax>true</d2p1:IsIncomeTax>
  <d2p1:IsSentToAccountant>true</d2p1:IsSentToAccountant>
  <d2p1:IsSentToPurchaser>true</d2p1:IsSentToPurchaser>
  <d2p1:ItemsTextPrefix>sample string 33</d2p1:ItemsTextPrefix>
  <d2p1:ItemsTextSuffix>sample string 34</d2p1:ItemsTextSuffix>
  <d2p1:LanguageCode>sample string 35</d2p1:LanguageCode>
  <d2p1:LanguageId>36</d2p1:LanguageId>
  <d2p1:Maturity>37</d2p1:Maturity>
  <d2p1:MyCompanyDocumentAdrressId>38</d2p1:MyCompanyDocumentAdrressId>
  <d2p1:Note>sample string 39</d2p1:Note>
  <d2p1:OrderNumber>sample string 40</d2p1:OrderNumber>
  <d2p1:PaymentOptionId>41</d2p1:PaymentOptionId>
  <d2p1:PaymentStatus>0</d2p1:PaymentStatus>
  <d2p1:PurchaserDocumentAddressId>42</d2p1:PurchaserDocumentAddressId>
  <d2p1:PurchaserId>43</d2p1:PurchaserId>
  <d2p1:RecountVersion>None</d2p1:RecountVersion>
  <d2p1:RemindersCount>44</d2p1:RemindersCount>
  <d2p1:ReportColorValue>sample string 45</d2p1:ReportColorValue>
  <d2p1:ReportId>46</d2p1:ReportId>
  <d2p1:RoundingDifference>47</d2p1:RoundingDifference>
  <d2p1:TaxBasicRate>48</d2p1:TaxBasicRate>
  <d2p1:TaxBasicRateHc>49</d2p1:TaxBasicRateHc>
  <d2p1:TaxReducedRate1>50</d2p1:TaxReducedRate1>
  <d2p1:TaxReducedRate1Hc>51</d2p1:TaxReducedRate1Hc>
  <d2p1:TaxReducedRate2>52</d2p1:TaxReducedRate2>
  <d2p1:TaxReducedRate2Hc>53</d2p1:TaxReducedRate2Hc>
  <d2p1:TotalBasicRate>54</d2p1:TotalBasicRate>
  <d2p1:TotalBasicRateHc>55</d2p1:TotalBasicRateHc>
  <d2p1:TotalReducedRate1>56</d2p1:TotalReducedRate1>
  <d2p1:TotalReducedRate1Hc>57</d2p1:TotalReducedRate1Hc>
  <d2p1:TotalReducedRate2>58</d2p1:TotalReducedRate2>
  <d2p1:TotalReducedRate2Hc>59</d2p1:TotalReducedRate2Hc>
  <d2p1:TotalVat>60</d2p1:TotalVat>
  <d2p1:TotalVatHc>61</d2p1:TotalVatHc>
  <d2p1:TotalWithVat>64</d2p1:TotalWithVat>
  <d2p1:TotalWithVatHc>65</d2p1:TotalWithVatHc>
  <d2p1:TotalWithoutVat>62</d2p1:TotalWithoutVat>
  <d2p1:TotalWithoutVatHc>63</d2p1:TotalWithoutVatHc>
  <d2p1:VariableSymbol>sample string 66</d2p1:VariableSymbol>
  <d2p1:VatOnPayStatus>0</d2p1:VatOnPayStatus>
  <d2p1:VatRateBasic>67</d2p1:VatRateBasic>
  <d2p1:VatRateReduced1>68</d2p1:VatRateReduced1>
  <d2p1:VatRateReduced2>69</d2p1:VatRateReduced2>
  <d2p1:VatRegime>NonVatRegime</d2p1:VatRegime>
  <d2p1:AttachmentFileName>sample string 2</d2p1:AttachmentFileName>
  <d2p1:IssuedInvoiceItems>
   <IssuedInvoiceItemApiModel>
    <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">28</Id>
    <Links xmlns:d5p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
     <d5p1:KeyValueOfstringstring>
      <d5p1:Key>sample string 1</d5p1:Key>
      <d5p1:Value>sample string 2</d5p1:Value>
     </d5p1:KeyValueOfstringstring>
    </Links>
    <Amount>24</Amount>
    <Name>sample string 25</Name>
    <PriceListItemId>1</PriceListItemId>
    <PriceType>0</PriceType>
    <Unit>sample string 26</Unit>
    <UnitPrice>27</UnitPrice>
    <VatCodeId>1</VatCodeId>
    <VatRateType>0</VatRateType>
    <Code>sample string 5</Code>
    <DateLastChange>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</DateLastChange>
    <IsRoundedItem>true</IsRoundedItem>
    <IsTaxMovement>true</IsTaxMovement>
    <ItemType>0</ItemType>
    <Price>9</Price>
    <PriceTotalWithVat>12</PriceTotalWithVat>
    <PriceTotalWithVatHc>13</PriceTotalWithVatHc>
    <PriceTotalWithoutVat>10</PriceTotalWithoutVat>
    <PriceTotalWithoutVatHc>11</PriceTotalWithoutVatHc>
    <PriceUnitVat>14</PriceUnitVat>
    <PriceUnitVatHc>15</PriceUnitVatHc>
    <PriceUnitWithVat>18</PriceUnitWithVat>
    <PriceUnitWithVatHc>19</PriceUnitWithVatHc>
    <PriceUnitWithoutVat>16</PriceUnitWithoutVat>
    <PriceUnitWithoutVatHc>17</PriceUnitWithoutVatHc>
    <TotalPrice>20</TotalPrice>
    <VatRate>21</VatRate>
    <VatTotal>22</VatTotal>
    <VatTotalHc>23</VatTotalHc>
    <InvoiceId>1</InvoiceId>
    <TotalVatBeforeDiscount>4</TotalVatBeforeDiscount>
    <TotalWithVatBeforeDiscount>2</TotalWithVatBeforeDiscount>
    <TotalWithoutVatBeforeDiscount>3</TotalWithoutVatBeforeDiscount>
   </IssuedInvoiceItemApiModel>
  </d2p1:IssuedInvoiceItems>
  <d2p1:NumericSequenceId>1</d2p1:NumericSequenceId>
  <d2p1:TotalDiscountAmount>3</d2p1:TotalDiscountAmount>
  <d2p1:TotalWithoutDiscount>4</d2p1:TotalWithoutDiscount>
  <d2p1:VatReverseChargeCodeId>1</d2p1:VatReverseChargeCodeId>
 </IssuedInvoice>
 <IssuedInvoicePayment>
  <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">17</Id>
  <Links xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
   <d3p1:KeyValueOfstringstring>
    <d3p1:Key>sample string 1</d3p1:Key>
    <d3p1:Value>sample string 2</d3p1:Value>
   </d3p1:KeyValueOfstringstring>
  </Links>
  <CurrencyId>3</CurrencyId>
  <DateCreated>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</DateCreated>
  <DateLastChange>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</DateLastChange>
  <DateOfPayment>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</DateOfPayment>
  <DateOfVatApplication>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</DateOfVatApplication>
  <ExchangeRate>8</ExchangeRate>
  <ExchangeRateAmount>9</ExchangeRateAmount>
  <Exported>0</Exported>
  <InvoiceDocumentNumber>sample string 11</InvoiceDocumentNumber>
  <InvoiceId>10</InvoiceId>
  <Partner>sample string 12</Partner>
  <PartnerId>13</PartnerId>
  <PaymentAmount>14</PaymentAmount>
  <PaymentAmountHc>15</PaymentAmountHc>
  <PaymentOptionId>16</PaymentOptionId>
  <EetResponsibility>Idoklad</EetResponsibility>
  <IsConfirmationSent>true</IsConfirmationSent>
  <IsEet>true</IsEet>
  <RegisteredSale>
   <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">31</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <BaseTaxBasicRateHc>1</BaseTaxBasicRateHc>
   <BaseTaxReducedRate1Hc>2</BaseTaxReducedRate1Hc>
   <BaseTaxReducedRate2Hc>3</BaseTaxReducedRate2Hc>
   <BaseTaxZeroRateHc>4</BaseTaxZeroRateHc>
   <Bkp>sample string 5</Bkp>
   <CancelledRegisteredSaleId>1</CancelledRegisteredSaleId>
   <CashVoucherId>1</CashVoucherId>
   <DateOfAnswer>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</DateOfAnswer>
   <DateOfSale>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</DateOfSale>
   <DateOfSend>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</DateOfSend>
   <DocumentNumber>sample string 9</DocumentNumber>
   <DocumentType>IssuedInvoice</DocumentType>
   <EetRegime>None</EetRegime>
   <ErrorCode>10</ErrorCode>
   <ErrorText>sample string 11</ErrorText>
   <Fik>sample string 12</Fik>
   <IsCanceled>true</IsCanceled>
   <IsFirstReport>true</IsFirstReport>
   <IssuedInvoiceId>1</IssuedInvoiceId>
   <IssuedInvoicePaymentId>1</IssuedInvoicePaymentId>
   <Pkp>sample string 15</Pkp>
   <ReceiptNumber>sample string 16</ReceiptNumber>
   <SalesOfficeDesignation>17</SalesOfficeDesignation>
   <SalesPosEquipmentDesignation>sample string 18</SalesPosEquipmentDesignation>
   <SalesPosEquipmentId>1</SalesPosEquipmentId>
   <SalesReceiptId>1</SalesReceiptId>
   <Status>New</Status>
   <TaxBasicRateHc>19</TaxBasicRateHc>
   <TaxReducedRate1Hc>20</TaxReducedRate1Hc>
   <TaxReducedRate2Hc>21</TaxReducedRate2Hc>
   <TotalAdvancePayment>22</TotalAdvancePayment>
   <TotalFromAdvancePayment>23</TotalFromAdvancePayment>
   <TotalTravelServiceHc>24</TotalTravelServiceHc>
   <TotalUsedGoodsBasicRateHc>25</TotalUsedGoodsBasicRateHc>
   <TotalUsedGoodsReducedRate1Hc>26</TotalUsedGoodsReducedRate1Hc>
   <TotalUsedGoodsReducedRate2Hc>27</TotalUsedGoodsReducedRate2Hc>
   <TotalWithVatHc>28</TotalWithVatHc>
   <Uuid>333b4e28-f790-4bac-ae78-a6817bc247bc</Uuid>
   <VatIdentificationNumber>sample string 30</VatIdentificationNumber>
  </RegisteredSale>
 </IssuedInvoicePayment>
 <SalesPosEquipment xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.SalesPosEquipment">
  <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">4</Id>
  <Links xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
   <d3p1:KeyValueOfstringstring>
    <d3p1:Key>sample string 1</d3p1:Key>
    <d3p1:Value>sample string 2</d3p1:Value>
   </d3p1:KeyValueOfstringstring>
  </Links>
  <d2p1:CashRegisterId>1</d2p1:CashRegisterId>
  <d2p1:Designation>sample string 1</d2p1:Designation>
  <d2p1:IsRegisteredEet>true</d2p1:IsRegisteredEet>
  <d2p1:Name>sample string 3</d2p1:Name>
  <d2p1:SalesOfficeId>1</d2p1:SalesOfficeId>
  <d2p1:SalesPosEquipmentType>CashRegister</d2p1:SalesPosEquipmentType>
 </SalesPosEquipment>
 <SalesReceipt xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.SalesReceipt">
  <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">18</Id>
  <Links xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
   <d3p1:KeyValueOfstringstring>
    <d3p1:Key>sample string 1</d3p1:Key>
    <d3p1:Value>sample string 2</d3p1:Value>
   </d3p1:KeyValueOfstringstring>
  </Links>
  <d2p1:CurrencyId>1</d2p1:CurrencyId>
  <d2p1:DateOfIssue>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</d2p1:DateOfIssue>
  <d2p1:DocumentNumber>sample string 3</d2p1:DocumentNumber>
  <d2p1:DocumentSerialNumber>4</d2p1:DocumentSerialNumber>
  <d2p1:EetResponsibility>Idoklad</d2p1:EetResponsibility>
  <d2p1:ExchangeRate>5</d2p1:ExchangeRate>
  <d2p1:ExchangeRateAmount>6</d2p1:ExchangeRateAmount>
  <d2p1:Exported>0</d2p1:Exported>
  <d2p1:ExternalDocumentNumber>sample string 7</d2p1:ExternalDocumentNumber>
  <d2p1:Imported>NotImported</d2p1:Imported>
  <d2p1:IsAccounted>true</d2p1:IsAccounted>
  <d2p1:IsCumulative>true</d2p1:IsCumulative>
  <d2p1:IsEet>true</d2p1:IsEet>
  <d2p1:IsIncomeTax>true</d2p1:IsIncomeTax>
  <d2p1:MyDocumentAddress>
   <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">23</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <AccountNumber>sample string 1</AccountNumber>
   <Bank>sample string 2</Bank>
   <BankNumberCode>sample string 3</BankNumberCode>
   <City>sample string 4</City>
   <Country>sample string 5</Country>
   <CountryId>1</CountryId>
   <DateLastChange>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</DateLastChange>
   <Email>sample string 7</Email>
   <Fax>sample string 8</Fax>
   <Firstname>sample string 9</Firstname>
   <Iban>sample string 10</Iban>
   <IdentificationNumber>sample string 11</IdentificationNumber>
   <Mobile>sample string 12</Mobile>
   <NickName>sample string 13</NickName>
   <Phone>sample string 14</Phone>
   <PostalCode>sample string 15</PostalCode>
   <Street>sample string 16</Street>
   <Surname>sample string 17</Surname>
   <Swift>sample string 18</Swift>
   <Title>sample string 19</Title>
   <VatIdentificationNumber>sample string 20</VatIdentificationNumber>
   <VatIdentificationNumberSk>sample string 21</VatIdentificationNumberSk>
   <Www>sample string 22</Www>
  </d2p1:MyDocumentAddress>
  <d2p1:Name>sample string 11</d2p1:Name>
  <d2p1:PartnerDocumentAddress>
   <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">23</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <AccountNumber>sample string 1</AccountNumber>
   <Bank>sample string 2</Bank>
   <BankNumberCode>sample string 3</BankNumberCode>
   <City>sample string 4</City>
   <Country>sample string 5</Country>
   <CountryId>1</CountryId>
   <DateLastChange>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</DateLastChange>
   <Email>sample string 7</Email>
   <Fax>sample string 8</Fax>
   <Firstname>sample string 9</Firstname>
   <Iban>sample string 10</Iban>
   <IdentificationNumber>sample string 11</IdentificationNumber>
   <Mobile>sample string 12</Mobile>
   <NickName>sample string 13</NickName>
   <Phone>sample string 14</Phone>
   <PostalCode>sample string 15</PostalCode>
   <Street>sample string 16</Street>
   <Surname>sample string 17</Surname>
   <Swift>sample string 18</Swift>
   <Title>sample string 19</Title>
   <VatIdentificationNumber>sample string 20</VatIdentificationNumber>
   <VatIdentificationNumberSk>sample string 21</VatIdentificationNumberSk>
   <Www>sample string 22</Www>
  </d2p1:PartnerDocumentAddress>
  <d2p1:PartnerId>1</d2p1:PartnerId>
  <d2p1:RecountVersion>None</d2p1:RecountVersion>
  <d2p1:RegisteredSale>
   <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">31</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <BaseTaxBasicRateHc>1</BaseTaxBasicRateHc>
   <BaseTaxReducedRate1Hc>2</BaseTaxReducedRate1Hc>
   <BaseTaxReducedRate2Hc>3</BaseTaxReducedRate2Hc>
   <BaseTaxZeroRateHc>4</BaseTaxZeroRateHc>
   <Bkp>sample string 5</Bkp>
   <CancelledRegisteredSaleId>1</CancelledRegisteredSaleId>
   <CashVoucherId>1</CashVoucherId>
   <DateOfAnswer>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</DateOfAnswer>
   <DateOfSale>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</DateOfSale>
   <DateOfSend>2024-06-17T20:23:22.1005963+00:00</DateOfSend>
   <DocumentNumber>sample string 9</DocumentNumber>
   <DocumentType>IssuedInvoice</DocumentType>
   <EetRegime>None</EetRegime>
   <ErrorCode>10</ErrorCode>
   <ErrorText>sample string 11</ErrorText>
   <Fik>sample string 12</Fik>
   <IsCanceled>true</IsCanceled>
   <IsFirstReport>true</IsFirstReport>
   <IssuedInvoiceId>1</IssuedInvoiceId>
   <IssuedInvoicePaymentId>1</IssuedInvoicePaymentId>
   <Pkp>sample string 15</Pkp>
   <ReceiptNumber>sample string 16</ReceiptNumber>
   <SalesOfficeDesignation>17</SalesOfficeDesignation>
   <SalesPosEquipmentDesignation>sample string 18</SalesPosEquipmentDesignation>
   <SalesPosEquipmentId>1</SalesPosEquipmentId>
   <SalesReceiptId>1</SalesReceiptId>
   <Status>New</Status>
   <TaxBasicRateHc>19</TaxBasicRateHc>
   <TaxReducedRate1Hc>20</TaxReducedRate1Hc>
   <TaxReducedRate2Hc>21</TaxReducedRate2Hc>
   <TotalAdvancePayment>22</TotalAdvancePayment>
   <TotalFromAdvancePayment>23</TotalFromAdvancePayment>
   <TotalTravelServiceHc>24</TotalTravelServiceHc>
   <TotalUsedGoodsBasicRateHc>25</TotalUsedGoodsBasicRateHc>
   <TotalUsedGoodsReducedRate1Hc>26</TotalUsedGoodsReducedRate1Hc>
   <TotalUsedGoodsReducedRate2Hc>27</TotalUsedGoodsReducedRate2Hc>
   <TotalWithVatHc>28</TotalWithVatHc>
   <Uuid>333b4e28-f790-4bac-ae78-a6817bc247bc</Uuid>
   <VatIdentificationNumber>sample string 30</VatIdentificationNumber>
  </d2p1:RegisteredSale>
  <d2p1:SalesPosEquipmentId>1</d2p1:SalesPosEquipmentId>
  <d2p1:SalesReceiptItems>
   <d2p1:SalesReceiptItemApiModel>
    <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">14</Id>
    <Links xmlns:d5p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
     <d5p1:KeyValueOfstringstring>
      <d5p1:Key>sample string 1</d5p1:Key>
      <d5p1:Value>sample string 2</d5p1:Value>
     </d5p1:KeyValueOfstringstring>
    </Links>
    <d2p1:Amount>1</d2p1:Amount>
    <d2p1:CashVoucherItemId>1</d2p1:CashVoucherItemId>
    <d2p1:ItemType>0</d2p1:ItemType>
    <d2p1:Name>sample string 2</d2p1:Name>
    <d2p1:Price>3</d2p1:Price>
    <d2p1:PriceListItemId>1</d2p1:PriceListItemId>
    <d2p1:PriceTotalWithVat>6</d2p1:PriceTotalWithVat>
    <d2p1:PriceTotalWithVatHc>7</d2p1:PriceTotalWithVatHc>
    <d2p1:PriceTotalWithoutVat>4</d2p1:PriceTotalWithoutVat>
    <d2p1:PriceTotalWithoutVatHc>5</d2p1:PriceTotalWithoutVatHc>
    <d2p1:PriceType>0</d2p1:PriceType>
    <d2p1:Rank>8</d2p1:Rank>
    <d2p1:SalesReceiptId>9</d2p1:SalesReceiptId>
    <d2p1:Unit>sample string 10</d2p1:Unit>
    <d2p1:VatRate>11</d2p1:VatRate>
    <d2p1:VatRateType>0</d2p1:VatRateType>
    <d2p1:VatTotal>12</d2p1:VatTotal>
    <d2p1:VatTotalHc>13</d2p1:VatTotalHc>
   </d2p1:SalesReceiptItemApiModel>
  </d2p1:SalesReceiptItems>
  <d2p1:SalesReceiptPayments>
   <d2p1:SalesReceiptPaymentApiModel>
    <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">5</Id>
    <Links xmlns:d5p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
     <d5p1:KeyValueOfstringstring>
      <d5p1:Key>sample string 1</d5p1:Key>
      <d5p1:Value>sample string 2</d5p1:Value>
     </d5p1:KeyValueOfstringstring>
    </Links>
    <d2p1:PaymentAmount>1</d2p1:PaymentAmount>
    <d2p1:PaymentOptionId>2</d2p1:PaymentOptionId>
    <d2p1:PaymentTransactionCode>sample string 3</d2p1:PaymentTransactionCode>
    <d2p1:SalesReceiptId>4</d2p1:SalesReceiptId>
   </d2p1:SalesReceiptPaymentApiModel>
  </d2p1:SalesReceiptPayments>
  <d2p1:TotalVat>12</d2p1:TotalVat>
  <d2p1:TotalVatHc>13</d2p1:TotalVatHc>
  <d2p1:TotalWithVat>16</d2p1:TotalWithVat>
  <d2p1:TotalWithVatHc>17</d2p1:TotalWithVatHc>
  <d2p1:TotalWithoutVat>14</d2p1:TotalWithoutVat>
  <d2p1:TotalWithoutVatHc>15</d2p1:TotalWithoutVatHc>
  <d2p1:VatRegime>NonVatRegime</d2p1:VatRegime>
 </SalesReceipt>
</RegisteredSaleApiModelExpand>