Informace o requestu

Vrátí seznam údajů o evidovaných tržběách s pridruženými entitami.

Příklad URL:
v2.0/RegisteredSales/Expand

None.

Žádné.

Informace o response

IPageOfRegisteredSaleApiModelExpand
JménoPopisTypDoplňující informace
Data

Seznam záznamů ve stránce

Collection of RegisteredSaleApiModelExpand

Žádné.

TotalItems

Celkový počet záznamů

integer

Žádné.

TotalPages

Celkový počet stránek

integer

Žádné.

Ukážka:
{
 "Data": [
  {
   "CancelledRegisteredSale": {
    "BaseTaxBasicRateHc": 1.0,
    "BaseTaxReducedRate1Hc": 2.0,
    "BaseTaxReducedRate2Hc": 3.0,
    "BaseTaxZeroRateHc": 4.0,
    "Bkp": "sample string 5",
    "CancelledRegisteredSaleId": 1,
    "CashVoucherId": 1,
    "DateOfAnswer": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
    "DateOfSale": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
    "DateOfSend": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
    "DocumentNumber": "sample string 9",
    "DocumentType": 0,
    "EetRegime": 0,
    "ErrorCode": 10,
    "ErrorText": "sample string 11",
    "Fik": "sample string 12",
    "IsCanceled": true,
    "IsFirstReport": true,
    "IssuedInvoiceId": 1,
    "IssuedInvoicePaymentId": 1,
    "Pkp": "sample string 15",
    "ReceiptNumber": "sample string 16",
    "SalesOfficeDesignation": 17,
    "SalesPosEquipmentDesignation": "sample string 18",
    "SalesPosEquipmentId": 1,
    "SalesReceiptId": 1,
    "Status": 0,
    "TaxBasicRateHc": 19.0,
    "TaxReducedRate1Hc": 20.0,
    "TaxReducedRate2Hc": 21.0,
    "TotalAdvancePayment": 22.0,
    "TotalFromAdvancePayment": 23.0,
    "TotalTravelServiceHc": 24.0,
    "TotalUsedGoodsBasicRateHc": 25.0,
    "TotalUsedGoodsReducedRate1Hc": 26.0,
    "TotalUsedGoodsReducedRate2Hc": 27.0,
    "TotalWithVatHc": 28.0,
    "Uuid": "d6eb86ca-7b20-4661-878e-423aad95b451",
    "VatIdentificationNumber": "sample string 30",
    "Id": 31
   },
   "CashVoucher": {
    "CashRegisterId": 1,
    "CurrencyId": 2,
    "DateLastChange": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
    "DateOfTransaction": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
    "DocumentNumber": "sample string 5",
    "DocumentSerialNumber": 6,
    "EetResponsibility": 0,
    "ExchangeRate": 1.0,
    "ExchangeRateAmount": 1.0,
    "Exported": 0,
    "IsEet": true,
    "IsSummarySalesReceipt": true,
    "Item": {
     "Amount": 1.0,
     "Name": "sample string 2",
     "Price": 3.0,
     "PriceTotalWithoutVat": 4.0,
     "PriceTotalWithoutVatHc": 5.0,
     "PriceTotalWithVat": 6.0,
     "PriceTotalWithVatHc": 7.0,
     "PriceType": 0,
     "Status": 64,
     "VariableSymbol": "sample string 9",
     "VatRate": 10.0,
     "VatRateType": 0,
     "VatTotal": 11.0,
     "VatTotalHc": 12.0,
     "Id": 13
    },
    "Items": [
     {
      "Amount": 1.0,
      "Name": "sample string 2",
      "Price": 3.0,
      "PriceTotalWithoutVat": 4.0,
      "PriceTotalWithoutVatHc": 5.0,
      "PriceTotalWithVat": 6.0,
      "PriceTotalWithVatHc": 7.0,
      "PriceType": 0,
      "Status": 64,
      "VariableSymbol": "sample string 9",
      "VatRate": 10.0,
      "VatRateType": 0,
      "VatTotal": 11.0,
      "VatTotalHc": 12.0,
      "Id": 13
     }
    ],
    "MovementType": 1,
    "MyCompanyDocumentAddressId": 1,
    "Name": "sample string 9",
    "PartnerContactId": 1,
    "PartnerDocumentAddressId": 1,
    "Person": "sample string 10",
    "RegisteredSale": {
     "BaseTaxBasicRateHc": 1.0,
     "BaseTaxReducedRate1Hc": 2.0,
     "BaseTaxReducedRate2Hc": 3.0,
     "BaseTaxZeroRateHc": 4.0,
     "Bkp": "sample string 5",
     "CancelledRegisteredSaleId": 1,
     "CashVoucherId": 1,
     "DateOfAnswer": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
     "DateOfSale": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
     "DateOfSend": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
     "DocumentNumber": "sample string 9",
     "DocumentType": 0,
     "EetRegime": 0,
     "ErrorCode": 10,
     "ErrorText": "sample string 11",
     "Fik": "sample string 12",
     "IsCanceled": true,
     "IsFirstReport": true,
     "IssuedInvoiceId": 1,
     "IssuedInvoicePaymentId": 1,
     "Pkp": "sample string 15",
     "ReceiptNumber": "sample string 16",
     "SalesOfficeDesignation": 17,
     "SalesPosEquipmentDesignation": "sample string 18",
     "SalesPosEquipmentId": 1,
     "SalesReceiptId": 1,
     "Status": 0,
     "TaxBasicRateHc": 19.0,
     "TaxReducedRate1Hc": 20.0,
     "TaxReducedRate2Hc": 21.0,
     "TotalAdvancePayment": 22.0,
     "TotalFromAdvancePayment": 23.0,
     "TotalTravelServiceHc": 24.0,
     "TotalUsedGoodsBasicRateHc": 25.0,
     "TotalUsedGoodsReducedRate1Hc": 26.0,
     "TotalUsedGoodsReducedRate2Hc": 27.0,
     "TotalWithVatHc": 28.0,
     "Uuid": "d6eb86ca-7b20-4661-878e-423aad95b451",
     "VatIdentificationNumber": "sample string 30",
     "Id": 31
    },
    "SummarySalesReceiptDate": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
    "TotalVat": 12.0,
    "TotalVatHc": 13.0,
    "TotalWithoutVat": 14.0,
    "TotalWithoutVatHc": 15.0,
    "TotalWithVat": 16.0,
    "TotalWithVatHc": 17.0,
    "VariableSymbol": "sample string 18",
    "IsIncomeTax": true,
    "RecountVersion": 0,
    "VatRegime": 0,
    "Id": 20
   },
   "IssuedInvoice": {
    "IssuedInvoiceItems": [
     {
      "InvoiceId": 1,
      "TotalWithVatBeforeDiscount": 2.0,
      "TotalWithoutVatBeforeDiscount": 3.0,
      "TotalVatBeforeDiscount": 4.0,
      "Code": "sample string 5",
      "DateLastChange": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
      "IsRoundedItem": true,
      "IsTaxMovement": true,
      "ItemType": 0,
      "Price": 9.0,
      "PriceTotalWithoutVat": 10.0,
      "PriceTotalWithoutVatHc": 11.0,
      "PriceTotalWithVat": 12.0,
      "PriceTotalWithVatHc": 13.0,
      "PriceUnitVat": 14.0,
      "PriceUnitVatHc": 15.0,
      "PriceUnitWithoutVat": 16.0,
      "PriceUnitWithoutVatHc": 17.0,
      "PriceUnitWithVat": 18.0,
      "PriceUnitWithVatHc": 19.0,
      "TotalPrice": 20.0,
      "VatRate": 21.0,
      "VatTotal": 22.0,
      "VatTotalHc": 23.0,
      "Amount": 24.0,
      "Name": "sample string 25",
      "PriceListItemId": 1,
      "PriceType": 0,
      "Unit": "sample string 26",
      "UnitPrice": 27.0,
      "VatCodeId": 1,
      "VatRateType": 0,
      "Id": 28
     }
    ],
    "NumericSequenceId": 1,
    "AttachmentFileName": "sample string 2",
    "VatReverseChargeCodeId": 1,
    "TotalDiscountAmount": 3.0,
    "TotalWithoutDiscount": 4.0,
    "BaseTaxBasicRate": 5.0,
    "BaseTaxBasicRateHc": 6.0,
    "BaseTaxReducedRate1": 7.0,
    "BaseTaxReducedRate1Hc": 8.0,
    "BaseTaxReducedRate2": 9.0,
    "BaseTaxReducedRate2Hc": 10.0,
    "BaseTaxZeroRate": 11.0,
    "BaseTaxZeroRateHc": 12.0,
    "ConstantSymbolId": 13,
    "CurrencyId": 14,
    "DateLastChange": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
    "DateOfAccountingEvent": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
    "DateOfIssue": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
    "DateOfLastReminder": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
    "DateOfMaturity": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
    "DateOfPayment": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
    "DateOfTaxing": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
    "DateOfVatApplication": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
    "Description": "sample string 23",
    "Discount": 24.0,
    "DocumentNumber": "sample string 25",
    "DocumentSerialNumber": 26,
    "EetResponsibility": 0,
    "ExchangeRate": 27.0,
    "ExchangeRateAmount": 28.0,
    "Exported": 0,
    "HasVatRegimeOss": true,
    "IsEet": true,
    "IsSentToAccountant": true,
    "IsSentToPurchaser": true,
    "ItemsTextPrefix": "sample string 33",
    "ItemsTextSuffix": "sample string 34",
    "LanguageCode": "sample string 35",
    "LanguageId": 36,
    "Maturity": 37,
    "MyCompanyDocumentAdrressId": 38,
    "Note": "sample string 39",
    "OrderNumber": "sample string 40",
    "PaymentOptionId": 41,
    "PaymentStatus": 0,
    "PurchaserDocumentAddressId": 42,
    "PurchaserId": 43,
    "RemindersCount": 44,
    "ReportColorValue": "sample string 45",
    "ReportId": 46,
    "RoundingDifference": 47.0,
    "TaxBasicRate": 48.0,
    "TaxBasicRateHc": 49.0,
    "TaxReducedRate1": 50.0,
    "TaxReducedRate1Hc": 51.0,
    "TaxReducedRate2": 52.0,
    "TaxReducedRate2Hc": 53.0,
    "TotalBasicRate": 54.0,
    "TotalBasicRateHc": 55.0,
    "TotalReducedRate1": 56.0,
    "TotalReducedRate1Hc": 57.0,
    "TotalReducedRate2": 58.0,
    "TotalReducedRate2Hc": 59.0,
    "TotalVat": 60.0,
    "TotalVatHc": 61.0,
    "TotalWithoutVat": 62.0,
    "TotalWithoutVatHc": 63.0,
    "TotalWithVat": 64.0,
    "TotalWithVatHc": 65.0,
    "VariableSymbol": "sample string 66",
    "VatOnPayStatus": 0,
    "VatRateBasic": 67.0,
    "VatRateReduced1": 68.0,
    "VatRateReduced2": 69.0,
    "VatRegime": 0,
    "IsIncomeTax": true,
    "RecountVersion": 0,
    "Id": 71
   },
   "IssuedInvoicePayment": {
    "EetResponsibility": 0,
    "IsEet": true,
    "RegisteredSale": {
     "BaseTaxBasicRateHc": 1.0,
     "BaseTaxReducedRate1Hc": 2.0,
     "BaseTaxReducedRate2Hc": 3.0,
     "BaseTaxZeroRateHc": 4.0,
     "Bkp": "sample string 5",
     "CancelledRegisteredSaleId": 1,
     "CashVoucherId": 1,
     "DateOfAnswer": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
     "DateOfSale": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
     "DateOfSend": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
     "DocumentNumber": "sample string 9",
     "DocumentType": 0,
     "EetRegime": 0,
     "ErrorCode": 10,
     "ErrorText": "sample string 11",
     "Fik": "sample string 12",
     "IsCanceled": true,
     "IsFirstReport": true,
     "IssuedInvoiceId": 1,
     "IssuedInvoicePaymentId": 1,
     "Pkp": "sample string 15",
     "ReceiptNumber": "sample string 16",
     "SalesOfficeDesignation": 17,
     "SalesPosEquipmentDesignation": "sample string 18",
     "SalesPosEquipmentId": 1,
     "SalesReceiptId": 1,
     "Status": 0,
     "TaxBasicRateHc": 19.0,
     "TaxReducedRate1Hc": 20.0,
     "TaxReducedRate2Hc": 21.0,
     "TotalAdvancePayment": 22.0,
     "TotalFromAdvancePayment": 23.0,
     "TotalTravelServiceHc": 24.0,
     "TotalUsedGoodsBasicRateHc": 25.0,
     "TotalUsedGoodsReducedRate1Hc": 26.0,
     "TotalUsedGoodsReducedRate2Hc": 27.0,
     "TotalWithVatHc": 28.0,
     "Uuid": "d6eb86ca-7b20-4661-878e-423aad95b451",
     "VatIdentificationNumber": "sample string 30",
     "Id": 31
    },
    "IsConfirmationSent": true,
    "CurrencyId": 3,
    "DateCreated": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
    "DateLastChange": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
    "DateOfPayment": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
    "DateOfVatApplication": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
    "ExchangeRate": 8.0,
    "ExchangeRateAmount": 9.0,
    "Exported": 0,
    "InvoiceId": 10,
    "InvoiceDocumentNumber": "sample string 11",
    "Partner": "sample string 12",
    "PartnerId": 13,
    "PaymentAmount": 14.0,
    "PaymentAmountHc": 15.0,
    "PaymentOptionId": 16,
    "Id": 17
   },
   "SalesPosEquipment": {
    "CashRegisterId": 1,
    "Designation": "sample string 1",
    "IsRegisteredEet": true,
    "Name": "sample string 3",
    "SalesOfficeId": 1,
    "SalesPosEquipmentType": 0,
    "Id": 4
   },
   "SalesReceipt": {
    "CurrencyId": 1,
    "DateOfIssue": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
    "DocumentNumber": "sample string 3",
    "DocumentSerialNumber": 4,
    "EetResponsibility": 0,
    "ExchangeRate": 5.0,
    "ExchangeRateAmount": 6.0,
    "Exported": 0,
    "ExternalDocumentNumber": "sample string 7",
    "Imported": 0,
    "IsAccounted": true,
    "IsCumulative": true,
    "IsEet": true,
    "MyDocumentAddress": {
     "AccountNumber": "sample string 1",
     "Bank": "sample string 2",
     "BankNumberCode": "sample string 3",
     "City": "sample string 4",
     "Country": "sample string 5",
     "CountryId": 1,
     "DateLastChange": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
     "Email": "sample string 7",
     "Fax": "sample string 8",
     "Firstname": "sample string 9",
     "Iban": "sample string 10",
     "IdentificationNumber": "sample string 11",
     "Mobile": "sample string 12",
     "NickName": "sample string 13",
     "Phone": "sample string 14",
     "PostalCode": "sample string 15",
     "Street": "sample string 16",
     "Surname": "sample string 17",
     "Swift": "sample string 18",
     "Title": "sample string 19",
     "VatIdentificationNumber": "sample string 20",
     "VatIdentificationNumberSk": "sample string 21",
     "Www": "sample string 22",
     "Id": 23
    },
    "Name": "sample string 11",
    "PartnerDocumentAddress": {
     "AccountNumber": "sample string 1",
     "Bank": "sample string 2",
     "BankNumberCode": "sample string 3",
     "City": "sample string 4",
     "Country": "sample string 5",
     "CountryId": 1,
     "DateLastChange": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
     "Email": "sample string 7",
     "Fax": "sample string 8",
     "Firstname": "sample string 9",
     "Iban": "sample string 10",
     "IdentificationNumber": "sample string 11",
     "Mobile": "sample string 12",
     "NickName": "sample string 13",
     "Phone": "sample string 14",
     "PostalCode": "sample string 15",
     "Street": "sample string 16",
     "Surname": "sample string 17",
     "Swift": "sample string 18",
     "Title": "sample string 19",
     "VatIdentificationNumber": "sample string 20",
     "VatIdentificationNumberSk": "sample string 21",
     "Www": "sample string 22",
     "Id": 23
    },
    "PartnerId": 1,
    "RegisteredSale": {
     "BaseTaxBasicRateHc": 1.0,
     "BaseTaxReducedRate1Hc": 2.0,
     "BaseTaxReducedRate2Hc": 3.0,
     "BaseTaxZeroRateHc": 4.0,
     "Bkp": "sample string 5",
     "CancelledRegisteredSaleId": 1,
     "CashVoucherId": 1,
     "DateOfAnswer": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
     "DateOfSale": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
     "DateOfSend": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
     "DocumentNumber": "sample string 9",
     "DocumentType": 0,
     "EetRegime": 0,
     "ErrorCode": 10,
     "ErrorText": "sample string 11",
     "Fik": "sample string 12",
     "IsCanceled": true,
     "IsFirstReport": true,
     "IssuedInvoiceId": 1,
     "IssuedInvoicePaymentId": 1,
     "Pkp": "sample string 15",
     "ReceiptNumber": "sample string 16",
     "SalesOfficeDesignation": 17,
     "SalesPosEquipmentDesignation": "sample string 18",
     "SalesPosEquipmentId": 1,
     "SalesReceiptId": 1,
     "Status": 0,
     "TaxBasicRateHc": 19.0,
     "TaxReducedRate1Hc": 20.0,
     "TaxReducedRate2Hc": 21.0,
     "TotalAdvancePayment": 22.0,
     "TotalFromAdvancePayment": 23.0,
     "TotalTravelServiceHc": 24.0,
     "TotalUsedGoodsBasicRateHc": 25.0,
     "TotalUsedGoodsReducedRate1Hc": 26.0,
     "TotalUsedGoodsReducedRate2Hc": 27.0,
     "TotalWithVatHc": 28.0,
     "Uuid": "d6eb86ca-7b20-4661-878e-423aad95b451",
     "VatIdentificationNumber": "sample string 30",
     "Id": 31
    },
    "SalesPosEquipmentId": 1,
    "SalesReceiptItems": [
     {
      "Amount": 1.0,
      "CashVoucherItemId": 1,
      "ItemType": 0,
      "Name": "sample string 2",
      "Price": 3.0,
      "PriceListItemId": 1,
      "PriceTotalWithoutVat": 4.0,
      "PriceTotalWithoutVatHc": 5.0,
      "PriceTotalWithVat": 6.0,
      "PriceTotalWithVatHc": 7.0,
      "PriceType": 0,
      "Rank": 8,
      "SalesReceiptId": 9,
      "Unit": "sample string 10",
      "VatRate": 11.0,
      "VatRateType": 0,
      "VatTotal": 12.0,
      "VatTotalHc": 13.0,
      "Id": 14
     }
    ],
    "SalesReceiptPayments": [
     {
      "PaymentAmount": 1.0,
      "PaymentOptionId": 2,
      "PaymentTransactionCode": "sample string 3",
      "SalesReceiptId": 4,
      "Id": 5
     }
    ],
    "TotalVat": 12.0,
    "TotalVatHc": 13.0,
    "TotalWithoutVat": 14.0,
    "TotalWithoutVatHc": 15.0,
    "TotalWithVat": 16.0,
    "TotalWithVatHc": 17.0,
    "IsIncomeTax": true,
    "RecountVersion": 0,
    "VatRegime": 0,
    "Id": 18
   },
   "BaseTaxBasicRateHc": 1.0,
   "BaseTaxReducedRate1Hc": 2.0,
   "BaseTaxReducedRate2Hc": 3.0,
   "BaseTaxZeroRateHc": 4.0,
   "Bkp": "sample string 5",
   "CancelledRegisteredSaleId": 1,
   "CashVoucherId": 1,
   "DateOfAnswer": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
   "DateOfSale": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
   "DateOfSend": "2024-04-12T16:52:48.2876844+00:00",
   "DocumentNumber": "sample string 9",
   "DocumentType": 0,
   "EetRegime": 0,
   "ErrorCode": 10,
   "ErrorText": "sample string 11",
   "Fik": "sample string 12",
   "IsCanceled": true,
   "IsFirstReport": true,
   "IssuedInvoiceId": 1,
   "IssuedInvoicePaymentId": 1,
   "Pkp": "sample string 15",
   "ReceiptNumber": "sample string 16",
   "SalesOfficeDesignation": 17,
   "SalesPosEquipmentDesignation": "sample string 18",
   "SalesPosEquipmentId": 1,
   "SalesReceiptId": 1,
   "Status": 0,
   "TaxBasicRateHc": 19.0,
   "TaxReducedRate1Hc": 20.0,
   "TaxReducedRate2Hc": 21.0,
   "TotalAdvancePayment": 22.0,
   "TotalFromAdvancePayment": 23.0,
   "TotalTravelServiceHc": 24.0,
   "TotalUsedGoodsBasicRateHc": 25.0,
   "TotalUsedGoodsReducedRate1Hc": 26.0,
   "TotalUsedGoodsReducedRate2Hc": 27.0,
   "TotalWithVatHc": 28.0,
   "Uuid": "04fdf162-2462-45ad-9d28-28caeab0f37a",
   "VatIdentificationNumber": "sample string 30",
   "Id": 31
  }
 ],
 "TotalItems": 1,
 "TotalPages": 1
}
Ukážka:

Ukázka není dostupná.

Ukážka:

Ukázka není dostupná.