Informace o requestu

Vrátí seznam přijatých faktur s kompletními údaji o rozšířených entitách.

Příklad URL:
v2.0/ReceivedInvoices/Expand

None.

Žádné.

Informace o response

IPageOfReceivedInvoiceApiModelExpand
JménoPopisTypDoplňující informace
Items

Seznam záznamů ve stránce

Collection of ReceivedInvoiceApiModelExpand

Žádné.

TotalItems

Celkový počet záznamů

integer

Žádné.

TotalPages

Celkový počet stránek

integer

Žádné.

Ukážka:

Ukázka není dostupná.