Informace o requestu

Vrátí seznam faktur přijatých. Filtry jsou volitelné.

Příklad URL:
v2.0/ReceivedInvoices

None.

Žádné.

Informace o response

IPageOfReceivedInvoiceApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
Items

Seznam záznamů ve stránce

Collection of ReceivedInvoiceApiModel

Žádné.

TotalItems

Celkový počet záznamů

integer

Žádné.

TotalPages

Celkový počet stránek

integer

Žádné.

Ukážka:

Ukázka není dostupná.