Informace o requestu

Vrátí seznam úhrad s kompletními údaji o navázaných entitách jako například doklad úhrady.

Příklad URL:
v2.0/ReceivedDocumentPayments/Expand

None.

Žádné.

Informace o response

IPageOfReceivedDocumentPaymentApiModelExpand
JménoPopisTypDoplňující informace
Data

Seznam záznamů ve stránce

Collection of ReceivedDocumentPaymentApiModelExpand

Žádné.

TotalItems

Celkový počet záznamů

integer

Žádné.

TotalPages

Celkový počet stránek

integer

Žádné.

Ukážka:
{
 "Data": [
  {
   "Currency": {
    "Code": "sample string 1",
    "Country": "sample string 2",
    "Name": "sample string 3",
    "Priority": 4,
    "Symbol": "sample string 5",
    "Id": 6
   },
   "PaymentOption": {
    "Code": "sample string 1",
    "DateLastChange": "2024-07-14T12:48:40.2731171+00:00",
    "IsDefault": true,
    "IsRounded": true,
    "Name": "sample string 5",
    "IsAutoPayment": true,
    "Id": 7
   },
   "ReceivedInvoice": {
    "AttachmentFileName": "sample string 1",
    "CurrencyId": 2,
    "DateCreated": "2024-07-14T12:48:40.2731171+00:00",
    "DateLastChange": "2024-07-14T12:48:40.2731171+00:00",
    "DateOfAccountingEvent": "2024-07-14T12:48:40.2731171+00:00",
    "DateOfIssue": "2024-07-14T12:48:40.2731171+00:00",
    "DateOfMaturity": "2024-07-14T12:48:40.2731171+00:00",
    "DateOfPayment": "2024-07-14T12:48:40.2731171+00:00",
    "DateOfReceiving": "2024-07-14T12:48:40.2731171+00:00",
    "DateOfTaxing": "2024-07-14T12:48:40.2731171+00:00",
    "DateOfVatApplication": "2024-07-14T12:48:40.2731171+00:00",
    "Description": "sample string 12",
    "DocumentNumber": "sample string 13",
    "DocumentSerialNumber": 14,
    "ExchangeRate": 15.0,
    "ExchangeRateAmount": 16.0,
    "Exported": 0,
    "IsSentToAccountant": true,
    "Items": [
     {
      "DateCreated": "2024-07-14T12:48:40.2731171+00:00",
      "DateLastChange": "2024-07-14T12:48:40.2731171+00:00",
      "IsCustomVat": true,
      "ItemType": 0,
      "Price": 4.0,
      "PriceTotalWithoutVat": 5.0,
      "PriceTotalWithoutVatHc": 6.0,
      "PriceTotalWithVat": 7.0,
      "PriceTotalWithVatHc": 8.0,
      "PriceUnitHc": 9.0,
      "VatRate": 10.0,
      "VatTotal": 11.0,
      "VatTotalHc": 12.0,
      "Amount": 1.0,
      "CustomVatRate": 1.0,
      "Name": "sample string 13",
      "PriceListItemId": 1,
      "PriceType": 0,
      "Unit": "sample string 14",
      "UnitPrice": 1.0,
      "VatCodeId": 1,
      "VatRateType": 0,
      "Id": 15
     }
    ],
    "MyCompanyDocumentAddressId": 18,
    "Note": "sample string 19",
    "OrderNumber": "sample string 20",
    "PaymentOptionId": 1,
    "PaymentStatus": 0,
    "ReceivedDocumentNumber": "sample string 21",
    "SupplierDocumentAddressId": 22,
    "SupplierId": 23,
    "TotalPaid": 24.0,
    "TotalPaidHc": 25.0,
    "TotalVat": 26.0,
    "TotalVatHc": 27.0,
    "TotalWithoutVat": 28.0,
    "TotalWithoutVatHc": 29.0,
    "TotalWithVat": 30.0,
    "TotalWithVatHc": 31.0,
    "VariableSymbol": "sample string 32",
    "VatOnPayStatus": 0,
    "VatReverseChargeCodeId": 1,
    "IsIncomeTax": true,
    "RecountVersion": 0,
    "VatRegime": 0,
    "Id": 34
   },
   "CurrencyId": 1,
   "DateCreated": "2024-07-14T12:48:40.2887426+00:00",
   "DateLastChange": "2024-07-14T12:48:40.2887426+00:00",
   "DateOfPayment": "2024-07-14T12:48:40.2887426+00:00",
   "DateOfVatApplication": "2024-07-14T12:48:40.2887426+00:00",
   "ExchangeRate": 6.0,
   "ExchangeRateAmount": 7.0,
   "Exported": 0,
   "InvoiceId": 8,
   "InvoiceDocumentNumber": "sample string 9",
   "Partner": "sample string 10",
   "PartnerId": 11,
   "PaymentAmount": 12.0,
   "PaymentAmountHc": 13.0,
   "PaymentOptionId": 14,
   "Id": 15
  }
 ],
 "TotalItems": 1,
 "TotalPages": 1
}
Ukážka:

Ukázka není dostupná.

Ukážka:

Ukázka není dostupná.