Informace o requestu

Zastaralé

Všechny tiskovky najdete v sekci Reports. Komprimované varianty jsou zloučené do parametru compressed a nově jde vybrat i jazyk sestavy.

Vrátí pdf s tiskovou sestavou Zálohová faktura s úhradami. Dokument je zakódovaný Base64 kódováním a je vrácen jako řetězec.

Příklad URL:
v2.0/ProformaInvoices/{id}/GetPdfWithPayments?onlyEetPayments={onlyEetPayments}&language={language}
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id faktury

integer

Required

id

Id faktury

integer

Required

Žádné.

Informace o response

string
Ukážka:
"sample string 1"
Ukážka:
<string xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">sample string 1</string>