Informace o requestu

Vrátí pdf s tiskovou sestavou Zálohová faktura s úhradami. Dokument je dále komprimovaný do Zip souboru. Archív je zakódován Base64 kódováním.

Příklad URL:
v2.0/ProformaInvoices/{id}/GetPdfWithPaymentsCompressed?onlyEetPayments={onlyEetPayments}&language={language}
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id faktury

integer

Required

id

Id faktury

integer

Required

Žádné.

Informace o response

string
Ukážka:
"sample string 1"
Ukážka:
<string xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">sample string 1</string>