Informace o requestu

Vrátí kopii existující zálohové faktury. Vhodné pro vytvoření nové zálohové faktury.

Příklad URL:
v2.0/ProformaInvoices/{id}/Copy
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id faktury

integer

Required

id

Id faktury

integer

Required

Žádné.

Informace o response

ProformaInvoiceApiModelInsert
JménoPopisTypDoplňující informace
AccountNumber

Číslo účtu

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

BankId

Id banky z číselníku Bank

integer

Žádné.

BankName

Název banky

string

Délka: mezi 0 a 100 včetně

BankNumberCode

Kód banky

string

Délka: mezi 0 a 4 včetně

ConstantSymbolId

Id konstantního symbolu

integer

Žádné.

CurrencyId

Id měny

integer

Žádné.

DateOfIssue

Datum vytvoření dokladu

date

Žádné.

DateOfMaturity

Datum splatnosti

date

Žádné.

DateOfPayment

Datum úhrady

date

Žádné.

DateOfTaxing

DUZP - pouze pro plátce DPH

date

Žádné.

Description

Popis dokladu

string

Žádné.

DiscountPercentage

Sleva dokladu

decimal number

Žádné.

DocumentNumber

Číslo faktury

string

Délka: mezi 0 a 10 včetně

DocumentSerialNumber

Pořadové číslo faktury

integer

Žádné.

EetResponsibility

Určuje odpovědnost za správu elektronické evidence tržeb

EetResponsibility

Používá se v Cz legislativě.

ExchangeRate

Kurz měny

decimal number

Žádné.

ExchangeRateAmount

Množství měny pro kurz

decimal number

Žádné.

Iban

Mezinárodní číslo bankovního účtu

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

IsEet

Příznak specifikující, jestli je prodejka evidována v EET.

boolean

Používá se v Cz legislativě.

IsIncomeTax

Zahrnout doklad do daňového přiznání

boolean

Používá se v Cz legislativě.

IsProformaTaxed

Záloha je daňový pohyb

boolean

Žádné.

ItemsTextPrefix

Text před položkami faktury

string

Žádné.

ItemsTextSuffix

Text za položkami faktury

string

Žádné.

LanguageCode

Kód jazyka

string

Žádné.

Note

Poznámka k dokumentu

string

Žádné.

OrderNumber

Číslo objednávky

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

PaymentOptionId

Id způsobu úhrady

integer

Žádné.

ProformaInvoiceItems

Položky faktury vydané

Collection of IssuedInvoiceItemApiModelWrite

Required

PurchaserId

Id odběratele

integer

Required

ReportColorValue

Barva tiskovky faktury - ve formátu HTML

string

Žádné.

SalesPosEquipmentId

Id pokladního zařízení.

integer

Používá se v Cz legislativě.

Swift

Swift banky

string

Délka: mezi 0 a 11 včetně

VariableSymbol

Variabilní symbol

string

Délka: mezi 0 a 10 včetně

Ukážka:
{
 "EetResponsibility": 0,
 "IsEet": false,
 "IsProformaTaxed": true,
 "ProformaInvoiceItems": [
  {
   "Amount": 1.0,
   "Name": "sample string 2",
   "PriceListItemId": 1,
   "PriceType": 0,
   "Unit": "sample string 3",
   "UnitPrice": 4.0,
   "VatCodeId": 1,
   "VatRateType": 0,
   "Id": 5
  }
 ],
 "SalesPosEquipmentId": 1,
 "AccountNumber": "sample string 3",
 "BankId": 4,
 "BankName": "sample string 5",
 "BankNumberCode": "sample string 6",
 "ConstantSymbolId": 7,
 "CurrencyId": 8,
 "DateOfIssue": "2024-06-06T00:08:58.3879103+00:00",
 "DateOfMaturity": "2024-06-06T00:08:58.3879103+00:00",
 "DateOfPayment": "2024-06-06T00:08:58.3879103+00:00",
 "DateOfTaxing": "2024-06-06T00:08:58.3879103+00:00",
 "Description": "sample string 13",
 "DiscountPercentage": 14.0,
 "DocumentNumber": "sample string 15",
 "DocumentSerialNumber": 16,
 "ExchangeRate": 17.0,
 "ExchangeRateAmount": 18.0,
 "Iban": "sample string 19",
 "ItemsTextPrefix": "sample string 20",
 "ItemsTextSuffix": "sample string 21",
 "LanguageCode": "sample string 22",
 "Note": "sample string 23",
 "OrderNumber": "sample string 24",
 "PaymentOptionId": 25,
 "PurchaserId": 26,
 "ReportColorValue": "sample string 27",
 "Swift": "sample string 28",
 "VariableSymbol": "sample string 29",
 "IsIncomeTax": true
}
Ukážka:
<ProformaInvoiceApiModelInsert xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.ProformaInvoice">
 <AccountNumber xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 3</AccountNumber>
 <BankId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">4</BankId>
 <BankName xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 5</BankName>
 <BankNumberCode xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 6</BankNumberCode>
 <ConstantSymbolId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">7</ConstantSymbolId>
 <CurrencyId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">8</CurrencyId>
 <DateOfIssue xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">2024-06-06T00:08:58.3879103+00:00</DateOfIssue>
 <DateOfMaturity xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">2024-06-06T00:08:58.3879103+00:00</DateOfMaturity>
 <DateOfPayment xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">2024-06-06T00:08:58.3879103+00:00</DateOfPayment>
 <DateOfTaxing xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">2024-06-06T00:08:58.3879103+00:00</DateOfTaxing>
 <Description xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 13</Description>
 <DiscountPercentage xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">14</DiscountPercentage>
 <DocumentNumber xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 15</DocumentNumber>
 <DocumentSerialNumber xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">16</DocumentSerialNumber>
 <ExchangeRate xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">17</ExchangeRate>
 <ExchangeRateAmount xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">18</ExchangeRateAmount>
 <Iban xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 19</Iban>
 <IsIncomeTax xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">true</IsIncomeTax>
 <ItemsTextPrefix xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 20</ItemsTextPrefix>
 <ItemsTextSuffix xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 21</ItemsTextSuffix>
 <LanguageCode xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 22</LanguageCode>
 <Note xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 23</Note>
 <OrderNumber xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 24</OrderNumber>
 <PaymentOptionId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">25</PaymentOptionId>
 <PurchaserId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">26</PurchaserId>
 <ReportColorValue xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 27</ReportColorValue>
 <Swift xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 28</Swift>
 <VariableSymbol xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.IssuedInvoice">sample string 29</VariableSymbol>
 <EetResponsibility>Idoklad</EetResponsibility>
 <IsEet>false</IsEet>
 <IsProformaTaxed>true</IsProformaTaxed>
 <ProformaInvoiceItems xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">
  <d2p1:IssuedInvoiceItemApiModelWrite>
   <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">5</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <d2p1:Amount>1</d2p1:Amount>
   <d2p1:Name>sample string 2</d2p1:Name>
   <d2p1:PriceListItemId>1</d2p1:PriceListItemId>
   <d2p1:PriceType>0</d2p1:PriceType>
   <d2p1:Unit>sample string 3</d2p1:Unit>
   <d2p1:UnitPrice>4</d2p1:UnitPrice>
   <d2p1:VatCodeId>1</d2p1:VatCodeId>
   <d2p1:VatRateType>0</d2p1:VatRateType>
  </d2p1:IssuedInvoiceItemApiModelWrite>
 </ProformaInvoiceItems>
 <SalesPosEquipmentId>1</SalesPosEquipmentId>
</ProformaInvoiceApiModelInsert>