Informace o requestu

Vrátí položku ceníku včetně zanořených entit dle Id.

Příklad URL:
v2.0/PriceListItems/{id}/Expand
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id položky ceníku

integer

Required

id

Id položky ceníku

integer

Required

Žádné.

Informace o response

PriceListApiModelExpand
JménoPopisTypDoplňující informace
Amount

Prodejní množství

decimal number

Žádné.

BarCode

Čarový kód položky ceníku

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

Code

Kód položky ceníku

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

Currency

CurrencyApiModel

Žádné.

CurrencyId

Id měny

integer

Žádné.

DateLastChange

Datum poslední změny

date

Readonly

HasStockMovement

Určuje, jestli je položka skladová, ne jestli má skladové pohyby

boolean

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

InitialDateStockBalance

Datum počátečního skladového pohybu.

date

Žádné.

InitialStockBalance

Počáteční stav skladu

decimal number

Žádné.

Name

Název položky

string

Required

Délka: mezi 0 a 200 včetně

Note

Poznámka ke skladovému pohybu

string

Délka: mezi 0 a 100 včetně

Price

Cena za jednotku

decimal number

Žádné.

PriceType

Typ ceny položky

PriceType

Žádné.

StockBalance

Současný stav skladu

decimal number

Readonly

Unit

Měrná jednotka

string

Délka: mezi 0 a 20 včetně

VatCodeId

Id členení DPH

integer

Žádné.

VatRateType

Typ DPH položky

VatRateType

Žádné.

Ukážka:
{
 "Currency": {
  "Code": "sample string 1",
  "Country": "sample string 2",
  "Name": "sample string 3",
  "Priority": 4,
  "Symbol": "sample string 5",
  "Id": 6
 },
 "Amount": 1.0,
 "BarCode": "sample string 1",
 "Code": "sample string 2",
 "CurrencyId": 1,
 "DateLastChange": "2023-05-30T17:07:42.0424688+00:00",
 "HasStockMovement": true,
 "InitialDateStockBalance": "2023-05-30T17:07:42.0424688+00:00",
 "InitialStockBalance": 5.0,
 "Name": "sample string 6",
 "Note": "sample string 7",
 "Price": 1.0,
 "PriceType": 0,
 "StockBalance": 8.0,
 "Unit": "sample string 9",
 "VatCodeId": 1,
 "VatRateType": 0,
 "Id": 10
}
Ukážka:
<PriceListApiModelExpand xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">
 <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">10</Id>
 <Links xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
  <d2p1:KeyValueOfstringstring>
   <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
   <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
  </d2p1:KeyValueOfstringstring>
 </Links>
 <Amount>1</Amount>
 <BarCode>sample string 1</BarCode>
 <Code>sample string 2</Code>
 <CurrencyId>1</CurrencyId>
 <DateLastChange>2023-05-30T17:07:42.0424688+00:00</DateLastChange>
 <HasStockMovement>true</HasStockMovement>
 <InitialDateStockBalance>2023-05-30T17:07:42.0424688+00:00</InitialDateStockBalance>
 <InitialStockBalance>5</InitialStockBalance>
 <Name>sample string 6</Name>
 <Note>sample string 7</Note>
 <Price>1</Price>
 <PriceType>0</PriceType>
 <StockBalance>8</StockBalance>
 <Unit>sample string 9</Unit>
 <VatCodeId>1</VatCodeId>
 <VatRateType>0</VatRateType>
 <Currency xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.ReadOnlyEntites">
  <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">6</Id>
  <Links xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
   <d3p1:KeyValueOfstringstring>
    <d3p1:Key>sample string 1</d3p1:Key>
    <d3p1:Value>sample string 2</d3p1:Value>
   </d3p1:KeyValueOfstringstring>
  </Links>
  <d2p1:Code>sample string 1</d2p1:Code>
  <d2p1:Country>sample string 2</d2p1:Country>
  <d2p1:Name>sample string 3</d2p1:Name>
  <d2p1:Priority>4</d2p1:Priority>
  <d2p1:Symbol>sample string 5</d2p1:Symbol>
 </Currency>
</PriceListApiModelExpand>