Informace o requestu

Zastaralé

Doporučujeme používat generické metody na adrese Attachments/{documentId}/{documentType}.

Vrátí soubor s přilohou, pokud faktura nějakou má. Soubor je zakódován Base64 kódováním.

Příklad URL:
v2.0/IssuedInvoices/{id}/GetAttachment
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id faktury

integer

Required

id

Id faktury

integer

Required

Žádné.

Informace o response

string
Ukážka:
"sample string 1"
Ukážka:
<string xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/">sample string 1</string>