Informace o requestu

Vrátí seznam faktur s kompletními údaji o fakturách a odběratelích.

Příklad URL:
v2.0/IssuedInvoices/Expand

None.

Žádné.

Informace o response

IPageOfIssuedInvoiceApiModelExpand
JménoPopisTypDoplňující informace
Data

Seznam záznamů ve stránce

Collection of IssuedInvoiceApiModelExpand

Žádné.

TotalItems

Celkový počet záznamů

integer

Žádné.

TotalPages

Celkový počet stránek

integer

Žádné.

Ukážka:
{
 "Data": [
  {
   "ConstantSymbol": {
    "Code": "sample string 1",
    "Country": {
     "Code": "sample string 1",
     "Currency": {
      "Code": "sample string 1",
      "Country": "sample string 2",
      "Name": "sample string 3",
      "Priority": 4,
      "Symbol": "sample string 5",
      "Id": 6
     },
     "CurrencyId": 2,
     "DateLastChange": "2024-06-05T06:12:44.2054688+00:00",
     "Name": "sample string 4",
     "NameEnglish": "sample string 5",
     "IsEuMember": true,
     "Id": 7
    },
    "CountryId": 2,
    "DateLastChange": "2024-06-05T06:12:44.2054688+00:00",
    "IsDefault": true,
    "Name": "sample string 5",
    "Id": 6
   },
   "Currency": {
    "Code": "sample string 1",
    "Country": "sample string 2",
    "Name": "sample string 3",
    "Priority": 4,
    "Symbol": "sample string 5",
    "Id": 6
   },
   "MyCompanyDocumentAddress": {
    "AccountNumber": "sample string 1",
    "Bank": "sample string 2",
    "BankNumberCode": "sample string 3",
    "City": "sample string 4",
    "Country": "sample string 5",
    "CountryId": 1,
    "DateLastChange": "2024-06-05T06:12:44.2054688+00:00",
    "Email": "sample string 7",
    "Fax": "sample string 8",
    "Firstname": "sample string 9",
    "Iban": "sample string 10",
    "IdentificationNumber": "sample string 11",
    "Mobile": "sample string 12",
    "NickName": "sample string 13",
    "Phone": "sample string 14",
    "PostalCode": "sample string 15",
    "Street": "sample string 16",
    "Surname": "sample string 17",
    "Swift": "sample string 18",
    "Title": "sample string 19",
    "VatIdentificationNumber": "sample string 20",
    "VatIdentificationNumberSk": "sample string 21",
    "Www": "sample string 22",
    "Id": 23
   },
   "PaymentOption": {
    "Code": "sample string 1",
    "DateLastChange": "2024-06-05T06:12:44.2054688+00:00",
    "IsDefault": true,
    "IsRounded": true,
    "Name": "sample string 5",
    "IsAutoPayment": true,
    "Id": 7
   },
   "Purchaser": {
    "BankAccounts": [
     {
      "Bank": {
       "Code": "sample string 1",
       "Country": {
        "Code": "sample string 1",
        "Currency": {
         "Code": "sample string 1",
         "Country": "sample string 2",
         "Name": "sample string 3",
         "Priority": 4,
         "Symbol": "sample string 5",
         "Id": 6
        },
        "CurrencyId": 2,
        "DateLastChange": "2024-06-05T06:12:44.2054688+00:00",
        "Name": "sample string 4",
        "NameEnglish": "sample string 5",
        "IsEuMember": true,
        "Id": 7
       },
       "CountryId": 2,
       "DateLastChange": "2024-06-05T06:12:44.2054688+00:00",
       "Name": "sample string 4",
       "NumberCode": "sample string 5",
       "Swift": "sample string 6",
       "IsOutOfDate": true,
       "Id": 8
      },
      "Currency": {
       "Code": "sample string 1",
       "Country": "sample string 2",
       "Name": "sample string 3",
       "Priority": 4,
       "Symbol": "sample string 5",
       "Id": 6
      },
      "DateLastChange": "2024-06-05T06:12:44.2054688+00:00",
      "IsDefault": true,
      "CurrencyId": 3,
      "AccountNumber": "sample string 4",
      "BankId": 1,
      "Iban": "sample string 5",
      "Name": "sample string 6",
      "Swift": "sample string 7",
      "Id": 8
     }
    ],
    "Country": {
     "Code": "sample string 1",
     "Currency": {
      "Code": "sample string 1",
      "Country": "sample string 2",
      "Name": "sample string 3",
      "Priority": 4,
      "Symbol": "sample string 5",
      "Id": 6
     },
     "CurrencyId": 2,
     "DateLastChange": "2024-06-05T06:12:44.2054688+00:00",
     "Name": "sample string 4",
     "NameEnglish": "sample string 5",
     "IsEuMember": true,
     "Id": 7
    },
    "AddressIdg": "4eeec771-5db8-4ef5-9743-3736c6c27a65",
    "CreditCheck": 0,
    "DateLastChange": "2024-06-05T06:12:44.2054688+00:00",
    "DefaultBankAccount": {
     "Bank": {
      "Code": "sample string 1",
      "Country": {
       "Code": "sample string 1",
       "Currency": {
        "Code": "sample string 1",
        "Country": "sample string 2",
        "Name": "sample string 3",
        "Priority": 4,
        "Symbol": "sample string 5",
        "Id": 6
       },
       "CurrencyId": 2,
       "DateLastChange": "2024-06-05T06:12:44.2054688+00:00",
       "Name": "sample string 4",
       "NameEnglish": "sample string 5",
       "IsEuMember": true,
       "Id": 7
      },
      "CountryId": 2,
      "DateLastChange": "2024-06-05T06:12:44.2054688+00:00",
      "Name": "sample string 4",
      "NumberCode": "sample string 5",
      "Swift": "sample string 6",
      "IsOutOfDate": true,
      "Id": 8
     },
     "Currency": {
      "Code": "sample string 1",
      "Country": "sample string 2",
      "Name": "sample string 3",
      "Priority": 4,
      "Symbol": "sample string 5",
      "Id": 6
     },
     "DateLastChange": "2024-06-05T06:12:44.2054688+00:00",
     "IsDefault": true,
     "CurrencyId": 3,
     "AccountNumber": "sample string 4",
     "BankId": 1,
     "Iban": "sample string 5",
     "Name": "sample string 6",
     "Swift": "sample string 7",
     "Id": 8
    },
    "Id": 3,
    "CompanyName": "sample string 4",
    "CountryId": 5,
    "IsRegisteredForVatOnPay": true,
    "DefaultInvoiceMaturity": 1,
    "City": "sample string 7",
    "DiscountPercentage": 1.0,
    "Email": "sample string 8",
    "Fax": "sample string 9",
    "Firstname": "sample string 10",
    "IdentificationNumber": "sample string 11",
    "IsSendReminder": true,
    "Mobile": "sample string 12",
    "Phone": "sample string 13",
    "PostalCode": "sample string 14",
    "Street": "sample string 15",
    "Surname": "sample string 16",
    "Title": "sample string 17",
    "VatIdentificationNumber": "sample string 18",
    "VatIdentificationNumberSk": "sample string 19",
    "Www": "sample string 20"
   },
   "PurchaserDocumentAddress": {
    "AccountNumber": "sample string 1",
    "Bank": "sample string 2",
    "BankNumberCode": "sample string 3",
    "City": "sample string 4",
    "Country": "sample string 5",
    "CountryId": 1,
    "DateLastChange": "2024-06-05T06:12:44.2054688+00:00",
    "Email": "sample string 7",
    "Fax": "sample string 8",
    "Firstname": "sample string 9",
    "Iban": "sample string 10",
    "IdentificationNumber": "sample string 11",
    "Mobile": "sample string 12",
    "NickName": "sample string 13",
    "Phone": "sample string 14",
    "PostalCode": "sample string 15",
    "Street": "sample string 16",
    "Surname": "sample string 17",
    "Swift": "sample string 18",
    "Title": "sample string 19",
    "VatIdentificationNumber": "sample string 20",
    "VatIdentificationNumberSk": "sample string 21",
    "Www": "sample string 22",
    "Id": 23
   },
   "IssuedInvoiceItems": [
    {
     "InvoiceId": 1,
     "TotalWithVatBeforeDiscount": 2.0,
     "TotalWithoutVatBeforeDiscount": 3.0,
     "TotalVatBeforeDiscount": 4.0,
     "Code": "sample string 5",
     "DateLastChange": "2024-06-05T06:12:44.2054688+00:00",
     "IsRoundedItem": true,
     "IsTaxMovement": true,
     "ItemType": 0,
     "Price": 9.0,
     "PriceTotalWithoutVat": 10.0,
     "PriceTotalWithoutVatHc": 11.0,
     "PriceTotalWithVat": 12.0,
     "PriceTotalWithVatHc": 13.0,
     "PriceUnitVat": 14.0,
     "PriceUnitVatHc": 15.0,
     "PriceUnitWithoutVat": 16.0,
     "PriceUnitWithoutVatHc": 17.0,
     "PriceUnitWithVat": 18.0,
     "PriceUnitWithVatHc": 19.0,
     "TotalPrice": 20.0,
     "VatRate": 21.0,
     "VatTotal": 22.0,
     "VatTotalHc": 23.0,
     "Amount": 24.0,
     "Name": "sample string 25",
     "PriceListItemId": 1,
     "PriceType": 0,
     "Unit": "sample string 26",
     "UnitPrice": 27.0,
     "VatCodeId": 1,
     "VatRateType": 0,
     "Id": 28
    }
   ],
   "NumericSequenceId": 1,
   "AttachmentFileName": "sample string 2",
   "VatReverseChargeCodeId": 1,
   "TotalDiscountAmount": 3.0,
   "TotalWithoutDiscount": 4.0,
   "BaseTaxBasicRate": 5.0,
   "BaseTaxBasicRateHc": 6.0,
   "BaseTaxReducedRate1": 7.0,
   "BaseTaxReducedRate1Hc": 8.0,
   "BaseTaxReducedRate2": 9.0,
   "BaseTaxReducedRate2Hc": 10.0,
   "BaseTaxZeroRate": 11.0,
   "BaseTaxZeroRateHc": 12.0,
   "ConstantSymbolId": 13,
   "CurrencyId": 14,
   "DateLastChange": "2024-06-05T06:12:44.2054688+00:00",
   "DateOfAccountingEvent": "2024-06-05T06:12:44.2054688+00:00",
   "DateOfIssue": "2024-06-05T06:12:44.2054688+00:00",
   "DateOfLastReminder": "2024-06-05T06:12:44.2054688+00:00",
   "DateOfMaturity": "2024-06-05T06:12:44.2054688+00:00",
   "DateOfPayment": "2024-06-05T06:12:44.2054688+00:00",
   "DateOfTaxing": "2024-06-05T06:12:44.2054688+00:00",
   "DateOfVatApplication": "2024-06-05T06:12:44.2054688+00:00",
   "Description": "sample string 23",
   "Discount": 24.0,
   "DocumentNumber": "sample string 25",
   "DocumentSerialNumber": 26,
   "EetResponsibility": 0,
   "ExchangeRate": 27.0,
   "ExchangeRateAmount": 28.0,
   "Exported": 0,
   "HasVatRegimeOss": true,
   "IsEet": true,
   "IsSentToAccountant": true,
   "IsSentToPurchaser": true,
   "ItemsTextPrefix": "sample string 33",
   "ItemsTextSuffix": "sample string 34",
   "LanguageCode": "sample string 35",
   "LanguageId": 36,
   "Maturity": 37,
   "MyCompanyDocumentAdrressId": 38,
   "Note": "sample string 39",
   "OrderNumber": "sample string 40",
   "PaymentOptionId": 41,
   "PaymentStatus": 0,
   "PurchaserDocumentAddressId": 42,
   "PurchaserId": 43,
   "RemindersCount": 44,
   "ReportColorValue": "sample string 45",
   "ReportId": 46,
   "RoundingDifference": 47.0,
   "TaxBasicRate": 48.0,
   "TaxBasicRateHc": 49.0,
   "TaxReducedRate1": 50.0,
   "TaxReducedRate1Hc": 51.0,
   "TaxReducedRate2": 52.0,
   "TaxReducedRate2Hc": 53.0,
   "TotalBasicRate": 54.0,
   "TotalBasicRateHc": 55.0,
   "TotalReducedRate1": 56.0,
   "TotalReducedRate1Hc": 57.0,
   "TotalReducedRate2": 58.0,
   "TotalReducedRate2Hc": 59.0,
   "TotalVat": 60.0,
   "TotalVatHc": 61.0,
   "TotalWithoutVat": 62.0,
   "TotalWithoutVatHc": 63.0,
   "TotalWithVat": 64.0,
   "TotalWithVatHc": 65.0,
   "VariableSymbol": "sample string 66",
   "VatOnPayStatus": 0,
   "VatRateBasic": 67.0,
   "VatRateReduced1": 68.0,
   "VatRateReduced2": 69.0,
   "VatRegime": 0,
   "IsIncomeTax": true,
   "RecountVersion": 0,
   "Id": 71
  }
 ],
 "TotalItems": 1,
 "TotalPages": 1
}
Ukážka:

Ukázka není dostupná.

Ukážka:

Ukázka není dostupná.