Informace o requestu

Vrátí seznam faktur vydaných. Filtry jsou volitelné.

Příklad URL:
v2.0/IssuedInvoices

None.

Žádné.

Informace o response

IPageOfIssuedInvoiceApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
Data

Seznam záznamů ve stránce

Collection of IssuedInvoiceApiModel

Žádné.

TotalItems

Celkový počet záznamů

integer

Žádné.

TotalPages

Celkový počet stránek

integer

Žádné.

Ukážka:
{
 "Data": [
  {
   "IssuedInvoiceItems": [
    {
     "InvoiceId": 1,
     "TotalWithVatBeforeDiscount": 2.0,
     "TotalWithoutVatBeforeDiscount": 3.0,
     "TotalVatBeforeDiscount": 4.0,
     "Code": "sample string 5",
     "DateLastChange": "2024-06-05T01:58:43.6573807+00:00",
     "IsRoundedItem": true,
     "IsTaxMovement": true,
     "ItemType": 0,
     "Price": 9.0,
     "PriceTotalWithoutVat": 10.0,
     "PriceTotalWithoutVatHc": 11.0,
     "PriceTotalWithVat": 12.0,
     "PriceTotalWithVatHc": 13.0,
     "PriceUnitVat": 14.0,
     "PriceUnitVatHc": 15.0,
     "PriceUnitWithoutVat": 16.0,
     "PriceUnitWithoutVatHc": 17.0,
     "PriceUnitWithVat": 18.0,
     "PriceUnitWithVatHc": 19.0,
     "TotalPrice": 20.0,
     "VatRate": 21.0,
     "VatTotal": 22.0,
     "VatTotalHc": 23.0,
     "Amount": 24.0,
     "Name": "sample string 25",
     "PriceListItemId": 1,
     "PriceType": 0,
     "Unit": "sample string 26",
     "UnitPrice": 27.0,
     "VatCodeId": 1,
     "VatRateType": 0,
     "Id": 28
    }
   ],
   "NumericSequenceId": 1,
   "AttachmentFileName": "sample string 2",
   "VatReverseChargeCodeId": 1,
   "TotalDiscountAmount": 3.0,
   "TotalWithoutDiscount": 4.0,
   "BaseTaxBasicRate": 5.0,
   "BaseTaxBasicRateHc": 6.0,
   "BaseTaxReducedRate1": 7.0,
   "BaseTaxReducedRate1Hc": 8.0,
   "BaseTaxReducedRate2": 9.0,
   "BaseTaxReducedRate2Hc": 10.0,
   "BaseTaxZeroRate": 11.0,
   "BaseTaxZeroRateHc": 12.0,
   "ConstantSymbolId": 13,
   "CurrencyId": 14,
   "DateLastChange": "2024-06-05T01:58:43.6573807+00:00",
   "DateOfAccountingEvent": "2024-06-05T01:58:43.6573807+00:00",
   "DateOfIssue": "2024-06-05T01:58:43.6573807+00:00",
   "DateOfLastReminder": "2024-06-05T01:58:43.6573807+00:00",
   "DateOfMaturity": "2024-06-05T01:58:43.6573807+00:00",
   "DateOfPayment": "2024-06-05T01:58:43.6573807+00:00",
   "DateOfTaxing": "2024-06-05T01:58:43.6573807+00:00",
   "DateOfVatApplication": "2024-06-05T01:58:43.6573807+00:00",
   "Description": "sample string 23",
   "Discount": 24.0,
   "DocumentNumber": "sample string 25",
   "DocumentSerialNumber": 26,
   "EetResponsibility": 0,
   "ExchangeRate": 27.0,
   "ExchangeRateAmount": 28.0,
   "Exported": 0,
   "HasVatRegimeOss": true,
   "IsEet": true,
   "IsSentToAccountant": true,
   "IsSentToPurchaser": true,
   "ItemsTextPrefix": "sample string 33",
   "ItemsTextSuffix": "sample string 34",
   "LanguageCode": "sample string 35",
   "LanguageId": 36,
   "Maturity": 37,
   "MyCompanyDocumentAdrressId": 38,
   "Note": "sample string 39",
   "OrderNumber": "sample string 40",
   "PaymentOptionId": 41,
   "PaymentStatus": 0,
   "PurchaserDocumentAddressId": 42,
   "PurchaserId": 43,
   "RemindersCount": 44,
   "ReportColorValue": "sample string 45",
   "ReportId": 46,
   "RoundingDifference": 47.0,
   "TaxBasicRate": 48.0,
   "TaxBasicRateHc": 49.0,
   "TaxReducedRate1": 50.0,
   "TaxReducedRate1Hc": 51.0,
   "TaxReducedRate2": 52.0,
   "TaxReducedRate2Hc": 53.0,
   "TotalBasicRate": 54.0,
   "TotalBasicRateHc": 55.0,
   "TotalReducedRate1": 56.0,
   "TotalReducedRate1Hc": 57.0,
   "TotalReducedRate2": 58.0,
   "TotalReducedRate2Hc": 59.0,
   "TotalVat": 60.0,
   "TotalVatHc": 61.0,
   "TotalWithoutVat": 62.0,
   "TotalWithoutVatHc": 63.0,
   "TotalWithVat": 64.0,
   "TotalWithVatHc": 65.0,
   "VariableSymbol": "sample string 66",
   "VatOnPayStatus": 0,
   "VatRateBasic": 67.0,
   "VatRateReduced1": 68.0,
   "VatRateReduced2": 69.0,
   "VatRegime": 0,
   "IsIncomeTax": true,
   "RecountVersion": 0,
   "Id": 71
  }
 ],
 "TotalItems": 1,
 "TotalPages": 1
}
Ukážka:

Ukázka není dostupná.

Ukážka:

Ukázka není dostupná.