Informace o requestu

Vrátí seznam úhrad s kompletními údaji o navázaných entitách jako například doklad úhrady.

Příklad URL:
v2.0/IssuedDocumentPayments/Expand

None.

Žádné.

Informace o response

IPageOfIssuedDocumentPaymentApiModelExpand
JménoPopisTypDoplňující informace
Data

Seznam záznamů ve stránce

Collection of IssuedDocumentPaymentApiModelExpand

Žádné.

TotalItems

Celkový počet záznamů

integer

Žádné.

TotalPages

Celkový počet stránek

integer

Žádné.

Ukážka:
{
 "Data": [
  {
   "Currency": {
    "Code": "sample string 1",
    "Country": "sample string 2",
    "Name": "sample string 3",
    "Priority": 4,
    "Symbol": "sample string 5",
    "Id": 6
   },
   "IssuedInvoice": {
    "IssuedInvoiceItems": [
     {
      "InvoiceId": 1,
      "TotalWithVatBeforeDiscount": 2.0,
      "TotalWithoutVatBeforeDiscount": 3.0,
      "TotalVatBeforeDiscount": 4.0,
      "Code": "sample string 5",
      "DateLastChange": "2023-05-30T17:00:52.3425814+00:00",
      "IsRoundedItem": true,
      "IsTaxMovement": true,
      "ItemType": 0,
      "Price": 9.0,
      "PriceTotalWithoutVat": 10.0,
      "PriceTotalWithoutVatHc": 11.0,
      "PriceTotalWithVat": 12.0,
      "PriceTotalWithVatHc": 13.0,
      "PriceUnitVat": 14.0,
      "PriceUnitVatHc": 15.0,
      "PriceUnitWithoutVat": 16.0,
      "PriceUnitWithoutVatHc": 17.0,
      "PriceUnitWithVat": 18.0,
      "PriceUnitWithVatHc": 19.0,
      "TotalPrice": 20.0,
      "VatRate": 21.0,
      "VatTotal": 22.0,
      "VatTotalHc": 23.0,
      "Amount": 24.0,
      "Name": "sample string 25",
      "PriceListItemId": 1,
      "PriceType": 0,
      "Unit": "sample string 26",
      "UnitPrice": 27.0,
      "VatCodeId": 1,
      "VatRateType": 0,
      "Id": 28
     }
    ],
    "NumericSequenceId": 1,
    "AttachmentFileName": "sample string 2",
    "VatReverseChargeCodeId": 1,
    "TotalDiscountAmount": 3.0,
    "TotalWithoutDiscount": 4.0,
    "BaseTaxBasicRate": 5.0,
    "BaseTaxBasicRateHc": 6.0,
    "BaseTaxReducedRate1": 7.0,
    "BaseTaxReducedRate1Hc": 8.0,
    "BaseTaxReducedRate2": 9.0,
    "BaseTaxReducedRate2Hc": 10.0,
    "BaseTaxZeroRate": 11.0,
    "BaseTaxZeroRateHc": 12.0,
    "ConstantSymbolId": 13,
    "CurrencyId": 14,
    "DateLastChange": "2023-05-30T17:00:52.3425814+00:00",
    "DateOfAccountingEvent": "2023-05-30T17:00:52.3425814+00:00",
    "DateOfIssue": "2023-05-30T17:00:52.3425814+00:00",
    "DateOfLastReminder": "2023-05-30T17:00:52.3425814+00:00",
    "DateOfMaturity": "2023-05-30T17:00:52.3425814+00:00",
    "DateOfPayment": "2023-05-30T17:00:52.3425814+00:00",
    "DateOfTaxing": "2023-05-30T17:00:52.3425814+00:00",
    "DateOfVatApplication": "2023-05-30T17:00:52.3425814+00:00",
    "Description": "sample string 23",
    "Discount": 24.0,
    "DocumentNumber": "sample string 25",
    "DocumentSerialNumber": 26,
    "EetResponsibility": 0,
    "ExchangeRate": 27.0,
    "ExchangeRateAmount": 28.0,
    "Exported": 0,
    "HasVatRegimeOss": true,
    "IsEet": true,
    "IsSentToAccountant": true,
    "IsSentToPurchaser": true,
    "ItemsTextPrefix": "sample string 33",
    "ItemsTextSuffix": "sample string 34",
    "LanguageCode": "sample string 35",
    "LanguageId": 36,
    "Maturity": 37,
    "MyCompanyDocumentAdrressId": 38,
    "Note": "sample string 39",
    "OrderNumber": "sample string 40",
    "PaymentOptionId": 41,
    "PaymentStatus": 0,
    "PurchaserDocumentAddressId": 42,
    "PurchaserId": 43,
    "RemindersCount": 44,
    "ReportColorValue": "sample string 45",
    "ReportId": 46,
    "RoundingDifference": 47.0,
    "TaxBasicRate": 48.0,
    "TaxBasicRateHc": 49.0,
    "TaxReducedRate1": 50.0,
    "TaxReducedRate1Hc": 51.0,
    "TaxReducedRate2": 52.0,
    "TaxReducedRate2Hc": 53.0,
    "TotalBasicRate": 54.0,
    "TotalBasicRateHc": 55.0,
    "TotalReducedRate1": 56.0,
    "TotalReducedRate1Hc": 57.0,
    "TotalReducedRate2": 58.0,
    "TotalReducedRate2Hc": 59.0,
    "TotalVat": 60.0,
    "TotalVatHc": 61.0,
    "TotalWithoutVat": 62.0,
    "TotalWithoutVatHc": 63.0,
    "TotalWithVat": 64.0,
    "TotalWithVatHc": 65.0,
    "VariableSymbol": "sample string 66",
    "VatOnPayStatus": 0,
    "VatRateBasic": 67.0,
    "VatRateReduced1": 68.0,
    "VatRateReduced2": 69.0,
    "IsIncomeTax": true,
    "RecountVersion": 0,
    "Id": 71
   },
   "PaymentOption": {
    "Code": "sample string 1",
    "DateLastChange": "2023-05-30T17:00:52.3425814+00:00",
    "IsDefault": true,
    "IsRounded": true,
    "Name": "sample string 5",
    "Id": 6
   },
   "SalesPosEquipment": {
    "CashRegisterId": 1,
    "Designation": "sample string 1",
    "IsRegisteredEet": true,
    "Name": "sample string 3",
    "SalesOfficeId": 1,
    "SalesPosEquipmentType": 0,
    "Id": 4
   },
   "EetResponsibility": 0,
   "IsEet": true,
   "RegisteredSale": {
    "BaseTaxBasicRateHc": 1.0,
    "BaseTaxReducedRate1Hc": 2.0,
    "BaseTaxReducedRate2Hc": 3.0,
    "BaseTaxZeroRateHc": 4.0,
    "Bkp": "sample string 5",
    "CancelledRegisteredSaleId": 1,
    "CashVoucherId": 1,
    "DateOfAnswer": "2023-05-30T17:00:52.3425814+00:00",
    "DateOfSale": "2023-05-30T17:00:52.3425814+00:00",
    "DateOfSend": "2023-05-30T17:00:52.3425814+00:00",
    "DocumentNumber": "sample string 9",
    "DocumentType": 0,
    "EetRegime": 0,
    "ErrorCode": 10,
    "ErrorText": "sample string 11",
    "Fik": "sample string 12",
    "IsCanceled": true,
    "IsFirstReport": true,
    "IssuedInvoiceId": 1,
    "IssuedInvoicePaymentId": 1,
    "Pkp": "sample string 15",
    "ReceiptNumber": "sample string 16",
    "SalesOfficeDesignation": 17,
    "SalesPosEquipmentDesignation": "sample string 18",
    "SalesPosEquipmentId": 1,
    "SalesReceiptId": 1,
    "Status": 0,
    "TaxBasicRateHc": 19.0,
    "TaxReducedRate1Hc": 20.0,
    "TaxReducedRate2Hc": 21.0,
    "TotalAdvancePayment": 22.0,
    "TotalFromAdvancePayment": 23.0,
    "TotalTravelServiceHc": 24.0,
    "TotalUsedGoodsBasicRateHc": 25.0,
    "TotalUsedGoodsReducedRate1Hc": 26.0,
    "TotalUsedGoodsReducedRate2Hc": 27.0,
    "TotalWithVatHc": 28.0,
    "Uuid": "37ce31a6-113a-4576-82dd-41c5654fc8fa",
    "VatIdentificationNumber": "sample string 30",
    "Id": 31
   },
   "IsConfirmationSent": true,
   "CurrencyId": 3,
   "DateCreated": "2023-05-30T17:00:52.3425814+00:00",
   "DateLastChange": "2023-05-30T17:00:52.3425814+00:00",
   "DateOfPayment": "2023-05-30T17:00:52.3425814+00:00",
   "DateOfVatApplication": "2023-05-30T17:00:52.3425814+00:00",
   "ExchangeRate": 8.0,
   "ExchangeRateAmount": 9.0,
   "Exported": 0,
   "InvoiceId": 10,
   "InvoiceDocumentNumber": "sample string 11",
   "Partner": "sample string 12",
   "PartnerId": 13,
   "PaymentAmount": 14.0,
   "PaymentAmountHc": 15.0,
   "PaymentOptionId": 16,
   "Id": 17
  }
 ],
 "TotalItems": 1,
 "TotalPages": 1
}
Ukážka:

Ukázka není dostupná.

Ukážka:

Ukázka není dostupná.