Informace o requestu

Zastaralé

Použijte System/GetCodeBooksChanges.

Metoda vrátí seznam kurzů, které byly změněny.

Příklad URL:
v2.0/ExchangeRates/GetChanges?lastCheck={lastCheck}

None.

Žádné.

Informace o response

IPageOfExchangeRateApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
Data

Seznam záznamů ve stránce

Collection of ExchangeRateApiModel

Žádné.

TotalItems

Celkový počet záznamů

integer

Žádné.

TotalPages

Celkový počet stránek

integer

Žádné.

Ukážka:
{
 "Data": [
  {
   "Amount": 1.0,
   "Currency": {
    "Code": "sample string 1",
    "Country": "sample string 2",
    "Name": "sample string 3",
    "Priority": 4,
    "Symbol": "sample string 5",
    "Id": 6
   },
   "CurrencyId": 2,
   "Date": "2024-02-23T15:36:58.4155974+00:00",
   "DateLastChange": "2024-02-23T15:36:58.4155974+00:00",
   "ExchangeListId": 5,
   "ExchangeRateValue": 6.0,
   "Id": 7
  }
 ],
 "TotalItems": 1,
 "TotalPages": 1
}
Ukážka:

Ukázka není dostupná.

Ukážka:

Ukázka není dostupná.