Informace o requestu

Vrátí seznam dobropisů. Filtry jsou volitelné.

Příklad URL:
v2.0/CreditNotes

None.

Žádné.

Informace o response

IPageOfCreditNoteApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
Data

Seznam záznamů ve stránce

Collection of CreditNoteApiModel

Žádné.

TotalItems

Celkový počet záznamů

integer

Žádné.

TotalPages

Celkový počet stránek

integer

Žádné.

Ukážka:
{
 "Data": [
  {
   "CreditNoteForDocumentId": 1,
   "CreditNoteItems": [
    {
     "Code": "sample string 1",
     "DateLastChange": "2023-11-22T08:44:52.0811417+00:00",
     "IsRoundedItem": true,
     "IsTaxMovement": true,
     "ItemType": 0,
     "Price": 5.0,
     "PriceTotalWithoutVat": 6.0,
     "PriceTotalWithoutVatHc": 7.0,
     "PriceTotalWithVat": 8.0,
     "PriceTotalWithVatHc": 9.0,
     "PriceUnitVat": 10.0,
     "PriceUnitVatHc": 11.0,
     "PriceUnitWithoutVat": 12.0,
     "PriceUnitWithoutVatHc": 13.0,
     "PriceUnitWithVat": 14.0,
     "PriceUnitWithVatHc": 15.0,
     "TotalPrice": 16.0,
     "VatRate": 17.0,
     "VatTotal": 18.0,
     "VatTotalHc": 19.0,
     "Amount": 20.0,
     "Name": "sample string 21",
     "PriceListItemId": 1,
     "PriceType": 0,
     "Unit": "sample string 22",
     "UnitPrice": 23.0,
     "VatCodeId": 1,
     "VatRateType": 0,
     "Id": 24
    }
   ],
   "CreditNoteReason": "sample string 2",
   "DateOfVatClaim": "2023-11-22T08:44:52.0811417+00:00",
   "NoteForCreditNote": "sample string 4",
   "NumericSequenceId": 5,
   "AttachmentFileName": "sample string 6",
   "IsIncomeTax": true,
   "BaseTaxBasicRate": 8.0,
   "BaseTaxBasicRateHc": 9.0,
   "BaseTaxReducedRate1": 10.0,
   "BaseTaxReducedRate1Hc": 11.0,
   "BaseTaxReducedRate2": 12.0,
   "BaseTaxReducedRate2Hc": 13.0,
   "BaseTaxZeroRate": 14.0,
   "BaseTaxZeroRateHc": 15.0,
   "ConstantSymbolId": 16,
   "CurrencyId": 17,
   "DateLastChange": "2023-11-22T08:44:52.0811417+00:00",
   "DateOfAccountingEvent": "2023-11-22T08:44:52.0811417+00:00",
   "DateOfIssue": "2023-11-22T08:44:52.0811417+00:00",
   "DateOfLastReminder": "2023-11-22T08:44:52.0811417+00:00",
   "DateOfMaturity": "2023-11-22T08:44:52.0811417+00:00",
   "DateOfPayment": "2023-11-22T08:44:52.0811417+00:00",
   "DateOfTaxing": "2023-11-22T08:44:52.0811417+00:00",
   "DateOfVatApplication": "2023-11-22T08:44:52.0811417+00:00",
   "Description": "sample string 26",
   "Discount": 27.0,
   "DocumentNumber": "sample string 28",
   "DocumentSerialNumber": 29,
   "EetResponsibility": 0,
   "ExchangeRate": 30.0,
   "ExchangeRateAmount": 31.0,
   "Exported": 0,
   "HasVatRegimeOss": true,
   "IsEet": true,
   "IsSentToAccountant": true,
   "IsSentToPurchaser": true,
   "ItemsTextPrefix": "sample string 36",
   "ItemsTextSuffix": "sample string 37",
   "LanguageCode": "sample string 38",
   "LanguageId": 39,
   "Maturity": 40,
   "MyCompanyDocumentAdrressId": 41,
   "Note": "sample string 42",
   "OrderNumber": "sample string 43",
   "PaymentOptionId": 44,
   "PaymentStatus": 0,
   "PurchaserDocumentAddressId": 45,
   "PurchaserId": 46,
   "RemindersCount": 47,
   "ReportColorValue": "sample string 48",
   "ReportId": 49,
   "RoundingDifference": 50.0,
   "TaxBasicRate": 51.0,
   "TaxBasicRateHc": 52.0,
   "TaxReducedRate1": 53.0,
   "TaxReducedRate1Hc": 54.0,
   "TaxReducedRate2": 55.0,
   "TaxReducedRate2Hc": 56.0,
   "TotalBasicRate": 57.0,
   "TotalBasicRateHc": 58.0,
   "TotalReducedRate1": 59.0,
   "TotalReducedRate1Hc": 60.0,
   "TotalReducedRate2": 61.0,
   "TotalReducedRate2Hc": 62.0,
   "TotalVat": 63.0,
   "TotalVatHc": 64.0,
   "TotalWithoutVat": 65.0,
   "TotalWithoutVatHc": 66.0,
   "TotalWithVat": 67.0,
   "TotalWithVatHc": 68.0,
   "VariableSymbol": "sample string 69",
   "VatOnPayStatus": 0,
   "VatRateBasic": 70.0,
   "VatRateReduced1": 71.0,
   "VatRateReduced2": 72.0,
   "VatRegime": 0,
   "RecountVersion": 0,
   "Id": 73
  }
 ],
 "TotalItems": 1,
 "TotalPages": 1
}
Ukážka:

Ukázka není dostupná.

Ukážka:

Ukázka není dostupná.