Informace o requestu

Vrátí prázdný pokladní doklad s výchozími hodnotami, dle nastavení agendy.

Příklad URL:
v2.0/CashVouchers/Default/{movementType}
JménoPopisTypDoplňující informace
movementType

MovementType

Required

movementType

MovementType

Required

Žádné.

Informace o response

CashVoucherPostModel
JménoPopisTypDoplňující informace
CashRegisterId

Id pokladny

integer

Required

DateOfTransaction

Datum transakce

date

Required

DocumentSerialNumber

Pořadové číslo dokumentu

integer

Required

ElectronicRecordsOfSales

Informace o evidované tržbě.

ElectronicRecordsOfSalesPostModel

Žádné.

ExchangeRate

Kurz měny

decimal number

Žádné.

ExchangeRateAmount

Množství měny pro kurz

decimal number

Žádné.

InvoiceId

Id párované faktury

integer

Žádné.

InvoiceType

Typ párované faktury

InvoiceType

Žádné.

IsIncomeTax

Zahrnout doklad do daňového přiznání

boolean

Required

Items

Model entity na vložení nové položky.

Collection of CashVoucherItemPostModel

Required

MovementType

Druh pohybu (výdaj/příjem)

MovementType

Required

Name

Jméno nebo popis dokladu

string

Required

Délka: mezi 0 a 200 včetně

PartnerId

Id kontaktu partnera.

integer

Žádné.

Person

Jméno dodavatele/příjemce. Může být použito i jako poznámka.

string

Délka: mezi 0 a 100 včetně

Tags

Štítky

Collection of integer

Žádné.

VariableSymbol

Variabilní symbol

string

Délka: mezi 0 a 10 včetně

Ukážka:
{
 "CashRegisterId": 1,
 "DateOfTransaction": "2023-05-29T16:27:37.1664065+00:00",
 "DocumentSerialNumber": 3,
 "ElectronicRecordsOfSales": {
  "EetStatus": null,
  "IsEet": false,
  "RegisteredSale": null,
  "EetResponsibility": 0
 },
 "ExchangeRate": 1.0,
 "ExchangeRateAmount": 1.0,
 "InvoiceId": 1,
 "InvoiceType": 0,
 "IsIncomeTax": true,
 "Items": [
  {
   "CustomVatRate": 1.0,
   "Name": "sample string 1",
   "Price": 2.0,
   "PriceType": 0,
   "VatRateType": 0
  }
 ],
 "MovementType": 1,
 "Name": "sample string 5",
 "PartnerId": 1,
 "Person": "sample string 6",
 "Tags": [
  1
 ],
 "VariableSymbol": "sample string 7"
}
Ukážka:
<CashVoucherPostModel xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.Version3.CashVoucher">
 <CashRegisterId>1</CashRegisterId>
 <DateOfTransaction>2023-05-29T16:27:37.1664065+00:00</DateOfTransaction>
 <DocumentSerialNumber>3</DocumentSerialNumber>
 <ElectronicRecordsOfSales xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.Version3.RegisteredSale">
  <d2p1:EetResponsibility>Idoklad</d2p1:EetResponsibility>
  <d2p1:EetStatus i:nil="true" />
  <d2p1:IsEet>false</d2p1:IsEet>
  <d2p1:RegisteredSale i:nil="true" />
 </ElectronicRecordsOfSales>
 <ExchangeRate>1</ExchangeRate>
 <ExchangeRateAmount>1</ExchangeRateAmount>
 <InvoiceId>1</InvoiceId>
 <InvoiceType>Issued</InvoiceType>
 <IsIncomeTax>true</IsIncomeTax>
 <Items>
  <CashVoucherItemPostModel>
   <CustomVatRate>1</CustomVatRate>
   <Name>sample string 1</Name>
   <Price>2</Price>
   <PriceType>WithVat</PriceType>
   <VatRateType>0</VatRateType>
  </CashVoucherItemPostModel>
 </Items>
 <MovementType>Entry</MovementType>
 <Name>sample string 5</Name>
 <PartnerId>1</PartnerId>
 <Person>sample string 6</Person>
 <Tags xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <d2p1:int>1</d2p1:int>
 </Tags>
 <VariableSymbol>sample string 7</VariableSymbol>
</CashVoucherPostModel>