Informace o requestu

Vrátí seznam pokladních dokladů. Filtry jsou volitelné.

Příklad URL:
v2.0/CashVouchers

None.

Žádné.

Informace o response

IPageOfCashVoucherApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
Data

Seznam záznamů ve stránce

Collection of CashVoucherApiModel

Žádné.

TotalItems

Celkový počet záznamů

integer

Žádné.

TotalPages

Celkový počet stránek

integer

Žádné.

Ukážka:
{
 "Data": [
  {
   "CashRegisterId": 1,
   "CurrencyId": 2,
   "DateLastChange": "2024-04-13T10:33:07.5584241+00:00",
   "DateOfTransaction": "2024-04-13T10:33:07.5584241+00:00",
   "DocumentNumber": "sample string 5",
   "DocumentSerialNumber": 6,
   "EetResponsibility": 0,
   "ExchangeRate": 1.0,
   "ExchangeRateAmount": 1.0,
   "Exported": 0,
   "IsEet": true,
   "IsSummarySalesReceipt": true,
   "Item": {
    "Amount": 1.0,
    "Name": "sample string 2",
    "Price": 3.0,
    "PriceTotalWithoutVat": 4.0,
    "PriceTotalWithoutVatHc": 5.0,
    "PriceTotalWithVat": 6.0,
    "PriceTotalWithVatHc": 7.0,
    "PriceType": 0,
    "Status": 64,
    "VariableSymbol": "sample string 9",
    "VatRate": 10.0,
    "VatRateType": 0,
    "VatTotal": 11.0,
    "VatTotalHc": 12.0,
    "Id": 13
   },
   "Items": [
    {
     "Amount": 1.0,
     "Name": "sample string 2",
     "Price": 3.0,
     "PriceTotalWithoutVat": 4.0,
     "PriceTotalWithoutVatHc": 5.0,
     "PriceTotalWithVat": 6.0,
     "PriceTotalWithVatHc": 7.0,
     "PriceType": 0,
     "Status": 64,
     "VariableSymbol": "sample string 9",
     "VatRate": 10.0,
     "VatRateType": 0,
     "VatTotal": 11.0,
     "VatTotalHc": 12.0,
     "Id": 13
    }
   ],
   "MovementType": 1,
   "MyCompanyDocumentAddressId": 1,
   "Name": "sample string 9",
   "PartnerContactId": 1,
   "PartnerDocumentAddressId": 1,
   "Person": "sample string 10",
   "RegisteredSale": {
    "BaseTaxBasicRateHc": 1.0,
    "BaseTaxReducedRate1Hc": 2.0,
    "BaseTaxReducedRate2Hc": 3.0,
    "BaseTaxZeroRateHc": 4.0,
    "Bkp": "sample string 5",
    "CancelledRegisteredSaleId": 1,
    "CashVoucherId": 1,
    "DateOfAnswer": "2024-04-13T10:33:07.5584241+00:00",
    "DateOfSale": "2024-04-13T10:33:07.5584241+00:00",
    "DateOfSend": "2024-04-13T10:33:07.5584241+00:00",
    "DocumentNumber": "sample string 9",
    "DocumentType": 0,
    "EetRegime": 0,
    "ErrorCode": 10,
    "ErrorText": "sample string 11",
    "Fik": "sample string 12",
    "IsCanceled": true,
    "IsFirstReport": true,
    "IssuedInvoiceId": 1,
    "IssuedInvoicePaymentId": 1,
    "Pkp": "sample string 15",
    "ReceiptNumber": "sample string 16",
    "SalesOfficeDesignation": 17,
    "SalesPosEquipmentDesignation": "sample string 18",
    "SalesPosEquipmentId": 1,
    "SalesReceiptId": 1,
    "Status": 0,
    "TaxBasicRateHc": 19.0,
    "TaxReducedRate1Hc": 20.0,
    "TaxReducedRate2Hc": 21.0,
    "TotalAdvancePayment": 22.0,
    "TotalFromAdvancePayment": 23.0,
    "TotalTravelServiceHc": 24.0,
    "TotalUsedGoodsBasicRateHc": 25.0,
    "TotalUsedGoodsReducedRate1Hc": 26.0,
    "TotalUsedGoodsReducedRate2Hc": 27.0,
    "TotalWithVatHc": 28.0,
    "Uuid": "e7f0efd8-b554-49b8-97d7-8d6956dd041e",
    "VatIdentificationNumber": "sample string 30",
    "Id": 31
   },
   "SummarySalesReceiptDate": "2024-04-13T10:33:07.5584241+00:00",
   "TotalVat": 12.0,
   "TotalVatHc": 13.0,
   "TotalWithoutVat": 14.0,
   "TotalWithoutVatHc": 15.0,
   "TotalWithVat": 16.0,
   "TotalWithVatHc": 17.0,
   "VariableSymbol": "sample string 18",
   "IsIncomeTax": true,
   "RecountVersion": 0,
   "VatRegime": 0,
   "Id": 20
  }
 ],
 "TotalItems": 1,
 "TotalPages": 1
}
Ukážka:

Ukázka není dostupná.

Ukážka:

Ukázka není dostupná.