Informace o requestu

Vrátí pokladnu s pridruženými entitami.

Příklad URL:
v2.0/CashRegisters/{id}/Expand
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id pokladny

integer

Required

id

Id pokladny

integer

Required

Žádné.

Informace o response

CashRegisterApiModelExpand
JménoPopisTypDoplňující informace
Currency

CurrencyApiModel

Žádné.

DateInitialState

date

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

InitialState

decimal number

Žádné.

Name

string

Žádné.

Ukážka:
{
 "Currency": {
  "Code": "sample string 1",
  "Country": "sample string 2",
  "Name": "sample string 3",
  "Priority": 4,
  "Symbol": "sample string 5",
  "Id": 6
 },
 "DateInitialState": "2024-05-27T04:11:54.1013022+00:00",
 "InitialState": 2.0,
 "Name": "sample string 3",
 "Id": 4
}
Ukážka:
<CashRegisterApiModelExpand xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">
 <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">4</Id>
 <Links xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
  <d2p1:KeyValueOfstringstring>
   <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
   <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
  </d2p1:KeyValueOfstringstring>
 </Links>
 <Currency xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.ReadOnlyEntites">
  <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">6</Id>
  <Links xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
   <d3p1:KeyValueOfstringstring>
    <d3p1:Key>sample string 1</d3p1:Key>
    <d3p1:Value>sample string 2</d3p1:Value>
   </d3p1:KeyValueOfstringstring>
  </Links>
  <d2p1:Code>sample string 1</d2p1:Code>
  <d2p1:Country>sample string 2</d2p1:Country>
  <d2p1:Name>sample string 3</d2p1:Name>
  <d2p1:Priority>4</d2p1:Priority>
  <d2p1:Symbol>sample string 5</d2p1:Symbol>
 </Currency>
 <DateInitialState>2024-05-27T04:11:54.1013022+00:00</DateInitialState>
 <InitialState>2</InitialState>
 <Name>sample string 3</Name>
</CashRegisterApiModelExpand>