Informace o requestu

Vrátí údaje o bankovním výpisu s daným id.

Příklad URL:
v2.0/BankStatements/{id}
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id výpisu

integer

Required

id

Id výpisu

integer

Required

Žádné.

Informace o response

BankStatementGetModel
JménoPopisTypDoplňující informace
BankAccountId

Id vašeho bankovního účtu

integer

Žádné.

CurrentBalance

Zůstatek na účtu

decimal number

Žádné.

DateCreated

Datum vytvoření entity

date

Žádné.

DateLastChange

Datum poslední změny entity

date

Žádné.

DocumentNumber

Číslo dokumentu

string

Žádné.

DocumentSerialNumber

Pořadové číslo dokumentu

integer

Žádné.

Id

Identifikátor entity

integer

Žádné.

Items

Položky výpisu

Collection of BankStatementItemGetModel

Žádné.

NumericSequenceId

Id číselné řady

integer

Žádné.

PeriodDateFrom

Datum začátku období výpisu

date

Žádné.

PeriodDateTo

Datum konce období výpisu

date

Žádné.

Ukážka:
{
 "BankAccountId": 1,
 "CurrentBalance": 2.0,
 "DateCreated": "2024-05-27T04:06:44.54492+00:00",
 "DateLastChange": "2024-05-27T04:06:44.54492+00:00",
 "DocumentNumber": "sample string 5",
 "DocumentSerialNumber": 6,
 "Id": 7,
 "Items": [
  {
   "Id": 1,
   "DateOfTransaction": "2024-05-27T04:06:44.544",
   "MovementType": 1,
   "PaidAmount": 3.0,
   "PaidAmountHc": 4.0,
   "CurrencyId": 5,
   "ExchangeRate": 6.0,
   "ExchangeRateAmount": 7.0,
   "VariableSymbol": "sample string 8",
   "PartnerAccountNumber": "sample string 9",
   "PartnerBankCode": "sample string 10",
   "Text": "sample string 11",
   "SpecificSymbol": "sample string 12",
   "IsPaired": true,
   "ConstantSymbolId": true,
   "PriceType": 0,
   "VatRate": 15.0,
   "VatRateType": 0,
   "PriceTotalWithVat": 16.0,
   "PartnerIban": "sample string 17",
   "PartnerSwift": "sample string 18",
   "IsIncomeTax": true,
   "RecountVersion": 0,
   "VatRegime": 0
  }
 ],
 "NumericSequenceId": 8,
 "PeriodDateFrom": "2024-05-27T04:06:44.54492+00:00",
 "PeriodDateTo": "2024-05-27T04:06:44.54492+00:00"
}
Ukážka:
<BankStatementGetModel xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BankStatement">
 <BankAccountId>1</BankAccountId>
 <CurrentBalance>2</CurrentBalance>
 <DateCreated>2024-05-27T04:06:44.54492+00:00</DateCreated>
 <DateLastChange>2024-05-27T04:06:44.54492+00:00</DateLastChange>
 <DocumentNumber>sample string 5</DocumentNumber>
 <DocumentSerialNumber>6</DocumentSerialNumber>
 <Id>7</Id>
 <Items>
  <BankStatementItemGetModel>
   <ConstantSymbolId>true</ConstantSymbolId>
   <CurrencyId>5</CurrencyId>
   <DateOfTransaction>2024-05-27T04:06:44.54492+00:00</DateOfTransaction>
   <ExchangeRate>6</ExchangeRate>
   <ExchangeRateAmount>7</ExchangeRateAmount>
   <Id>1</Id>
   <IsIncomeTax>true</IsIncomeTax>
   <IsPaired>true</IsPaired>
   <MovementType>Entry</MovementType>
   <PaidAmount>3</PaidAmount>
   <PaidAmountHc>4</PaidAmountHc>
   <PartnerAccountNumber>sample string 9</PartnerAccountNumber>
   <PartnerBankCode>sample string 10</PartnerBankCode>
   <PartnerIban>sample string 17</PartnerIban>
   <PartnerSwift>sample string 18</PartnerSwift>
   <PriceTotalWithVat>16</PriceTotalWithVat>
   <PriceType>0</PriceType>
   <RecountVersion>None</RecountVersion>
   <SpecificSymbol>sample string 12</SpecificSymbol>
   <Text>sample string 11</Text>
   <VariableSymbol>sample string 8</VariableSymbol>
   <VatRate>15</VatRate>
   <VatRateType>0</VatRateType>
   <VatRegime>NonVatRegime</VatRegime>
  </BankStatementItemGetModel>
 </Items>
 <NumericSequenceId>8</NumericSequenceId>
 <PeriodDateFrom>2024-05-27T04:06:44.54492+00:00</PeriodDateFrom>
 <PeriodDateTo>2024-05-27T04:06:44.54492+00:00</PeriodDateTo>
</BankStatementGetModel>