Informace o requestu

Vrátí seznam bankovních výpisů. Filtry jsou volitelné.

Příklad URL:
v2.0/BankStatements

None.

Žádné.

Informace o response

PageOfBankStatementGetModel
JménoPopisTypDoplňující informace
Data

Seznam záznamů ve stránce

Collection of BankStatementGetModel

Žádné.

TotalItems

Celkový počet záznamů

integer

Žádné.

TotalPages

Celkový počet stránek

integer

Žádné.

Ukážka:
{
 "Data": [
  {
   "BankAccountId": 1,
   "CurrentBalance": 2.0,
   "DateCreated": "2024-06-06T07:48:45.5602176+00:00",
   "DateLastChange": "2024-06-06T07:48:45.5602176+00:00",
   "DocumentNumber": "sample string 5",
   "DocumentSerialNumber": 6,
   "Id": 7,
   "Items": [
    {
     "Id": 1,
     "DateOfTransaction": "2024-06-06T07:48:45.56",
     "MovementType": 1,
     "PaidAmount": 3.0,
     "PaidAmountHc": 4.0,
     "CurrencyId": 5,
     "ExchangeRate": 6.0,
     "ExchangeRateAmount": 7.0,
     "VariableSymbol": "sample string 8",
     "PartnerAccountNumber": "sample string 9",
     "PartnerBankCode": "sample string 10",
     "Text": "sample string 11",
     "SpecificSymbol": "sample string 12",
     "IsPaired": true,
     "ConstantSymbolId": true,
     "PriceType": 0,
     "VatRate": 15.0,
     "VatRateType": 0,
     "PriceTotalWithVat": 16.0,
     "PartnerIban": "sample string 17",
     "PartnerSwift": "sample string 18",
     "IsIncomeTax": true,
     "RecountVersion": 0,
     "VatRegime": 0
    }
   ],
   "NumericSequenceId": 8,
   "PeriodDateFrom": "2024-06-06T07:48:45.5602176+00:00",
   "PeriodDateTo": "2024-06-06T07:48:45.5602176+00:00"
  }
 ],
 "TotalItems": 1,
 "TotalPages": 2
}
Ukážka:
<PageOfBankStatementGetModelPBcNoog1 xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ResultModels.Wrappers">
 <Data xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BankStatement">
  <d2p1:BankStatementGetModel>
   <d2p1:BankAccountId>1</d2p1:BankAccountId>
   <d2p1:CurrentBalance>2</d2p1:CurrentBalance>
   <d2p1:DateCreated>2024-06-06T07:48:45.5602176+00:00</d2p1:DateCreated>
   <d2p1:DateLastChange>2024-06-06T07:48:45.5602176+00:00</d2p1:DateLastChange>
   <d2p1:DocumentNumber>sample string 5</d2p1:DocumentNumber>
   <d2p1:DocumentSerialNumber>6</d2p1:DocumentSerialNumber>
   <d2p1:Id>7</d2p1:Id>
   <d2p1:Items>
    <d2p1:BankStatementItemGetModel>
     <d2p1:ConstantSymbolId>true</d2p1:ConstantSymbolId>
     <d2p1:CurrencyId>5</d2p1:CurrencyId>
     <d2p1:DateOfTransaction>2024-06-06T07:48:45.5602176+00:00</d2p1:DateOfTransaction>
     <d2p1:ExchangeRate>6</d2p1:ExchangeRate>
     <d2p1:ExchangeRateAmount>7</d2p1:ExchangeRateAmount>
     <d2p1:Id>1</d2p1:Id>
     <d2p1:IsIncomeTax>true</d2p1:IsIncomeTax>
     <d2p1:IsPaired>true</d2p1:IsPaired>
     <d2p1:MovementType>Entry</d2p1:MovementType>
     <d2p1:PaidAmount>3</d2p1:PaidAmount>
     <d2p1:PaidAmountHc>4</d2p1:PaidAmountHc>
     <d2p1:PartnerAccountNumber>sample string 9</d2p1:PartnerAccountNumber>
     <d2p1:PartnerBankCode>sample string 10</d2p1:PartnerBankCode>
     <d2p1:PartnerIban>sample string 17</d2p1:PartnerIban>
     <d2p1:PartnerSwift>sample string 18</d2p1:PartnerSwift>
     <d2p1:PriceTotalWithVat>16</d2p1:PriceTotalWithVat>
     <d2p1:PriceType>0</d2p1:PriceType>
     <d2p1:RecountVersion>None</d2p1:RecountVersion>
     <d2p1:SpecificSymbol>sample string 12</d2p1:SpecificSymbol>
     <d2p1:Text>sample string 11</d2p1:Text>
     <d2p1:VariableSymbol>sample string 8</d2p1:VariableSymbol>
     <d2p1:VatRate>15</d2p1:VatRate>
     <d2p1:VatRateType>0</d2p1:VatRateType>
     <d2p1:VatRegime>NonVatRegime</d2p1:VatRegime>
    </d2p1:BankStatementItemGetModel>
   </d2p1:Items>
   <d2p1:NumericSequenceId>8</d2p1:NumericSequenceId>
   <d2p1:PeriodDateFrom>2024-06-06T07:48:45.5602176+00:00</d2p1:PeriodDateFrom>
   <d2p1:PeriodDateTo>2024-06-06T07:48:45.5602176+00:00</d2p1:PeriodDateTo>
  </d2p1:BankStatementGetModel>
 </Data>
 <TotalItems>1</TotalItems>
 <TotalPages>2</TotalPages>
</PageOfBankStatementGetModelPBcNoog1>