Informace o requestu

Detail agendy dle Id.

Příklad URL:
v2.0/Agendas/{id}
JménoPopisTypDoplňující informace
id

integer

Required

id

integer

Required

Žádné.

Informace o response

AgendaApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
ContactId

Id kontaktních údajů agendy

integer

Žádné.

CountOfDecimalsForAmount

Počet desetinných míst množství

integer

Žádné.

CountOfDecimalsForPrice

Počet desetinných míst jednotkové ceny

integer

Žádné.

CswCustomerGuid

Id zákazníka

globally unique identifier

Žádné.

CswCustomerPin

PIN pro telefonickou podporu

string

Žádné.

DefaultCurrencyId

Id výchozí měny pro agendu

integer

Žádné.

EetRegime

Typ EET režimu

EetRegime

Žádné.

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

IsRegisteredForVat

Příznak zda je agenda plátcem DPH

boolean

Žádné.

IsRegisteredForVatOnPay

Příznak zvláštního režimu uplatnění DPH na základě plateb

boolean

Používá se v Sk legislativě.

Name

Název agendy

string

Žádné.

PrefferedPrice

Výchozí typ ceny

PriceType

Žádné.

PrefferedVatRate

Výchozí sazba DPH

VatRateType

Žádné.

RoundingDifference

Výchozí způsob zaokrouhlení

Round

Žádné.

Subscription

Aktuální předplatné

SubscriptionGetModel

Žádné.

VatRegistrationType

Typ plátce DPH

VatRegistrationType

Žádné.

Ukážka:
{
 "ContactId": 1,
 "DefaultCurrencyId": 2,
 "EetRegime": 0,
 "IsRegisteredForVat": true,
 "Name": "sample string 4",
 "PrefferedPrice": 0,
 "PrefferedVatRate": 0,
 "RoundingDifference": 0,
 "IsRegisteredForVatOnPay": true,
 "VatRegistrationType": 0,
 "CountOfDecimalsForPrice": 6,
 "CountOfDecimalsForAmount": 7,
 "Subscription": {
  "DateFrom": "2024-06-08T10:46:21.871",
  "DateTo": "2024-06-08T10:46:21.871",
  "IsTrial": true,
  "MobileStoreType": 0,
  "Type": 0
 },
 "CswCustomerPin": "sample string 8",
 "CswCustomerGuid": "5c98623a-7213-4099-9d04-97217c69615d",
 "Id": 9
}
Ukážka:
<AgendaApiModel xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">
 <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">9</Id>
 <Links xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
  <d2p1:KeyValueOfstringstring>
   <d2p1:Key>sample string 1</d2p1:Key>
   <d2p1:Value>sample string 2</d2p1:Value>
  </d2p1:KeyValueOfstringstring>
 </Links>
 <ContactId>1</ContactId>
 <CountOfDecimalsForAmount>7</CountOfDecimalsForAmount>
 <CountOfDecimalsForPrice>6</CountOfDecimalsForPrice>
 <CswCustomerGuid>5c98623a-7213-4099-9d04-97217c69615d</CswCustomerGuid>
 <CswCustomerPin>sample string 8</CswCustomerPin>
 <DefaultCurrencyId>2</DefaultCurrencyId>
 <EetRegime>None</EetRegime>
 <IsRegisteredForVat>true</IsRegisteredForVat>
 <IsRegisteredForVatOnPay>true</IsRegisteredForVatOnPay>
 <Name>sample string 4</Name>
 <PrefferedPrice>0</PrefferedPrice>
 <PrefferedVatRate>0</PrefferedVatRate>
 <RoundingDifference>0</RoundingDifference>
 <Subscription>
  <DateFrom>2024-06-08T10:46:21.8710404+00:00</DateFrom>
  <DateTo>2024-06-08T10:46:21.8710404+00:00</DateTo>
  <IsTrial>true</IsTrial>
  <MobileStoreType>None</MobileStoreType>
  <Type>Free</Type>
 </Subscription>
 <VatRegistrationType>0</VatRegistrationType>
</AgendaApiModel>