Informace o requestu

Seznam bankovních účtů agendy.

Příklad URL:
v2.0/Agendas/GetAgendaBankAccounts

None.

Žádné.

Informace o response

Collection of BankAccountApiModel
JménoPopisTypDoplňující informace
AccountNumber

Číslo účtu

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

Bank

Informace o bance

BankApiModel

Žádné.

BankId

Id banky

integer

Žádné.

Currency

Informace o měně

CurrencyApiModel

Žádné.

CurrencyId

Id měny

integer

Required

DateLastChange

Datum poslední změny

date

Žádné.

Iban

Mezinárodní číslo bankovního účtu

string

Délka: mezi 0 a 50 včetně

Id

Identifikace resource

integer

Readonly

IsDefault

Indikace výchozího bankovního účtu

boolean

Readonly

Name

Název bankovního účtu

string

Délka: mezi 0 a 100 včetně

Swift

Swift banky

string

Délka: mezi 0 a 11 včetně

Ukážka:
[
 {
  "Bank": {
   "Code": "sample string 1",
   "Country": {
    "Code": "sample string 1",
    "Currency": {
     "Code": "sample string 1",
     "Country": "sample string 2",
     "Name": "sample string 3",
     "Priority": 4,
     "Symbol": "sample string 5",
     "Id": 6
    },
    "CurrencyId": 2,
    "DateLastChange": "2023-05-30T16:41:24.4392227+00:00",
    "Name": "sample string 4",
    "NameEnglish": "sample string 5",
    "IsEuMember": true,
    "Id": 7
   },
   "CountryId": 2,
   "DateLastChange": "2023-05-30T16:41:24.4392227+00:00",
   "Name": "sample string 4",
   "NumberCode": "sample string 5",
   "Swift": "sample string 6",
   "IsOutOfDate": true,
   "Id": 8
  },
  "Currency": {
   "Code": "sample string 1",
   "Country": "sample string 2",
   "Name": "sample string 3",
   "Priority": 4,
   "Symbol": "sample string 5",
   "Id": 6
  },
  "DateLastChange": "2023-05-30T16:41:24.4392227+00:00",
  "IsDefault": true,
  "CurrencyId": 3,
  "AccountNumber": "sample string 4",
  "BankId": 1,
  "Iban": "sample string 5",
  "Name": "sample string 6",
  "Swift": "sample string 7",
  "Id": 8
 }
]
Ukážka:
<ArrayOfBankAccountApiModel xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels">
 <BankAccountApiModel>
  <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">8</Id>
  <Links xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
   <d3p1:KeyValueOfstringstring>
    <d3p1:Key>sample string 1</d3p1:Key>
    <d3p1:Value>sample string 2</d3p1:Value>
   </d3p1:KeyValueOfstringstring>
  </Links>
  <AccountNumber>sample string 4</AccountNumber>
  <BankId>1</BankId>
  <CurrencyId xmlns:d3p1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" i:type="d3p1:int">1</CurrencyId>
  <Iban>sample string 5</Iban>
  <Name>sample string 6</Name>
  <Swift>sample string 7</Swift>
  <CurrencyId xmlns:d3p1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" i:type="d3p1:int">3</CurrencyId>
  <Bank xmlns:d3p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.ReadOnlyEntites">
   <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">8</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <d3p1:Code>sample string 1</d3p1:Code>
   <d3p1:Country>
    <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">7</Id>
    <Links xmlns:d5p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
     <d5p1:KeyValueOfstringstring>
      <d5p1:Key>sample string 1</d5p1:Key>
      <d5p1:Value>sample string 2</d5p1:Value>
     </d5p1:KeyValueOfstringstring>
    </Links>
    <d3p1:Code>sample string 1</d3p1:Code>
    <d3p1:Currency>
     <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">6</Id>
     <Links xmlns:d6p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
      <d6p1:KeyValueOfstringstring>
       <d6p1:Key>sample string 1</d6p1:Key>
       <d6p1:Value>sample string 2</d6p1:Value>
      </d6p1:KeyValueOfstringstring>
     </Links>
     <d3p1:Code>sample string 1</d3p1:Code>
     <d3p1:Country>sample string 2</d3p1:Country>
     <d3p1:Name>sample string 3</d3p1:Name>
     <d3p1:Priority>4</d3p1:Priority>
     <d3p1:Symbol>sample string 5</d3p1:Symbol>
    </d3p1:Currency>
    <d3p1:CurrencyId>2</d3p1:CurrencyId>
    <d3p1:DateLastChange>2023-05-30T16:41:24.4392227+00:00</d3p1:DateLastChange>
    <d3p1:IsEuMember>true</d3p1:IsEuMember>
    <d3p1:Name>sample string 4</d3p1:Name>
    <d3p1:NameEnglish>sample string 5</d3p1:NameEnglish>
   </d3p1:Country>
   <d3p1:CountryId>2</d3p1:CountryId>
   <d3p1:DateLastChange>2023-05-30T16:41:24.4392227+00:00</d3p1:DateLastChange>
   <d3p1:IsOutOfDate>true</d3p1:IsOutOfDate>
   <d3p1:Name>sample string 4</d3p1:Name>
   <d3p1:NumberCode>sample string 5</d3p1:NumberCode>
   <d3p1:Swift>sample string 6</d3p1:Swift>
  </Bank>
  <Currency xmlns:d3p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.ReadOnlyEntites">
   <Id xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">6</Id>
   <Links xmlns:d4p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Doklad.Api.ApiModels.BaseModels">
    <d4p1:KeyValueOfstringstring>
     <d4p1:Key>sample string 1</d4p1:Key>
     <d4p1:Value>sample string 2</d4p1:Value>
    </d4p1:KeyValueOfstringstring>
   </Links>
   <d3p1:Code>sample string 1</d3p1:Code>
   <d3p1:Country>sample string 2</d3p1:Country>
   <d3p1:Name>sample string 3</d3p1:Name>
   <d3p1:Priority>4</d3p1:Priority>
   <d3p1:Symbol>sample string 5</d3p1:Symbol>
  </Currency>
  <DateLastChange>2023-05-30T16:41:24.4392227+00:00</DateLastChange>
  <IsDefault>true</IsDefault>
 </BankAccountApiModel>
</ArrayOfBankAccountApiModel>