Informace o requestu

Odstraní fakturu ze systému.

Příklad URL:
v2.0/ReceivedInvoices/{id}
JménoPopisTypDoplňující informace
id

Id faktury

integer

Required

id

Id faktury

integer

Required

Žádné.

Informace o response